Services - 262199-2020

05/06/2020    S108    Services - Contract notice - Open procedure 

Netherlands-Breda: IT services: consulting, software development, Internet and support

2020/S 108-262199

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Breda
National registration number: 20169706
Postal address: Claudius Prinsenlaan 10
Town: Breda
NUTS code: NL NEDERLAND
Postal code: 4811 DJ
Country: Netherlands
Contact person: Manuel Wiercx
E-mail: erm.wiercx@breda.nl
Telephone: +31 765293665

Internet address(es):

Main address: http://www.breda.nl

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=151319

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=151319
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Digitale smart city diensten voor gastvrijheid en toegankelijkheid van de binnenstad van Breda

Reference number: M2005 2300 SED/EC
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Openbare procedure digitale smart city diensten t.b.v. gastvrijheid/toegankelijkheid binnenstad.

De gemeente Breda wil waarde toevoegen aan de gastvrijheidsbeleving en toegankelijkheid en zoekt marktpartijen om voor onderstaande twee thema’s digitale smart city diensten uit te voeren, diensten gericht op het versterken van:

1. de gastvrijheid van de binnenstad; en

2. de toegankelijkheid van de binnenstad.

Voor elk thema (=perceel) wordt één toepassing geselecteerd waarvoor de uitvoerende organisatie de mogelijkheid krijgt om de werking van de toepassing in Breda te demonstreren (pilotfase). Voor iedere pilot stelt de gemeente een vast bedrag van 40 000 EUR excl. btw ter beschikking. De doorlooptijd van de pilot dient tussen de negen en twaalf maanden te liggen.

Na succesvolle uitvoering van de pilot is de intentie om de oplossing breder in Breda in te zetten (projectfase). Als dat implementatieplan haalbaar is, wordt de oplossing op grotere schaal toegepast; geen garantie, wel ambitie.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Digitale smart city diensten voor gastvrijheid van de binnenstad van Breda

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
32552150 Telephones for visually-impaired
33196200 Devices for the disabled
34972000 Traffic-flow measuring system
38112100 Global navigation and positioning systems (GPS or equivalent)
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
45233150 Traffic-calming works
45233162 Cycle path construction work
48328000 Image-processing software package
48482000 Business intelligence software package
48500000 Communication and multimedia software package
51200000 Installation services of equipment for measuring, checking, testing and navigating
55000000 Hotel, restaurant and retail trade services
63712700 Traffic control services
63724000 Navigation services
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72212211 Platform interconnectivity software development services
72421000 Internet or intranet client application development services
85311200 Welfare services for the handicapped
85311300 Welfare services for children and young people
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL NEDERLAND
Main site or place of performance:

Breda

II.2.4)Description of the procurement:

Gastvrijheid

Digitale smart city diensten voor de verbetering van de gastvrijheid van de binnenstad van Breda.

Breda is een gastvrije stad. Sfeer, authenticiteit en een compacte binnenstad zijn belangrijke redenen voor de toerist om Breda te bezoeken. Breda is uitgeroepen tot 'Beste Binnenstad van Nederland 2017-2019', na deze titel ook in 2009 te hebben gewonnen. Het juryrapport motiveert haar keuze als volgt:

'Breda laat zien dat de bezoeker zich welkom voelt binnen de gezellige Brabantse stad. De vakjury is vooral enthousiast over de veelzijdigheid van de Bredase binnenstad, zowel op het gebied van functies als op het gebied van mobiliteit. De stad kan vrijwel iedere doelgroep moeiteloos bedienen en kan zowel met de auto, de fiets, het openbaar vervoer als de boot bezocht en ontdekt worden. De jury is positief te spreken over de beleving in de binnenstad. De beleving in de binnenstad wordt nog extra kracht bijgezet door de initiatieven op het gebied van digitalisering. Voorbeelden hiervan zijn de mooie city app, QR-codes door de hele binnenstad en de digitale tour door de binnenstad. De binnenstad weet zich op het gebied van digitalisering te onderscheiden van andere steden.'

Breda wil in de toekomst verder uitblinken in gastvrijheid en nog meer een stad zijn waar iedereen elkaar graag ontmoet, ook in de 1 ½ meter maatschappij. Met de binnenstad als belangrijkste decor waarin de bezoeker wordt verrast met creativiteit, nieuwe plekken en bijzondere belevingen.

