El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos desde el 2.11.2022. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas.

Suministros - 262041-2019

05/06/2019    S107

Polonia-Lublin: Paquetes de software y sistemas de información

2019/S 107-262041

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 047-108844)

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
Número de identificación fiscal: PL
Dirección postal: ul. Nałęczowska 14
Localidad: Lublin
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 20-701
País: Polonia
Persona de contacto: Karolina Siwy-Pachulska
Correo electrónico: ksiwy@ztm.lublin.eu
Teléfono: +48 814662900
Fax: +48 814662901
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://biuletyn.lublin.eu/ztm

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Zaprojektowanie, dostawa, konfiguracja i wdrożenie systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej wraz z usługą wsparcia przez okres 48 miesięcy”

Número de referencia: DZ.381.UE-1/19
II.1.2)Código CPV principal
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. Przeprowadzenie prac analitycznych, zaprojektowanie, budowa, wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie i konfiguracja zintegrowanego systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej (Systemu) wraz z infrastrukturą.

1.2. Dostawa fabrycznie nowego sprzętu.

1.3. Pełna dokumentacja.

1.4. Montaż infrastruktury (w tym roboty budowlane związane z instalacją podłączenie do sieci dystrybucyjnej i uruchomieniem stacjonarnych automatów biletowych oraz instalacja urządzeń w pojazdach).

1.5. Przeprowadzenie szkoleń użytkowników systemu.

1.6. Obsługa gwarancyjna obejmująca utrzymanie w sprawności systemu przez okres minimum 48 miesięcy od daty odbioru końcowego bez uwag.

1.7. Udzielanie bieżącego wsparcia w utrzymaniu Systemu w łącznym maksymalnym wymiarze nie przekraczającym 4 000 roboczogodzin dla dewelopera świadczonych przez specjalistów IT w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia w okresie gwarancji.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 047-108844

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.4
En lugar de:

2.4. wyposażenie 21 stanowisk obsługi klienta w tym 8 stanowisk sprzedaży i personalizacji we własnych punktach Zamawiającego (komputery i peryferia niezbędne do sprawnej i autonomicznej obsługi zadań);

Léase:

2.4. wyposażenie 21 stanowisk obsługi klienta w tym 8 stanowisk sprzedaży i personalizacji we własnych punktach Zamawiającego (komputery i peryferia niezbędne do sprawnej i autonomicznej obsługi zadań) zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Załącznika nr 1 do SIWZ - Załącznik nr 1 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna stanowisk obsługi;

Número de apartado: II.2.4
En lugar de:

2.7. 400 kasowników do obsługi zbliżeniowych kart płatniczych (EMV);

Léase:

2.7. 450 kasowników do obsługi zbliżeniowych kart płatniczych (EMV);

Número de apartado: II.2.4
En lugar de:

2.11. aplikacja mobilna z funkcją „karta w komórce”;

Léase:

2.11. aplikacja mobilna ZTM z funkcją „karta w komórce”;

Número de apartado: II.2.4
En lugar de:

3.3.2. pobieranie (z zewnętrznych systemów zarządzanych przez Zamawiającego poprzez udokumentowane API lub pliki bazodanowe, których struktura jest mu znana), generowanie i wgrywanie do urządzeń m.in.: taryf, numerów inwentarzowych pojazdów, przebiegu tras komunikacyjnych, numerów linii, numerów i nazw przystanków, listy kart do doładowania, listy zablokowanych nośników (kart/aplikacji mobilnych)

Léase:

3.3.2. pobieranie (z zewnętrznych systemów zarządzanych przez Zamawiającego poprzez udokumentowane API lub pliki bazodanowe, których struktura jest mu znana), generowanie i wgrywanie do urządzeń m.in.: taryf, numerów inwentarzowych pojazdów, przebiegu tras komunikacyjnych, numerów linii, numerów i nazw przystanków, listy kart do doładowania, listy zablokowanych nośników (kart/aplikacji mobilnych ZTM)

Número de apartado: II.2.14
En lugar de:

W ramach realizacji przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia majątkowych praw autorskich ma dostarczone w ramach przedmiotu Umowy utwory.

Léase:

Szczegółowy opis praw własności intelektualnej określony został w par. 7 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.

Número de apartado: III.1.3
En lugar de:

• Dostawa i montaż urządzeń umożliwiających pobieranie i rozliczanie opłat w transporcie zbiorowym(w tym kasowniki i biletomaty)

Léase:

• Dostawa i montaż urządzeń umożliwiających pobieranie i rozliczanie opłat w transporcie zbiorowym (w tym kasowniki i biletomaty) lub inne urządzenia wolnostojące samoobsługowe jak infomaty i parkomaty posiadające funkcje sprzedaży lub doładowania kart umożliwiających opłaty w transporcie publicznym

Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:

Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastąpi w dniu 14.6.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701, I piętro, pok. 115. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „odszyfruj oferty”.

Léase:

Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastąpi w dniu 19.6.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701, POLSKA, I piętro, pok. 115. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „odszyfruj oferty”.

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 14/06/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 19/06/2019
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 14/06/2019
Hora local: 10:15
Léase:
Fecha: 19/06/2019
Hora local: 10:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: