We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 262575-2018

19/06/2018    S115

Poland-Katowice: Parts of conveyors

2018/S 115-262575

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Artur Polywka
E-mail: a.polywka@pgg.pl
Telephone: +48 327572922
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A., Centrum Logistyki Materiałowej
Postal address: ul. Lompy 14
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-040
Country: Poland
Contact person: Artur Polywka
E-mail: a.polywka@pgg.pl
Telephone: +48 327572922
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 w ramach składów konsygnacyjnych

Reference number: 701801435
II.1.2)Main CPV code
42419800 Parts of conveyors
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 w ramach składów konsygnacyjnych.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Liczba części zamówienia (zadań) wynosi: 61. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedną lub więcej części zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 w ramach składów konsygnacyjnych

Lot No: Od 1 do 61
II.2.2)Additional CPV code(s)
42419800 Parts of conveyors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Krążnik gładki 89x250 -1-20x9x14 62042ZC3: 1 270 szt.

2. Krążnik gładki 108x380-1-20x9x14 62042ZC3: 65 629 szt.

3. Krążnik gładki 108x465-1-20x9x14 62042ZC3: 4 050 szt.

4.Krążnik gładki 108x530-1-20x9x14 62042ZC3: 28 242 szt.

5.Krążnik gładki 108x600-1-20x9x14 62042ZC3: 1 980 szt.

6. Krążnik gładki 108x670-1-20x9x14 62042ZC3: 950 szt.

7. Krążnik gładki 108x1050-1-20x9x14 62042ZC3: 300 szt.

8 .Krążnik gładki 133x380-1-20x9x14 62042ZC3: 1 040 szt.

9 .Krążnik gładki 133x465-1-20x9x14 62042ZC3: 25 940 szt.

10. Krążnik gładki 133x530-1-20x9x14 62042ZC3: 5 731 szt.

11. Krążnik gładki 133x600-1-20x9x14 62042ZC3: 2 620 szt.

12. Krążnik gładki 133x670-1-20x9x14 62042ZC3: 7 810 szt.

13. Krążnik gładki 133x750-1-20x9x14 62042ZC3: 1 577 szt.

14.Krążnik gładki 133x950-1-20x9x14 62042ZC3: 550 szt.

15.Krążnik gładki 133x1150-1-20x9x14 62042ZC3: 1 184 szt.

16.Krążnik gładki 133x1400-1-20x9x14 62042ZC3: 510 szt.

17.Krążnik gładki 133x1400-1-20x15x14 62042ZC3: 335 szt.

18.Krążnik gładki 133x1600-1-20x9x14 62042ZC3: 747 szt.

19.Krążnik gładki 133x1800-1-20x9x14 62042ZC3: 265 szt.

20.Krążnik gładki 159x465-1-30x12x497 6206 2Z C3: 490 szt.

21.Krążnik gładki 159x530-1-30x12x562 6206 2Z C3: 1 160 szt.

22.Krążnik gładki 159x600-1-30x12x632 6206 2Z C3: 1 310 szt.

23.Krążnik gładki 159x750-1-30x20x798 6206 2Z C3: 875 szt.

24.Krążnik gładki 159x1400-1-30x20x1448 62062ZC3: 375 szt.

25. Krążnik gładki 159x1400-1-30x70x22x1548 62062ZC3: 260 szt.

26. Krążnik gładki 159x1600-1-30x20x1648 62062ZC3: 270 szt.

27. Krążnik gładki 159x1600-1-30x70x22x1748 62062ZC3: 270 szt.

28. Krążnik gładki 159x1800-1-30x70x22x1948 62062ZC3: 300 szt.

29. Krążnik gładki 108x380-1-25x9x14 63052ZC3 wzmocniony: 14 125 szt.

30.Krążnik gładki 108x530-1-25x9x14 63052ZC3 wzmocniony: 6 460 szt.

31.Krążnik gładki 133x380-1-25x9x14 63052ZC3 wzmocniony: 976 szt.

32. Krążnik gładki 133x465-1-25x9x14 63052ZC3 wzmocniony: 31 771 szt.

33.Krążnik gładki 133x530-1-25x9x14 63052ZC3 wzmocniony: 9 810 szt.

34. Krążnik gładki 133x670-1-25x9x14 63052ZC3 wzmocniony: 13 190 szt.

35. Krążnik gładki 133x750-1-25x9x14 63052ZC3 wzmocniony: 7 046 szt.

36.Krążnik gładki 133x1400-1-25x9x14 63052ZC3 wzmocniony: 234 szt.

