Services - 262713-2020

05/06/2020    S108

Belgium-Zonhoven: Architectural, construction, engineering and inspection services

2020/S 108-262713

Design contest notice

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Zonhoven
National registration number: 0207.471.221_21954
Postal address: Kerkplein 1
Town: Zonhoven
NUTS code: BE221 Arr. Hasselt
Postal code: 3520
Country: Belgium
E-mail: kevin.slegers@zonhoven.be
Telephone: +32 11810419
Internet address(es):
Main address: http://www.zonhoven.be
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377348
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377348
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ontwerpopdracht voor de herontwikkeling van het dorpshart van de gemeente Zonhoven - prijsvraag met Europese bekendmaking gevolgd door de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

Reference number: Zonhoven-Herontwikkeling Dorpshart - 2020-01-F12_0
II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.2)Description
II.2.4)Description of the procurement:

Het gemeentebestuur van Zonhoven kiest resoluut voor het vergroenen, ontharden en attractiever maken van de omgeving van het Kerkplein. Een nieuw dorpshart moet de ruime omgeving van de kerk een nieuwe aanblik geven en de motor zijn voor nieuwe ontwikkelingen in het centrum. Zonhoven wil de komende jaren inzetten op kernversterking, omdat dit van vitaal belang is voor de leefbaarheid van het dorp. Het project omvat de opmaak van een masterplan voor het centrale dorpshart, met bijzondere aandacht voor deelzone één. Het masterplan wordt gezien als een globale ontwerpschets voor het volledige projectgebied, een beeldkwaliteitsvisie. Het masterplan kan worden opgedeeld in afzonderlijk uitvoerbare deelprojecten. De deelprojecten zijn ruimtelijk afgebakend in afzonderlijke deelzones. Naast het globale beeldkwaliteitsplan omvat deze opdracht ook de verdere concretisering van deelproject één.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.10)Criteria for the selection of participants:

Zie selectieleidraad.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.2)Type of contest
Restricted
Maximum number: 5
IV.1.7)Names of participants already selected:
IV.1.9)Criteria for the evaluation of projects:

Gunningscriteria zullen bepaald worden in de gunningsleidraad. De gunningsleidraad zal enkel ter beschikking worden gesteld aan de inschrijvers dewelke geselecteerd worden op basis van de selectieleidraad (max. vijf).

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of projects or requests to participate
Date: 12/08/2020
Local time: 11:00
IV.2.3)Date of dispatch of invitations to participate to selected candidates
Date: 09/09/2020
IV.2.4)Languages in which projects or requests to participate may be drawn up:
Dutch
IV.3)Rewards and jury
IV.3.1)Information about prize(s)
A prize/prizes will be awarded: yes
Number and value of the prize(s) to be awarded:

In een tweede fase worden maximaal vijf kandidaten geselecteerd. Aan de inschrijvers die een volledig regelmatig bevonden offerte hebben ingediend, wordt een vergoeding betaald van 12 000,00 EUR voor de eerste gerangschikte, van 10 000,00 EUR voor de tweede gerangschikte, van 7 500,00 EUR voor de derde gerangschikte en van 5 000 EUR voor de vierde en vijfde gerangschikte inschrijvers.

IV.3.2)Details of payments to all participants:

De uiteindelijke opdrachtnemer aan wie de opdracht wordt gegund, brengt zijn kostenvergoeding in mindering op zijn prestatievergoeding.

IV.3.3)Follow-up contracts
Any service contract following the contest will be awarded to the winner or winners of the contest: yes
IV.3.4)Decision of the jury
The decision of the jury is binding on the contracting authority/entity: no
IV.3.5)Names of the selected members of the jury:

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad van State
Town: Brussel
Country: Belgium
VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/06/2020