Bauleistung - 262454-2019

06/06/2019    S108

Rumänien-Dej: Straßenbauarbeiten

2019/S 108-262454

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 081-192918)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Dej
Nationale Identifikationsnummer: 4349179
Postanschrift: Str. 1 Mai nr. 2
Ort: Dej
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 405200
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Nicolae Tohăneanu
E-Mail: nicolae.tohaneanu@dej.ro
Telefon: +40 264212799
Fax: +40 264212388

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.primariadej.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Modernizare infrastructură străzi pentru accesul între zona centrală şi Ocna Dej – străzile Mihai Viteazu, Minerilor, Albăstrelelor, Tibleșului, Eroilor, Pinticului”

Referenznummer der Bekanntmachung: : 4349179_2019_PAAPD1076447
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233120 Straßenbauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul contractului este reprezentat de execuție lucrări de infrastructura inclusiv furnizare stații de transport public în comun și furnizare sistem inteligent de management al traficului. pentru investiţia „Modernizare infrastructură străzi pentru accesul între zona centrală şi Ocna Dej – strazile Mihai Viteazu, Minerilor, Albastrelelor, Tiblesului, Eroilor, Pinticului”.

Valoarea estimată a achiziției este de 16 820 845,38 RON fara TVA echivalent a 3 532 158,53 EUR, la cursul BNR din data de 17.4.2019, adică 1 EUR = 4,7622 RON.

Operatorii economici interesati pot solicita clarificari asupra documentatiei de atribuire cu cel putin 20 zile inainte de data limita de depunerea a ofertelor. Termenul limita, pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, venite din partea operatorilor economici, este cu 10 zile inainte data l [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/06/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 081-192918

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Anstatt:
Tag: 04/06/2019
muss es heißen:
Tag: 19/06/2019
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Condiții de deschidere a ofertelor
Anstatt:
Tag: 04/06/2019
muss es heißen:
Tag: 19/06/2019
Abschnitt Nummer: IV.2.6)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Anstatt:
Tag: 04/10/2019
muss es heißen:
Tag: 18/10/2019
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: