Nos complace anunciar que la nueva versión del portal TED se desplegará el 29 de enero de 2024 (fecha indicativa aún por confirmar). ¿Le interesa descubrir las nuevas funcionalidades, mejoras y repercusiones para los usuarios? Le invitamos a visitar nuestro artículo y a encontrar más información sobre los principales cambios y nuevas funcionalidades.

Hay algunos errores que afectan a la manera en la que se muestran los anuncios de formularios electrónicos. Estamos trabajando para solucionar el problema. Mientras tanto, le rogamos consulte nuestra página sobre este tema si desea obtener más información y orientación.

Está abierta la inscripción a nuestro cuarto taller para reutilizadores de datos de TED el 14 de diciembre de 2023

Suministros - 262041-2019

05/06/2019    S107

Polonia-Lublin: Paquetes de software y sistemas de información

2019/S 107-262041

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 047-108844)

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
Número de identificación fiscal: PL
Dirección postal: ul. Nałęczowska 14
Localidad: Lublin
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 20-701
País: Polonia
Persona de contacto: Karolina Siwy-Pachulska
Correo electrónico: ksiwy@ztm.lublin.eu
Teléfono: +48 814662900
Fax: +48 814662901
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://biuletyn.lublin.eu/ztm

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Zaprojektowanie, dostawa, konfiguracja i wdrożenie systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej wraz z usługą wsparcia przez okres 48 miesięcy”

Número de referencia: DZ.381.UE-1/19
II.1.2)Código CPV principal
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. Przeprowadzenie prac analitycznych, zaprojektowanie, budowa, wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie i konfiguracja zintegrowanego systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej (Systemu) wraz z infrastrukturą.

1.2. Dostawa fabrycznie nowego sprzętu.

1.3. Pełna dokumentacja.

1.4. Montaż infrastruktury (w tym roboty budowlane związane z instalacją podłączenie do sieci dystrybucyjnej i uruchomieniem stacjonarnych automatów biletowych oraz instalacja urządzeń w pojazdach).

1.5. Przeprowadzenie szkoleń użytkowników systemu.

1.6. Obsługa gwarancyjna obejmująca utrzymanie w sprawności systemu przez okres minimum 48 miesięcy od daty odbioru końcowego bez uwag.

1.7. Udzielanie bieżącego wsparcia w utrzymaniu Systemu w łącznym maksymalnym wymiarze nie przekraczającym 4 000 roboczogodzin dla dewelopera świadczonych przez specjalistów IT w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia w okresie gwarancji.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 047-108844

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.4
En lugar de:

2.4. wyposażenie 21 stanowisk obsługi klienta w tym 8 stanowisk sprzedaży i personalizacji we własnych punktach Zamawiającego (komputery i peryferia niezbędne do sprawnej i autonomicznej obsługi zadań);

Léase:

2.4. wyposażenie 21 stanowisk obsługi klienta w tym 8 stanowisk sprzedaży i personalizacji we własnych punktach Zamawiającego (komputery i peryferia niezbędne do sprawnej i autonomicznej obsługi zadań) zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Załącznika nr 1 do SIWZ - Załącznik nr 1 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna stanowisk obsługi;

Número de apartado: II.2.4
En lugar de:

2.7. 400 kasowników do obsługi zbliżeniowych kart płatniczych (EMV);

Léase:

2.7. 450 kasowników do obsługi zbliżeniowych kart płatniczych (EMV);

Número de apartado: II.2.4
En lugar de:

2.11. aplikacja mobilna z funkcją „karta w komórce”;

Léase:

2.11. aplikacja mobilna ZTM z funkcją „karta w komórce”;

Número de apartado: II.2.4
En lugar de:

3.3.2. pobieranie (z zewnętrznych systemów zarządzanych przez Zamawiającego poprzez udokumentowane API lub pliki bazodanowe, których struktura jest mu znana), generowanie i wgrywanie do urządzeń m.in.: taryf, numerów inwentarzowych pojazdów, przebiegu tras komunikacyjnych, numerów linii, numerów i nazw przystanków, listy kart do doładowania, listy zablokowanych nośników (kart/aplikacji mobilnych)

Léase:

3.3.2. pobieranie (z zewnętrznych systemów zarządzanych przez Zamawiającego poprzez udokumentowane API lub pliki bazodanowe, których struktura jest mu znana), generowanie i wgrywanie do urządzeń m.in.: taryf, numerów inwentarzowych pojazdów, przebiegu tras komunikacyjnych, numerów linii, numerów i nazw przystanków, listy kart do doładowania, listy zablokowanych nośników (kart/aplikacji mobilnych ZTM)

Número de apartado: II.2.14
En lugar de:

W ramach realizacji przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia majątkowych praw autorskich ma dostarczone w ramach przedmiotu Umowy utwory.

Léase:

Szczegółowy opis praw własności intelektualnej określony został w par. 7 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.

Número de apartado: III.1.3
En lugar de:

• Dostawa i montaż urządzeń umożliwiających pobieranie i rozliczanie opłat w transporcie zbiorowym(w tym kasowniki i biletomaty)

Léase:

• Dostawa i montaż urządzeń umożliwiających pobieranie i rozliczanie opłat w transporcie zbiorowym (w tym kasowniki i biletomaty) lub inne urządzenia wolnostojące samoobsługowe jak infomaty i parkomaty posiadające funkcje sprzedaży lub doładowania kart umożliwiających opłaty w transporcie publicznym

Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:

Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastąpi w dniu 14.6.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701, I piętro, pok. 115. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „odszyfruj oferty”.

Léase:

Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastąpi w dniu 19.6.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701, POLSKA, I piętro, pok. 115. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „odszyfruj oferty”.

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 14/06/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 19/06/2019
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 14/06/2019
Hora local: 10:15
Léase:
Fecha: 19/06/2019
Hora local: 10:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: