Služby - 263154-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

28/07/2015    S143

Taliansko-Parma: Analýza potravinového reťazca produktov z vybraných akvakultúrnych druhov: identifikácia a monitorovanie slabých miest a pôvodcov zmien na identifikáciu vznikajúcich rizík

2015/S 143-263154

Dodatočné informácie

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 21.7.2015, 2015/S 138-253741)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, TALIANSKO.

Namiesto 

IV.3.4) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

11.9.2015.

Viď 

IV.3.4) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

11.9.2015 (14:30), stredoeurópskeho času.