Supplies - 263318-2021

26/05/2021    S100

Romania-Bucharest: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

2021/S 100-263318

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Universitar de Urgență București
National registration number: 4283570
Postal address: Splaiul Independenței nr. 169, sector 5
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 050098
Country: Romania
Contact person: Ec. Ana Maria Dinu – Serviciul achiziții
E-mail: achizitiipublice@suub.ro
Telephone: +40 213128104
Fax: +40 213180554
Internet address(es):
Main address: www.suub.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100120637
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Unitate sanitară
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare materiale sanitare, consumabile și obiecte de inventar – proiect „disCOVer – Protejarea sănătății populației prin consolidarea capacității de reacție a Spitalului Universitar de Urgență București la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS”, cod SMIS 139226

Reference number: 2021428357067685
II.1.2)Main CPV code
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Scopul contractului este dat de necesitatea consolidarii capacității de reacție a Spitalului Universitar de Urgență București la criza de sănătate publică cauzată de raspândirea virusului SARS.

Valoare maxima estimata acord-cadru 24 de luni (lei fara TVA):

— lot 1 – accesorii pentru patul pacientului = 1 125 900,00 RON;

— lot 2 – dotari – obiecte inventar = 343 000,00 RON;

— lot 3 – consumabile de unica folosinta = 7 296 000,00 RON;

— lot 4 – accesorii pentru protectie individuala = 1 104 000,00 RON;

— lot 5 – materiale sanitare generale pentru protectie individuala = 26 580 000,00 RON;

— lot 6 – masca medicala pentru protectie = 3 600 000 RON;

— lot 7 – masti speciale pentru protectie = 10 440 000,00 RON;

— lot 8 – echipament individual protectie biologica = 10 560 000,00 RON;

— lot 9 – kit complet protectie COVID = 9 600 000,00 RON;

— lot 10 – accesorii oxigenoterapie = 763 000,00 RON;

— lot 11 – teste rapide = 996 000,00 RON.

Atentie: operatorii economici interesati de procedura vor solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu minimum 20 de zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, iar in temeiul art. 161 din Legea 98/2016, modificata prin OUG 107/2017, raspunsul autoritatii contractante va fi transmis cu 10 zile (in a 11-a zi), inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 72 407 900.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 11
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Ofertele pot fi depuse pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Kit complet protectie COVID

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei, Nr. 169, Sector 5

II.2.4)Description of the procurement:

Kit complet protectie COVID - conform caiet de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta calitativa / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 9 600 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„disCOVer – Protejarea sănătății populației prin consolidarea capacității de reacție a Spitalului Universitar de Urgență București la criza de sănătate public cauzată de raspândirea virusului SARS”, cod SMIS 139226.

II.2.14)Additional information

Produsele ce vor face obiectul acordurilor cadru se vor achizitiona si din alte surse de finantare bugetare cum ar fi: CASMB, Programele Nationale de Sanatate, Actiuni Prioritare in domeniul sanatatii, finantare MS – UPU, venituri proprii, proiecte de cercetare, studii clinice, etc.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Accesorii oxigenoterapie

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157110 Oxygen mask
38421110 Flowmeters
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Spitalul Univeristar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei, Nr. 169, Sector 5

II.2.4)Description of the procurement:

Accesorii oxigenoterapie - conform caiet de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta calitativa / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 763 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„disCOVer – Protejarea sănătății populației prin consolidarea capacității de reacție a Spitalului Universitar de Urgență București la criza de sănătate publica cauzată de raspândirea virusului SARS”, cod SMIS 139226.

II.2.14)Additional information

Produsele ce vor face obiectul acordurilor cadru se vor achizitiona si din alte surse de finantare bugetare cum ar fi: CASMB, Programele Nationale de Sanatate, Actiuni Prioritare in domeniul sanatatii, finantare MS – UPU, venituri proprii, proiecte de cercetare, studii clinice, etc.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Materiale sanitare generale pentru protectie individuala

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33199000 Medical clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei, Nr. 169, Sector 5

II.2.4)Description of the procurement:

Materiale sanitare generale pentru protectie individuala - conform caiet de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta calitativa / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 26 580 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„disCOVer – Protejarea sănătății populației prin consolidarea capacității de reacție a Spitalului Universitar de Urgență București la criza de sănătate public cauzată de raspândirea virusului SARS”, cod SMIS 139226.

