Szolgáltatások - 262240-2017

07/07/2017    S128

Magyarország-Paks: Oktatási és képzési szolgáltatások

2017/S 128-262240

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Közszolgáltatások

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Paks II. Zrt.)
Nemzeti azonosító szám: AK17924
Postai cím: Gagarin utca 1. 3. em.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szokolainé Papp Klára, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 00066)
E-mail: kozbeszerzes@mvmpaks2.hu
Telefon: +36 13042970
Fax: +36 75501646
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mvmpaks2.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kba.kozbeszerzes.hu
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Paks II. Zrt.)
Nemzeti azonosító szám: AK17924
Postai cím: Széchenyi rkp. 3., Akadémia Business Center, 2. emelet, 43. szoba
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szokolainé Papp Klára, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 00066)
Telefon: +36 13042970
E-mail: beszerzes@mvmpaks2.hu
Fax: +36 75501646
NUTS-kód: HU110 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mvmpaks2.hu
I.6)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: villamosenergia-termelés előkészítő tevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Instruktor állomány képzése vállalkozási keretszerződés keretében.

II.1.2)Fő CPV-kód
80000000 Oktatási és képzési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Instruktor állomány képzése vállalkozási keretszerződés keretében.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 355 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
80531000 Ipari és műszaki képzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területén, nyertes ajánlattevő által meghatározott helyen.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási keretszerződés „Instruktor állomány képzése vállalkozási keretszerződés keretében” tárgyában, 5 éves időtartamra, illetve a nettó 355 000 000 HUF + Áfa keretösszeg kimerüléséig.

Az MVM Paks II. Zrt. újonnan létesítendő atomerőművi blokkok üzemeltető személyzetének betanítását végző ún. instruktor-állomány oktatása, azaz a Képzési Keretprogram magyarországi részét teljes körűen felölelő, magyar nyelvű képzés-oktatás, illetve napközbeni, irodai elhelyezés – a szerződés hatálya alatt – a műszaki specifikációban meghatározott ütemezés szerint.

Ajánlatkérő olyan oktatási-képzési szolgáltatást – egy teljes, a műszaki specifikációnak megfelelő, annak minden elemét tartalmazó programcsomagot – kíván beszerezni, amely a szigorú célhoz kötöttség jegyében, magyar nyelven, Ajánlatkérő valamennyi felmerült igényét megfelelőképpen, rugalmasan kezeli, azaz, Ajánlatkérő részéről jelentkező – a specifikációban meghatározott – igény esetén, akár egy fő képzendő instruktor-jelölt esetében is megindítható a képzés.

A képzések listája:

— Atomerőművi üzemeltetési alapok tanfolyam,

— Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei tanfolyam,

— Primerköri rendszerek üzemeltetése tanfolyam,

— Atomerőművi reaktor és primerköri rendszerek operátori üzemeltetése tanfolyam,

— Gőzturbina és szekunderköri rendszerek üzemeltetése tanfolyam,

— Atomerőművi turbina és szekunderköri rendszerek operátori üzemeltetése tanfolyam,

— Generátor segédüzem kezelő tanfolyam,

— Villamos hálózat kezelő tanfolyam,

— Villamos alállomás kezelő tanfolyam,

— Alkalmazott atomerőművi irányítástechnika tanfolyam,

— Vízelőkészítő rendszerek üzemeltetése tanfolyam,

— Dekontamináló rendszerelemek üzemeltetése tanfolyam,

— Atomerőművi dozimetrikus tanfolyam,

— Felügyelet alatti reaktor karbantartó tanfolyam,

— Reaktor karbantartó nukleáris szakirányú képesítés tanfolyam,

— Felügyelet alatti készülék karbantartó tanfolyam,

— Készülék karbantartó nukleáris szakirányú képesítés tanfolyam,

— Felügyelet alatti armatúra karbantartó tanfolyam,

— Armatúra karbantartó nukleáris szakirányú képesítés tanfolyam,

— Felügyelet alatti gőzturbina karbantartó tanfolyam,

— Gőzturbina karbantartó nukleáris szakirányú képesítés tanfolyam,

— Felügyelet alatti forgógép karbantartó tanfolyam,

— Forgógép karbantartó nukleáris szakirányú képesítés tanfolyam,

— Felügyelet alatti gáztechnika karbantartó tanfolyam,

— Felügyelet alatti légtechnika karbantartó tanfolyam,

— Gáz- és légtechnikai karbantartó nukleáris szakirányú képesítés tanfolyam,

— Felügyelet alatti villamos karbantartó tanfolyam,

— Villamos karbantartó nukleáris szakirányú képesítés tanfolyam,

— Felügyelet alatti karbantartó műszerész tanfolyam,

— Műszerész karbantartó nukleáris szakirányú képesítés tanfolyam,

— Gépész berendezés felelős tanfolyam,

— Villamos berendezés felelős tanfolyam,

— Irányítástechnikai berendezés felelős tanfolyam,

— Atomerőművi Minősített Oktatói tanfolyam,

— Belépő képzés,

— Kiegészítő gyakorlati képzés.

