Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 262817-2017

Компактен изглед

08/07/2017    S129    агенции - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

Финлaндия-Хелзинки: Рамков договор за услуги за осигуряване на ИТ услуги по управление на данни за Европейската агенция по химикали (ECHA)

2017/S 129-262817

Поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 21.6.2017 г., 2017/S 117-234265)

Европейска агенция по химикали (ECHA), Annankatu 18, FI-00121 Helsinki, ФИНЛАНДИЯ. За контакти: Finance Unit. Тел. +358 9686180. Електронна поща: procurement@echa.europa.eu

Вместо 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

2.8.2017 (17:00), местно време.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

11.8.2017 (10:00), местно време.

[...]

Да се чете 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

16.8.2017 (17:00), местно време.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

25.8.2017 (10:00), местно време.

[...]

Поправка 1: възможността за подпомагане на информационното заседание по уеб стрийминг на 20.7.2017 г. от 14:00 до 16:00 ч. (време в Хелзинки) е включена в тръжните спецификации. Нова версия на поканата за участие в търг и тръжните спецификации са качени на интернет страницата eTendering, а измененият текст е подчертан в червено.