Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Byggentreprenader - 262696-2021

26/05/2021    S100

Sverige-Kungsängen: Anläggningsarbete

2021/S 100-262696

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Upplands-Bro kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0100
Postadress: Upplands-Bro kommun Furuhällsplan 1
Ort: Kungsängen
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 196 40
Land: Sverige
Kontaktperson: Sara Lange
E-post: sara.lange@upplands-bro.se
Telefon: +46 733347440
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.upplands-bro.se
I.3)Kommunikation
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Markentreprenad infratruktur Trädgårdsstaden DP1

Referensnummer: KS 19/0361
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45000000 Anläggningsarbete
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Groventreprenad Trädgårdsstaden i Bro, etapp 1.

Syftet med utbyggnaden är att direkt söder om järnvägen i Bro möjliggöra utvecklandet av ett område för bostäder med inslag av verksamheter och service. Planen omfattar ca 900 nya bostäder, två förskolor, en F-9 skola och en idrottshall samt övriga ytor så som parker och naturlek. Den ger också möjlighet att skapa ett torg med butiker nära pendeltågsstationen samt möjlighet till odling/kolonilottsområden.

Planen är den första detaljplaneetappen av tre för det område som behandlades i planprogrammet ”Trädgårdsstaden i Bro”.

Inför groventreprenaden pågår en förberedande markförstärkningsentreprenaden med kalkcementstabilisering, entreprenaden beräknas vara färdigställd det tredje kvartalet 2021.

I kommande upphandling ingår lednings- och mediaförläggning, uppbyggnad av körbanor upp till en grov överbyggnadsnivå. I vissa delar kommer även finplanering ingå.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 100 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45000000 Anläggningsarbete
45230000 Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten
45231000 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Sverige

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Groventreprenad Trädgårdsstaden i Bro, etapp 1.

Syftet med utbyggnaden är att direkt söder om järnvägen i Bro möjliggöra utvecklandet av ett område för bostäder med inslag av verksamheter och service. Planen omfattar ca 900 nya bostäder, två förskolor, en F-9 skola och en idrottshall samt övriga ytor så som parker och naturlek. Den ger också möjlighet att skapa ett torg med butiker nära pendeltågsstationen samt möjlighet till odling/kolonilottsområden.

Planen är den första detaljplaneetappen av tre för det område som behandlades i planprogrammet ”Trädgårdsstaden i Bro”.

Inför groventreprenaden pågår en förberedande markförstärkningsentreprenaden med kalkcementstabilisering, entreprenaden beräknas vara färdigställd det tredje kvartalet 2021.

I kommande upphandling ingår lednings- och mediaförläggning, uppbyggnad av körbanor upp till en grov överbyggnadsnivå. I vissa delar kommer även finplanering ingå.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
21/05/2021

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21/05/2021