A szerződés keretösszege nettó 355 000 000 HUF, amelytől Ajánlatkérő -30 % mértékben eltérhet.

A részletes műszaki specifikáció a dokumentációban található.

Ajánlatkérő továbbá elvárja, hogy nyertes ajánlattevő biztosítsa a képzésben résztvevők számára, a szerződés teljes időtartamára a napközbeni irodahelyiséget (tanuló- vagy pihenőszobát), a szükséges felszerelésekkel és infrastruktúrával – az ütemezésben megadott létszám függvényében – a képzések időbeosztásához igazodóan, a műszaki leírásban megadottak szerint.

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 355 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 60
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Kizáró okok:

a) ha ajánlattevő vagy alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) a-q) pont meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll;

b) ha ajánlattevő vagy alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (2) -ben meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll.Igazolás módja:Ld. dokumentáció.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

Műszaki-szakmai alkalmassági feltételek

M.1. A szerződés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

Min. 1-1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, az alábbi szakterületeken:

a) fizikus;

b) gépészmérnök vagy energetikai mérnök;

c) vegyészmérnök;

d) villamosmérnök.

e) min. 1 fő középfokú műszaki végzettséggel rendelkező szakember.

A szakemberekre vonatkozó részletes előírások a dokumentációban.

Igazolás módja: ld. jelen felhívás VI.4.3) pontja.

M.2. A szerződés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem áll rendelkezésére az alábbi műszaki felszereltség

a) min.1 db min. 50 fő befogadására alkalmas oktatóterem,

b) min. 2 db, egyenként legalább 15 fő befogadására alkalmas számítógépes oktatóterem,

c) min. 1 db inaktív, valós léptékű reaktor.

Részletes előírások a dokumentációban.

Igazolás módja: ld. jelen felhívás VI.4.3) pontja.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

1. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Ajánlatkérő késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér alkalmazását írja elő a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

2. Fizetési feltételek.

A szerződés ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint kerül kiegyenlítésre. Ajánlatkérő alkalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglalt előírásokat. Az ellenérték kifizetésére a Kbt. 135. § (1) valamint (5)-(6) bekezdései is irányadóak.

Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, a szerződéskötés, a kifizetés és a teljesítés pénzneme magyar forint.

Ajánlatkérő biztosítja a részszámlázás lehetőségét, nyertes ajánlattevő negyedévente jogosult számlát kiállítani. A számlázás és fizetés részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány:

Adható pontszám: 1-10.

Értékelési részszempontok:

1.Képzések összesen ára (nettó Ft) súlyszám: 60.

2.Instruktor jelöltek irodai elhelyezése (nettó Ft / fő / hó) súlyszám: 10.

3.Kiegészítő képzések óradíja (nettó Ft / óra) súlyszám: 5.

4.Képzés megkezdésének ideje megrendelést követően súlyszám: 10.

További részszempontok: VI.3 További információk 10. pont.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 07/08/2017
Helyi idő: 13:00
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Dokumentáció elérhetősége: az ajánlat benyújtásának feltétele a dokumentáció letöltése. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi a KBA-ban. Ld. 1.3 Kommunikáció A letöltéskor regisztráció szükséges: az érdeklődő a beszerzes@mvmpaks2.hu email címére köteles megküldeni a a letölthető regisztrációs adatlap szerinti adatokat.

2. Ajánlatok benyújtása: a IV.2.2. pontban megadott határidő lejártáig a dokumentációban előírtak szerint.

3. Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, mértéke 3 000 000 HUF, azaz Hárommillió forint. Az ajánlati biztosíték teljesíthető – az ajánlattevő választása szerint – átutalással az MVM Paks II. Zrt. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10404326-50526677-67521005 számú bankszámlájára, vagy a Kbt. 54. § (2) bek. szerint. Az átutalást igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Részletek a dokumentációban. (Kbt. 35. § (5), 54. § (4)-(7) bek., Kbt. 73. § (6) bek. b) pontja alkalmazandók.)

4. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell az alábbiakat:

— a Kbt. 66.§ (5) bekezdése szerint felolvasólapot,

— a Kbt. 65.§ (7) bek. szerinti nyilatkozat;

— a Kbt. 66. § (2) bek. megfelelő nyilatkozat eredeti példányban;

— a Kbt. 66.§ (4) bek. szerinti nyilatkozat,

— a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjai szerinti nyilatkozat.

