Leveringen - 261315-2018

19/06/2018    S115

Griekenland-Chalkida: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2018/S 115-261315

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Perifereia Stereas Ellados - Perifereiaki Enotita Eyboias
Postadres: Leoforos Chaina 93
Plaats: Chalkida
NUTS-code: EL64 Not specified
Postcode: 341 00
Land: Griekenland
Contactpersoon: Aggeliki Giannoylakoy, Paraskeyi Andritsoy, Eleni Gabrili, Kyriakos Papakyriakoy
E-mail: papakyriakou.k@naevias.gr
Telefoon: +30 2221353710-711/743/706
Fax: +30 2221036073
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.pste.gov.gr/index.php
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός, προμήθειας πουλερικών, βοείου κρέατος, χοιρινού κρέατος, γάλακτος εβαπορέ, βρεφικών τροφών, οσπρίων, ρυζιού, ζυμαρικών, ειδών παντ/λείου, πελτέ ντομάτας κ.ά., για Τ.Ε.Β.Α..

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 105 024.24 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομάδα Η - Ζυμαρικά.

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03211300 Rijst
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL64 Not specified
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομάδα Ι - Πελτές ντομάτας.

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15331427 Geconcentreerde tomatenpuree
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL64 Not specified
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομάδα Κ - Ελιές.

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03222400 Olijven
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL64 Not specified
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομάδα Ξ - Γαλακτοκομικά.

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15542300 Fetakaas
15544000 Harde kaas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL64 Not specified

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 095-186403

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

Ομάδα Η - Ζυμαρικά.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/06/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Γαλακτοκομικά Μανδρέκας Α.Ε.
Plaats: Κόρινθος
NUTS-code: EL652 Not specified
Land: Griekenland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 38 328.48 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 32 029.44 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 10
Benaming:

Ομάδα Ι - Πελτές ντομάτας.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/06/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Γαλακτοκομικά Μανδρέκας Α.Ε.
Plaats: Κόρινθος
NUTS-code: EL652 Not specified
Land: Griekenland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 44 737.92 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 168.32 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 11
Benaming:

Ομάδα Κ - Ελιές.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/06/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Γαλακτοκομικά Μανδρέκας Α.Ε.
Plaats: Κόρινθος
NUTS-code: EL652 Not specified
Land: Griekenland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 80 688.84 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 61 359.48 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 15
Benaming:

Ομάδα Ξ - Γαλακτοκομικά.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/06/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Γαλακτοκομικά Μανδρέκας Α.Ε.
Plaats: Κόρινθος
NUTS-code: EL652 Not specified
Land: Griekenland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 151 488.24 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 143 846.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/06/2018