Dodávky - 262150-2019

Zobrazit zhuštěný náhled

Toto oznámení zrušeno:  228196-2020
Submission deadline has been amended by:  88709-2020
05/06/2019    S107

Slovensko-Bratislava: Vojenská vozidla a související části

2019/S 107-262150

Oznámení o zakázce

Dodávky

Směrnice 2009/81/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel / zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Národní identifikační číslo: 30845572
Poštovní adresa: Kutuzovova 8
Obec: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
PSČ: 832 47
Stát: Slovensko
Kontaktní osoba: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava-mestská časť Nové Mesto
K rukám: Ing. Jozef Enderla
E-mail: jozef.enderla@mod.gov.sk
Tel.: +421 960317694

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.mosr.sk/

Adresa profilu kupujícího: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8468

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

35400000 Vojenská vozidla a související části

Popis
Vojenská vozidla a související části .

Oddíl IV: Řízení

IV.3)Administrativní informace
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 2.7.2019 - 10:00
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
2.7.2019 - 10:00
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jiný SK, CZ