Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna

Tjänster - 263064-2018

TIRubrikItalien-Roma: Stödtjänster för organiseringen av kommunikations- och informationsverksamheterna vid Europaparlamentets sambandskontor i Italien (Rom och Milano)
NDMeddelandets publiceringsnummer263064-2018
PDPubliceringsdatum20/06/2018
OJEUT S116
TWUpphandlarens ortROMA
AUUpphandlarens officiella namnEuropaparlamentets informationsbyrå i Italien
OLOriginalspråkEN
CYUpphandlarens landIT
AATyp av upphandlare5 - EU-institution/organ eller internationell organisation
HAEU-institution/EU-byråEuropaparlamentet
DSDokument skickat13/06/2018
DTSista inlämningsdag17/09/2018
NCTyp av kontrakt4 - Tjänster
PRTyp av förfarande1 - Öppet förfarande
TDMeddelandetyp3 - Meddelande om upphandling
RPFörordning3 - EU-institution/organ eller internationell organisation
TYTyp av anbud1 - Anbud på alla delar
ACTilldelningskriterier2 - Det ekonomiskt mest fördelaktiga
PCGemensam terminologi för offentlig upphandling (CPV-kod)79530000 - Översättartjänster
79540000 - Tolktjänster
79418000 - Konsulttjänster för upphandling
79416000 - Public relations
79995000 - Biblioteksadministration
79994000 - Kontraktsadministration
79553000 - Desktop publishing-tjänster
RCPlats för utförande (Nuts-kod)IT
IAInternetadresswww.europarl.it
DIRättslig grundUpphandlingsdirektivet 2014/24/EU