Palvelut - 261398-2019

05/06/2019    S107    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Lieto: Tieliikennepalvelut

2019/S 107-261398

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Liedon kunta
0134698-6
Kirkkotie 13
Lieto
21420
Suomi
Yhteyshenkilö: Marja-Leena Brander
Puhelin: +358 248734171
Sähköpostiosoite: marja-leena.brander@lieto.fi
Faksi: +350 248733453
NUTS-koodi: FI1C1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.lieto.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/lieto
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/lieto?id=240655&tpk=3bbede45-e999-42b5-9327-6e1a7f3ec436
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Liedon kunnan vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden hankinta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
60100000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaiset kuljetukset sekä sotainvalidien kuljetuspalvelut kuljetusten välityspalveluineen.

Hankittavat palvelut on jaettu osa-alueisiin vaadittavan kuljetuskaluston perusteella:

Osa-alue 1 Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettava kuljetuspalvelut sopimuskaudelle 1.1.2020–31.12.2021.

Osa-alue 2 Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut sopimuskaudelle 1.12.2019–31.12.2021.

Kumpaankin osa-alueeseen sisältyy lisäksi yksi (1) kahden (2) vuoden optiokausi, mikäli tilaaja päättää ottaa option käyttöön. Osa-tarjoukset osa-alueiden sisällä eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Sopimus palveluiden tuottamisesta tehdään osa-alueittain yhden (1) palveluntuottajan kanssa.

Tilaaja ei sitoudu ostamaan palveluntuottajalta tiettyä kuljetusmäärää, vaan palveluita tilataan tilaajan tarpeiden mukaan.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettava kuljetuspalvelut

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
60100000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen hankinnat koskevat VPL:n ja SHL:n mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden tuottamista perusvarusteisilla ajoneuvoilla kuljettajineen. Tarjoajalla tulee olla palveluiden tuottamista varten vähintään kymmenen (10) perusvarusteista autoa kuljettajineen. Mikäli tarjoaja jättää tarjouksen molempiin osa-alueisiin 1 ja 2, tulee tarjouksen sisältää yhteensä vähintään 15 autoa kuljettajineen (10 perusvarusteltua ja 5 esteetöntä ajoneuvoa). VPL:n mukaiset kuljetuspalvelut kohdentuvat vaikeavammaisille henkilöille ja SHL:n ja sotainvalidien kuljetuspalvelut pääasiassa muuten huonosti liikkuville iäkkäille henkilöille. Palveluun sisältyy kuljetusten lisäksi kuljetusten välityspalvelu. Kuljetuspalvelun sisältöä on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus. Kuljetuspalvelun sopimusehtoja on kuvattu tarkemmin liitteessä 2 Sopimusluonnos kuljetuspalveluista.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/01/2020
päättymispäivä: 31/12/2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Osa-alueeseen sisältyy lisäksi yksi (1) kahden (2) vuoden optiokausi, mikäli tilaaja päättää ottaa option käyttöön. Tarjoaja sitoutuu tarjouksen jättämällä myös optiokauteen. Tilaaja voi ottaa option käyttöön myös vain toisen osa-alueen osalta. Optiokauden käyttöönotosta tehdään erillinen päätös viimeistään neljä (4) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
60100000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Osa-alueen hankinnat koskevat VPL:n ja SHL:n mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden tuottamista esteettömillä ajoneuvoilla kuljettajineen. Tarjoajalla tulee olla palveluiden tuottamista varten vähintään viisi (5) esteetöntä ajoneuvoa kuljettajineen Mikäli tarjoaja jättää tarjouksen molempiin osa-alueisiin 1 ja 2, tulee tarjouksen sisältää yhteensä vähintään 15 autoa kuljettajineen (10 perusvarusteltua ja 5 esteetöntä ajoneuvoa). VPL:n mukaiset kuljetuspalvelut kohdentuvat vaikeavammaisille henkilöille ja SHL:n ja sotainvalidien kuljetuspalvelut pääasiassa muuten huonosti liikkuville iäkkäille henkilöille. Osalla asiakkaista on sellaisia sairaudesta tai vammaisuudesta johtuvia ongelmia liikkumisessaan, että heidän kuljettamiseensa tarvitaan esteettömästi varusteltua autoa. Palveluun sisältyy kuljetusten lisäksi kuljetusten välityspalvelu.

Kuljetuspalvelun sisältöä on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus. Kuljetuspalvelun sopimusehtoja on kuvattu tarkemmin liitteessä 2 Sopimusluonnos kuljetuspalveluista.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/12/2019
päättymispäivä: 31/12/2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Osa-alueeseen sisältyy lisäksi yksi (1) kahden (2) vuoden optiokausi, mikäli tilaaja päättää ottaa option käyttöön. Tarjoaja sitoutuu tarjouksen jättämällä myös optiokauteen. Tilaaja voi ottaa option käyttöön myös vain toisen osa-alueen osalta. Optiokauden käyttöönotosta tehdään erillinen päätös viimeistään neljä (4) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vähimmäisvaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 09/08/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 09/08/2019
Paikallinen aika: 12:01
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Valitusosoitus ja oikaisuohje annetaan hankintapäätöksen tiedoksisaannin yhteydessä. Valitusaika markkinaoikeudelle ja oikaisuvaatimuksen määräaika on 14 päätöksen tiedoksisaannista.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
04/06/2019