Ook digitaal wil Breda uitblinken in gastvrijheid. Bredamarketing heeft de customer journey in beeld gebracht (zie afbeelding). De customer journey geeft een goed beeld van het bezoek- en verblijfproces, van oriëntatie tot en met de thuiskomst na een bezoek aan Breda. Een verbetering van de gastvrijheid kan in alle fases van de customer journey. Waarbij Breda zich voornamelijk wil richten op bezoekers die naast winkelen en horeca ook geïnteresseerd zijn in het Bredase erfgoed, cultuur en het groen in en rondom de stad. Een bezoeker die zich bovendien laat verleiden voor een meerdaags verblijf en herhaalbezoek. Breda zet in op uitmuntende Bredase gastvrijheid. De pilot moet de bezoekers het gevoel van een warm welkom geven. De digitale oplossing voor gastvrijheid moet bijdragen aan een verhoogde gebruikerswaarde van de stad. Breda wil inzetten op oplossingen op het vlak van klantcontact en vindbaarheid.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Bij een geslaagde pilotperiode van max. één jaar kan de opdracht voor de het project (opschaling) voor meerdere jaren worden afgesloten.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

II.2)Description
II.2.1)Title:

Digitale smart city diensten voor toegankelijkheid van de binnenstad van Breda

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
32552150 Telephones for visually-impaired
33196200 Devices for the disabled
34972000 Traffic-flow measuring system
38112100 Global navigation and positioning systems (GPS or equivalent)
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
45233150 Traffic-calming works
45233162 Cycle path construction work
48328000 Image-processing software package
48482000 Business intelligence software package
48500000 Communication and multimedia software package
51200000 Installation services of equipment for measuring, checking, testing and navigating
55000000 Hotel, restaurant and retail trade services
63712700 Traffic control services
63724000 Navigation services
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72212211 Platform interconnectivity software development services
72421000 Internet or intranet client application development services
85311200 Welfare services for the handicapped
85311300 Welfare services for children and young people
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL NEDERLAND
Main site or place of performance:

Breda

II.2.4)Description of the procurement:

Toegankelijkheid

Digitale smart city diensten voor de verbetering van de toegankelijkheid van de binnenstad van Breda.

In 2019 was Breda de meest toegankelijke stad van Europa voor mensen met een beperking. Breda zet in op een zo toegankelijk mogelijke samenleving. Ook voor mensen met een zichtbare of niet zichtbare beperking. De Pilot moet 'het meedoen' stimuleren (inclusie). Drempels moeten op allerlei manieren worden weggenomen. Dit kan gaan over bewustwording, de toegang tot informatie, bejegening en fysieke verbeteringen.

Toegankelijkheid is een breed begrip. Daarom geven we hieronder een indicatie waar het verbeteren van de toegankelijkheid betrekking op kan hebben.

Toegankelijkheid kan betrekking hebben op de openbare ruimte, openbaar vervoer, de inrichting van gebouwen en winkels, musea en theaters. En ook sportaccommodaties, scholen en vrijetijdsbesteding - overal speelt toegankelijkheid een rol. Fysieke toegankelijkheid van horeca, begeleiding op straat, maar ook sociale toegankelijkheid (bejegening). Toegankelijkheid kan ook betrekking hebben op het ontsluiten van informatie over de binnenstad zoals in de customer journey of over vrijetijdsbesteding.

We zoeken binnen deze kaders naar projecten waarbij bezoekers met een beperking makkelijker naar de binnenstad kunnen komen, worden verleid de binnenstad te bezoeken en het daadwerkelijke bezoek zo comfortabel en prettig mogelijk te laten verlopen door inzet van digitale toepassingen.

De Pilot kan bijdragen aan de verbetering van de fysieke toegankelijkheid (voor routes, parkeren, toegang gebouw/voorziening), helpen bij de sociale toegankelijkheid (zoals een buddysysteem, hulpplatform), en/of informatie verschaffen over d]e toegankelijkheid van de binnenstad en/of zeer gerichte informatie over onderwerpen relevant voor het verblijf. De genoemde toepassingen zijn slechts bedoeld als voorbeelden.

Link: meest toegankelijke stad van Europa

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Bij een geslaagde pilotperiode van max. één jaar kan de opdracht voor de het project (opschaling) voor meerdere jaren worden afgesloten.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zie aanbestedingsdocumenten Negometrix.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 088-210336
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/07/2020
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 13/07/2020
Local time: 12:01
Place:

Breda

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Arrondissement Zeeland – West-Brabant
Town: Breda
Country: Netherlands
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Arrondissement Zeeland – West-Brabant
Town: Breda
Country: Netherlands
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Op deze aanbestedingsprocedure is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Zeeland – West-Brabant locatie Breda, is bevoegd om geschillen te beslechten die verband houden met de onderhavigeaanbestedingsprocedure. De termijn waarbinnen in rechte moet worden opgekomen tegen de afwijzing van de aanbieding bedraagt twintig (20) kalenderdagen, te rekenen vanaf de dagtekening van de afwijzing.

Deze termijn geldt als een vervaltermijn. Binnen deze termijn dient een dagvaarding betekend te worden aanhet adres van de aanbestedende dienst. Het aanhangig maken van een kort geding vindt uitsluitend plaatsdoor betekening door een deurwaarder van de kort gedingdagvaarding ten kantore van aanbestedende dienst, volgens de volgende adressering: Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ Breda.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Arrondissement Zeeland – West-Brabant
Town: Breda
Country: Netherlands
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/06/2020