Services - 262801-2022

17/05/2022    S95

Lithuania-Vilnius: Market and economic research; polling and statistics

2022/S 095-262801

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
National registration number: 193135687
Postal address: Viršuliškių g. 103
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 05115
Country: Lithuania
Contact person: Dalia Isajenkienė
E-mail: dalia.isajenkiene@kpmpc.lt
Telephone: +370 60482921
Internet address(es):
Main address: http://www.kpmpc.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2685
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=636944
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=636944&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Tarptautinio suaugusiųjų kompetencijų (PIAAC) tyrimo atlikimo paslaugų pirkimas

II.1.2)Main CPV code
79300000 Market and economic research; polling and statistics
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Tarptautinio suaugusiųjų kompetencijų (PIAAC) tyrimo atlikimo paslaugos

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
79300000 Market and economic research; polling and statistics
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Lietuvos Respublikos teritorija

II.2.4)Description of the procurement:

Tyrimų skaičius - 1 vnt.

Tyrimas privalo būti atliekamas griežtai laikantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) nustatytų „PIAAC techniniai standartai ir gairės“ (angl. „Cycle 2 PIAAC Technical Standards and Guidelines“) reikalavimų. Jeigu Paslaugų teikėjas PIAAC tyrimą atliks nesilaikant šių reikalavimų, neužtikrins visiškos tyrimo kokybės, tai Lietuvos Respublikos tyrimo duomenis EBPO bus pripažinti netinkamais ir nenaudotinais, bei Lietuvos Respublikai bus pritaikytos EBPO nustatytos sankcijos ir baudos. Tokiu atveju, perkančioji organizacija Paslaugų teikėjui taikys Sutartyje numatytas sankcijas, baudas.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Tyrimų vadovo dalyvavimas tarptautiniuose tyrimuose ir (ar) apklausose / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 15
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą ne ilgiau kaip 45 (keturiasdešimt penkioms) dienoms Sutartyje nustatyta tvarka. Taip pat jeigu EBPO pakeičia PIAAC tyrimo veiklos terminus ar datas, paslaugų teikimo terminas tokiu atveju, gali būti pratęstas tiek kartų kiek EBPO pakeičia terminus ar datas, tačiau ne ilgiau nei pasibaigs Projekto vykdymo laikotarpis.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projektas „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“, projekto Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-01-0002

II.2.14)Additional information

Perkančioji organizacija reikalauja, kad pasiūlymo galiojimas būtų užtikrinamas banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto elektronine forma. Užtikrinimo dydis – 30000,00 (trisdešimt tūkstančių eurų ir nulis centų) Eur.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą kartu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD), patvirtinantį, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo dėl pirkimo dokumentų 2 priede nurodytų pašalinimo pagrindų.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Užsakovas reikalauja, kad sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas užstatu arba banko garantija. Paslaugų teikėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos privalo pervesti užstatą į Užsakovo nurodytą sąskaitą arba pateikti banko garantiją. Užtikrinimo dydis: 50000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų ir nulis centų).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/06/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 13/06/2022
Local time: 9:45
Place:

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, 204 kab., 2 aukštas, Viršuliškių g. 103, Vilnius.

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais (t. y. pirmajame ir antrajame Komisijos posėdžiuose), atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Postal address: Gedimino pr. 40
Town: Vilnius
Postal code: 01501
Country: Lithuania
E-mail: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Telephone: +370 70668369
Internet address: https://vat.teismas.lt/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Pretenzijų ir skundų tvarka nurodyta LR Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/05/2022