37. Krążnik gładki 133x1600-1-25x9x14 63052ZC3 wzmocniony: 610 szt.

38. Krążnik gładki 108x380-1-25x9x14 63052ZC3 wzmocniony: 8 710 szt.

39 .Krążnik gładki 108x530-1-25x9x14 63052ZC3 wzmocniony: 2 080 szt.

40. Krążnik gładki 133x465-1-25x9x14 63052ZC3 wzmocniony: 69 677 szt.

41. Krążnik gładki 133x530-1-25x9x14 63052ZC3 wzmocniony: 10 650 szt.

42. Krążnik gładki 133x670-1-25x9x14 63052ZC3 wzmocniony: 27 614 szt.

43.Krążnik gładki 133x750-1-25x9x14 63052ZC3 wzmocniony: 3 245 szt.

44.Krążnik gładki 133x750-1-25x20x14 63052ZC3 wzmocniony: 3 433 szt.

45.Krążnik gładki 133x850-1-29,5/35x20x960 63072ZC3 odciskowy: 272 szt.

46.Krążnik gładki 133x1050-1-29,5/35x20x1116 63072ZC3 odciskowy: 1 040 szt.

47 .Krążnik gładki 133x1150-1-29,5/35x20x1260 63072ZC3 odciskowy: 913 szt.

48. Krążnik gładki 133x1150-1-29,5/35x20x1350 63072ZC3 odciskowy: 1 160 szt.

49. Krążnik gładki 133x1400-1-29,5/35x20x1510 63072ZC3 odciskowy: 434 szt.

50. Krążnik gładki 133x1600-1-29,5/35x20x1710 63072ZC3 odciskowy: 235 szt.

51. Krążnik gładki 159x1150-1-29,5/35x20x1260 63072ZC3 odciskowy: 110 szt.

52. Krążnik gładki 159x1400-1-29,5/35x20x1510 63072ZC3 odciskowy: 215 szt.

53. Krążnik gładki 133x1150-1-29,5/75x20x1350 63072ZC3 odciskowy wzmocniony: 195 szt.

54. Krążnik gładki 133x1400-1-29,5/75x14x1550 63072ZC3 odciskowy wzmocniony: 195 szt.

55. Krążnik gładki 133x1400-1-29,5/75x20x1550 63072ZC3 odciskowy wzmocniony: 415 szt.

56. Krążnik pierścieniowy 4-133/63,5x380-1-20x14x406 62042ZC3: 708 szt.

57. Krążnik pierścieniowy 4-133/63,5x465-1-20x9x491 62042ZC3: 708 szt.

58. Krążnik pierścieniowy 4-133/63,5x465-1-25x9x491 62042ZC3: 640 szt.

59. Krążnik pierścieniowy 4-133/63,5x530-1-20x14x556 62042ZC3: 311 szt.

60. Krążnik pierścieniowy 4-159/70x530-1-30x12x562 62062ZC3: 222 szt.

61. Krążnik pierścieniowy 4-159/70x600-1-30x12x632 62062ZC3: 181 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 16/07/2018
End: 31/08/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, jeżeli Wykonawcy, uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 1 rok – w tym okresie, na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi o wartości nie mniejszej niż:

Dla zadania 1 - 12 000 PLN.

Dla zadania 2 - 595 000 PLN.

Dla zadania 3 - 41 000 PLN.

Dla zadania 4 - 314 000 PLN.

Dla zadania 5 - 23 000 PLN.

Dla zadania 6 - 12 000 PLN.

Dla zadania 7 - 10 000 PLN.

Dla zadania 8 - 12 000 PLN.

Dla zadania 9 - 300 000 PLN.

Dla zadania 10 - 77 000 PLN.

Dla zadania 11 - 44 000 PLN.

Dla zadania 12 - 120 000 PLN.

Dla zadania 13 - 28 000 PLN.

Dla zadania 14 - 12 000 PLN.

Dla zadania 15 - 35 000 PLN.

Dla zadania 16 - 18 000 PLN.

Dla zadania 17 - 17 000 PLN.

Dla zadania 18 - 31 000 PLN.

Dla zadania 19 - 12 000 PLN.

Dla zadania 20 - 12 000 PLN.

Dla zadania 21 - 30 000 PLN.

Dla zadania 22 - 35 000 PLN.

