Supplies - 263135-2021

26/05/2021    S100

Romania-Timișoara: Autoclaves

2021/S 100-263135

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: S.C. Borudent S.R.L.
National registration number: 17191789
Postal address: Str. Doctor Ioan Mureşan nr. 99
Town: Timișoara
NUTS code: RO424 Timiş
Postal code: 300722
Country: Romania
Contact person: Valeriu Ioan Boruga
E-mail: nalbu@umfcluj.ro
Telephone: +40 256463422
Fax: +40 256463422
Internet address(es):
Main address: WWW.BORUDENT.RO
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100120580
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Alt tip
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Echipamente de cercetare grupate pe loturi după cum urmează: 1. autoclav și sistem de producere a apei demineralizate; 2. piese de mână – jet de bicarbonat; 3. compresor cu carcasă și uscare; 4. anestezie computerizată

Reference number: 01-2021 BORUDENT
II.1.2)Main CPV code
33191110 Autoclaves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Echipamente de cercetare grupate pe loturi dupa cum urmeaza:

1. autoclav si sistem de producere a apei demineralizate;

2. piese de mana – jet de bicarbonat;

3. compresor cu carcasa si uscare;

4. anestezie computerizata.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 74 857.13 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 4
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
II.2)Description
II.2.1)Title:

Compresor cu carcasă și uscare

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33126000 Stomatology devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO424 Timiş
Main site or place of performance:

Timisoara.

II.2.4)Description of the procurement:

Compresor cu carcasa si uscare.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 15 991.59 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Tip finantare program/proiect: proiect de cercetare co-finanţat prin Fondul european de dezvoltare regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 contract de finanţare nr. 10/1.9.2016.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Anestezie computerizată

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33126000 Stomatology devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO424 Timiş
Main site or place of performance:

Timisoara.

II.2.4)Description of the procurement:

Anestezie computerizata.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 14 050.42 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Proiect de cercetare co-finanţat prin Fondul european de dezvoltare regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 contract de finanţare nr. 10/1.9.2016.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Autoclav și sistem de producere a apei demineralizate

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191110 Autoclaves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO424 Timiş
Main site or place of performance:

Timisoara.

II.2.4)Description of the procurement:

Autoclav si meladem.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 36 806.72 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programul Opertional Compettivitate : POC. Tip finantare program/proiect: proiect de cercetare co-finanţat prin Fondul european de dezvoltare regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 contract de finanţare nr. 10/1.9.2016.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Piese de mână – jet de bicarbonat

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33126000 Stomatology devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO424 Timiş
Main site or place of performance:

Timisoara.

II.2.4)Description of the procurement:

Piese de mana – jet de bicarbonat.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 8 008.40 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Tip finantare program/proiect: proiect de cercetare co-finanţat prin Fondul european de dezvoltare regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 contract de finanţare nr. 10/1.9.2016.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Candidatii/ofertantii/terti sustinatori/subcontractantii vor dovedi neincadrarea in prevederile art. 164/Lege 98/2016, art. 165/Legea 98/2016, art. 167/Legea 98/2016, modalitatea de indeplinire fiind prezentarea DUAE cf. art. 193/alin. (1)/Legea 98/2016.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

1. certificat de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate de stat, valabil la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul contatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. dupa caz, documente care sa se demonstreze faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016.

Persoanele cu functie de decizie, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

— responsabil proiect Boruga Valeriu;

— technician Farcas Alexandru;

— inginer Nicoleta Albu.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, documentul echivalent emis în tara de rezidenta sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Informatii referitoare la DUAE regasiti in formularul „Instructiuni/1. Instructiuni privind DUAE”.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile 1, 2, 3, 4. Proportia de subcontractare. Partea din contract pe care intentioneaza sa o subcontracteze.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Completare DUAE.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/06/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/06/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Specificaţii tehnice care desemnează produse de o anumită origine/fabricaţie sau procedee speciale, indicarea unei mărci de fabrică sau de comerţ, a unui brevet de invenţie, a unei licenţe de fabricaţie sau a unei anume origini ori producţii sunt insotite de mentiunea „sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform prevederilor art. 6 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: S.C. Borudent
Postal address: Str. Doctor Ioan Mureşan nr. 99, Timișoara
Town: Timișoara
Postal code: 300722
Country: Romania
E-mail: nicolaal@yahoo.com
Telephone: +40 720546847
Fax: +40 720546847
Internet address: www.borudent.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/05/2021