— a Kbt. 67.§ (4) bek. szerinti nyilatkozat.

Az ajánlattevő nyilatkozatát változás bejegyzési eljárásról, az üzleti titokról, és titoktartási nyilatkozatát.

5. Ajánlattevő csatolja az ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintát a dokumentációban előírtak szerint.

6. Minősített ajánlattevők: A műszaki és szakmai alkalmasságának feltételei az előírt igazolási módja a Közbeszerzési Hatóság által meghirdetett, a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez képest szigorúbbak.

7. Projekttársaság nem hozható létre, sem a közös ajánlattevők, sem az önálló ajánlattevők esetében. Erre vonatkozó rendelkezések a dokumentációban.

8. A részajánlat tételének kizárása: A beszerzés tárgya egymásra épülő tanfolyamokból áll, amelyek egy homogén rendszer elemeit képezik, egymással szoros összefüggésben állnak. Kiemelten fontos és elvárt az egymásra épülő, egymással szakmai szempontokból is összhangban álló modulok általi képzés, illetve egy olyan rendszer kialakítása a cél, amely rugalmasan és egységesen tud reagálni az ütemezésbeli változásokra is, így figyelemmel ezekre a szakmai és szervezési szempontokra, egy minden képzést lefedő keretszerződés megkötése a cél (több -különálló, egymással nem összhangban álló – keretszerződés alapján az összhang megteremtése nehézkes és költségigényes lenne). A szakmai szempontok és a gazdasági érvek a részekre bontás mellőzése mellett szólnak.

9. Ajánlati kötöttség: 60 nap.

10. Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bek. c) pont) A Kbt. 76. § (9) -(10) bek. szerinti adatok a dokumentációban.

IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői: További részszempontok:

5.Az ajánlati felhívás III.1.4.) pont M.1. a) alpontja szerinti alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelő szakember 8 éven (96 hónapon) felüli nukleáris területen szerzett szakmai többlet tapasztalata hónapokban megadva súlyszám: 5.

6.Az ajánlati felhívás III.1.4.) pont M.1. b) alpontja szerinti alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelő szakember 8 éven (96 hónapon) felüli nukleáris területen szerzett szakmai többlet tapasztalata hónapokban megadva súlyszám: 5.

7.Az ajánlati felhívás III.1.4.) pont M.1. c) alpontja szerinti alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelő szakember 8 éven (96 hónapon) felüli nukleáris területen szerzett szakmai többlet tapasztalata hónapokban megadva súlyszám: 5.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (1) bekezdés e) pontját jelen eljárásban nem alkalmazza.

12. Bontás: 7.8.2017., 13:00 óra, 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 3., 2. emelet, 3.tárgyaló Jelen lévők: Kbt. 68. § (3) szerint.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

Az ajánlati felhívás III.1.4. pontja szerinti műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelményre vonatkozó igazolás módja:

M.1. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőre vonatkozóan a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek végzettségének és képzettségének ismertetését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja valamint a 307/2015. (X.27.) kormányrendelet 4. § (4) bekezdése alapján,

— a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek végzettségét, a végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatának csatolásával,

— a megkívánt szakmai gyakorlatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányának csatolásával. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlati megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az adott szakember által a korábbiakban ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.

M.2. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőre vonatkozóan a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. i) pontja alapján,

— a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések illetve műszaki felszerelések műszaki leírását illetve bemutatását, cégszerűen aláírt nyilatkozattal igazolva, az alkalmasság megállapításához szükséges részletességgel. A nyilatkozaton kérjük feltüntetni az eszköz tulajdonosát, elhelyezkedését illetve a használat jogcímét.

Az alkalmassági minimumkövetelményekre vonatkozó, jelen pontban előírt igazolások tekintetében Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése értelmében hívja fel ajánlattevőt az igazolások becsatolására.

Felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy a jelen pontban meghatározott igazolásokat nem kell Ajánlattevőnek az ajánlatban benyújtania.

Az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésről ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint köteles az ajánlatában nyilatkozni, a közbeszerzési dokumentumokban található nyilatkozatminta szerint.

Az alkalmassági minimumkövetelményekre vonatkozó, jelen pontban előírt igazolások tekintetében Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése értelmében hívja fel ajánlattevőt az igazolások becsatolására.

Kivétel: Azon szakemberek tekintetében, akiknek szakmai tapasztalatát Ajánlattevő értékelési szempontként is szerepeltette az ajánlatában, a szakmai önéletrajz és a dokumentáció I.13. pontjában feltüntetett iratok csatolása az eredetileg benyújtott ajánlatban szükséges, az ajánlatok értékelésének elvégzése céljából.

Ezen szakemberek iratainak benyújtása Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás esetén ismételten nem szükséges.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/07/2017