Dla zadania 23 - 28 000 PLN.

Dla zadania 24 - 22 000 PLN.

Dla zadania 25 - 16 000 PLN.

Dla zadania 26 - 18 000 PLN.

Dla zadania 27 - 18 000 PLN.

Dla zadania 28 - 25 000 PLN.

Dla zadania 29 - 17 0000 PLN.

Dla zadania 30 - 88 000 PLN.

Dla zadania 31 - 19 000 PLN.

Dla zadania 32 - 505 000 PLN.

Dla zadania 33 - 170 000 PLN.

Dla zadania 34 - 135 000 PLN.

Dla zadania 35 - 133 000 PLN.

Dla zadania 36 - 10 000 PLN.

Dla zadania 37 - 29 000 PLN.

Dla zadania 38 - 167 000 PLN.

Dla zadania 39 - 46 000 PLN.

Dla zadania 40 - 1 600 000 PLN.

Dla zadania 41 - 245 000 PLN.

Dla zadania 42 - 663 000 PLN.

Dla zadania 43 - 83 000 PLN.

Dla zadania 44 - 102 000 PLN.

Dla zadania 45 - 14 000 PLN.

Dla zadania 46 - 47 000 PLN.

Dla zadania 47 - 44 000 PLN.

Dla zadania 48 - 56 000 PLN.

Dla zadania 49 - 23 000 PLN.

Dla zadania 50 - 19 000 PLN.

Dla zadania 51 - 10 000 PLN.

Dla zadania 52 - 18 000 PLN.

Dla zadania 53 - 17 000 PLN.

Dla zadania 54 - 23 000 PLN.

Dla zadania 55 - 39 000 PLN.

Dla zadania 56 - 15 000 PLN.

Dla zadania 57 - 21 000 PLN.

Dla zadania 58 - 37 000 PLN.

Dla zadania 59 - 11 000 PLN.

Dla zadania 60 - 12 000 PLN.

Dla zadania 61 - 12 000 PLN.

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 6 500 000,00 PLN.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku składania oferty na więcej niż 1 część zamówienia wartość przychodu netto uzyskana w 1 roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku Wykonawców, przedstawiających uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypadku przychodów uzyskanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp. zobowiązany będzie złożyć oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem „Rachunku zysków i strat” za jeden rok obrotowy z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 1 rok – za ten okres.

W przypadku podmiotów, które na podstawie przepisów odrębnych nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający wymaga innych dokumentów określających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiający uzna, iż warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione jeżeli Wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy o wartości netto nie mniejszej niż dla:

Zadania 1 - 12 000 PLN.

Zadania 2 - 595 000 PLN.

Zadania 3 - 41 000 PLN.

Zadania 4 - 314 000 PLN.

Zadania 5 - 23 000 PLN.

Zadania 6 - 12 000 PLN.

Zadania 7 - 10 000 PLN.

Zadania 8 - 12 000 PLN.

Zadania 9 - 300 000 PLN.

Zadania 10 - 77 000 PLN.

Zadania 11 - 44 000 PLN.

Zadania 12 - 120 000 PLN.

Zadania 13 - 28 000 PLN.

Zadania 14 - 12 000 PLN.

Zadania 15 - 35 000 PLN.

Zadania 16 - 18 000 PLN.

Zadania 17 - 17 000 PLN.

Zadania 18 - 31 000 PLN.

Zadania 19 - 12 000 PLN.

Zadania 20 - 12 000 PLN.

Zadania 21 - 30 000 PLN.

Zadania 22 - 35 000 PLN.

Zadania 23 - 28 000 PLN.

Zadania 24 - 22 000 PLN.

Zadania 25 - 16 000 PLN.

Zadania 26 - 18 000 PLN.

Zadania 27 - 18 000 PLN.

Zadania 28 - 25 000 PLN.

Zadania 29 - 170 000 PLN.

Zadania 30 - 88 000 PLN.

Zadania 31 - 19 000 PLN.

Zadania 32 - 505 000 PLN.

Zadania 33 - 170 000 PLN.

Zadania 34 - 135 000 PLN.

Zadania 35 - 133 000 PLN.

Zadania 36 - 10 000 PLN.

Zadania 37 - 29 000 PLN.

Zadania 38 - 167 000 PLN.

Zadania 39 - 46 000 PLN.

Zadania 40 - 1 600 000 PLN.

Zadania 41 - 245 000 PLN.

Zadania 42 - 663 000 PLN.

Zadania 43 - 83 000 PLN.

Zadania 44 - 102 000 PLN.

Zadania 45 - 14 000 PLN.

Zadania 46 - 47 000 PLN.

Zadania 47 - 44 000 PLN.

Zadania 48 - 56 000 PLN.

Zadania 49 - 23 000 PLN.

Zadania 50 - 19 000 PLN.

Zadania 51 - 10 000 PLN.

Zadania 52 - 18 000 PLN.

Zadania 53 - 17 000 PLN.

Zadania 54 - 23 000 PLN.

Zadania 55 - 39 000 PLN.

Zadania 56 - 15 000 PLN.

Zadania 57 - 21 000 PLN.

Zadania 58 - 37 000 PLN.

Zadania 59 - 11 000 PLN.

Zadania 60 - 12 000 PLN.

Zadania 61 - 12 000 PLN.

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 6 500 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Za zakres dostaw potwierdzający zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamych z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, tj. dostawy przenośników taśmowych, elementów przenośników taśmowych oraz części do przenośników taśmowych..

W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp. zobowiązany będzie złożyć wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania

2) spełniają opisane w SIWZ warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) zdolności technicznej lub zawodowej,

b) sytuacji ekonomicznej.

2.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 24 ust 1 ustawy Pzp z uwzględnieniem art. 133 ust. 4.

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) z zastrzeżeniem regulacji art. 24 ust. 8 i ust. 9 ustawy Pzp.

4. Szczegółowe zasady i kryteria, oświadczenia i dokumenty, jakie należy złożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określono w SIWZ.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 170 000 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi dla zadania nr:

— 2 - 15 000 PLN,

— 3 - 1 000 PLN,

— 4 - 8 000 PLN,

— 5 - 1 000 PLN,

— 9 - 8 000 PLN,

— 10 - 2 000 PLN,

— 11 - 1 000 PLN,

— 12 - 3 000 PLN,

— 13 - 1 000 PLN,

— 15 - 1 000 PLN,

— 16 - 1 000 PLN,

— 17 - 1 000 PLN,

— 18 - 1 000 PLN,

— 21 - 1 000 PLN,

— 22 - 1 000 PLN,

— 23 - 1 000 PLN,

— 24 - 1 000 PLN,

— 25 - 1 000 PLN,

— 26 - 1 000 PLN,

— 27 - 1 000 PLN,

— 28 - 1 000 PLN,

— 29 - 4 000 PLN,

— 30 - 2 000 PLN,

— 31 - 1 000 PLN,

— 32 - 13 000 PLN,

— 33 - 4 000 PLN,

— 34 - 6 000 PLN,

— 35 - 3 000 PLN,

— 37 - 1 000 PLN,

— 38 - 4 000 PLN,

— 39 - 1 000 PLN,

— 40 - 40 000 PLN,

— 41 - 6 000 PLN,

— 42 - 17 000 PLN,

— 43 - 2 000 PLN,

— 44 - 3 000 PLN,

— 46 - 1 000 PLN,

— 47 - 1 000 PLN,

— 48 - 1 000 PLN,

— 49 - 1 000 PLN,

— 50 - 1 000 PLN,

— 52 - 1 000 PLN,

— 53 - 1 000 PLN,

— 54 - 1 000 PLN,

— 55 - 1 000 PLN,

— 57 - 1 000 PLN,

— 58 - 1 000 PLN.

W zakresie pozostałych zadań Zamawiający odstępuje od żądania wadium.

2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Wymagany termin płatności wynosi 120 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy W takim przypadku do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

3. Przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

6. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

7. Szczegółowe wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę określono w SIWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Załączniku nr 7 do SIWZ.

2. Integralną część Istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy stanowią Ogólne warunki zakupu i realizacji dostaw materiałów, wyrobów

I części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyinych.

3. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki umowy wprowadzenia przewidziano w Istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Zamawiający przeprowadzić aukcję elektronicznej w zakresie zadań od 1 do 61. Aukcja przeprowadzona zostanie, jeżeli w postępowaniu w zakresie ww. części zamówienia złożone zostaną co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz.

Szczegółowe informacje zawarto w SIWZ.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 034-074731
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/07/2018
Local time: 09:45
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/08/2018
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 03/07/2018
Local time: 10:00
Place:

Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., 40-040 Katowice, ul. Lompy 14, Sala Konferencyjna – pokój nr 204, II piętro.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/06/2018