II.2.14)Additional information

Produsele ce vor face obiectul acordurilor cadru se vor achizitiona si din alte surse de finantare bugetare cum ar fi: CASMB, Programele Nationale de Sanatate, Actiuni Prioritare in domeniul sanatatii, finantare MS – UPU, venituri proprii, proiecte de cercetare, studii clinice, etc.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Accesorii pentru patul pacientului

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
39143112 Mattresses
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei, Nr. 169, Sector 5

II.2.4)Description of the procurement:

Accesorii pentru patul pacientului - conform caiet de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta calitativa / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 125 900.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„disCOVer – Protejarea sănătății populației prin consolidarea capacității de reacție a Spitalului Universitar de Urgență București la criza de sănătate publica cauzată de raspândirea virusului SARS”, cod SMIS 139226,

II.2.14)Additional information

Produsele ce vor face obiectul acordurilor cadru se vor achizitiona si din alte surse de finantare bugetare cum ar fi: CASMB, Programele Nationale de Sanatate, Actiuni Prioritare in domeniul sanatatii, finantare MS – UPU, venituri proprii, proiecte de cercetare, studii clinice, etc.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Masca medicala pentru protectie

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei, Nr. 169, Sector 5

II.2.4)Description of the procurement:

Masca medicala pentru protectie - conform caiet de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta calitativa / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 600 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„disCOVer – Protejarea sănătății populației prin consolidarea capacității de reacție a Spitalului Universitar de Urgență București la criza de sănătate public cauzată de raspândirea virusului SARS”, cod SMIS 139226.

II.2.14)Additional information

Produsele ce vor face obiectul acordurilor cadru se vor achizitiona si din alte surse de finantare bugetare cum ar fi: CASMB, Programele Nationale de Sanatate, Actiuni Prioritare in domeniul sanatatii, finantare MS – UPU, venituri proprii, proiecte de cercetare, studii clinice, etc.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Masti speciale pentru protectie

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei, Nr. 169, Sector 5

II.2.4)Description of the procurement:

Masti speciale pentru protectie - conform caiet de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta calitativa / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 440 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„disCOVer – Protejarea sănătății populației prin consolidarea capacității de reacție a Spitalului Universitar de Urgență București la criza de sănătate public cauzată de raspândirea virusului SARS”, cod SMIS 139226.

II.2.14)Additional information

Produsele ce vor face obiectul acordurilor cadru se vor achizitiona si din alte surse de finantare bugetare cum ar fi: CASMB, Programele Nationale de Sanatate, Actiuni Prioritare in domeniul sanatatii, finantare MS – UPU, venituri proprii, proiecte de cercetare, studii clinice, etc.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Echipament individual protectie biologica

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Spitalul Univeristar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei, Nr. 169, Sector 5

II.2.4)Description of the procurement:

Echipament individual protectie biologica - conform caiet de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta calitativa / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 560 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„disCOVer – Protejarea sănătății populației prin consolidarea capacității de reacție a Spitalului Universitar de Urgență București la criza de sănătate public cauzată de raspândirea virusului SARS”, cod SMIS 139226.

II.2.14)Additional information

Produsele ce vor face obiectul acordurilor cadru se vor achizitiona si din alte surse de finantare bugetare cum ar fi: CASMB, Programele Nationale de Sanatate, Actiuni Prioritare in domeniul sanatatii, finantare MS – UPU, venituri proprii, proiecte de cercetare, studii clinice, etc.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Consumabile de unica folosinta

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Spitalul Unkiversitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei, Nr. 169, Sector 5

II.2.4)Description of the procurement:

Consumabile de unica folosinta - conform caiet de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta calitativa / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 296 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„disCOVer – Protejarea sănătății populației prin consolidarea capacității de reacție a Spitalului Universitar de Urgență București la criza de sănătate public cauzată de raspândirea virusului SARS”, cod SMIS 139226.

II.2.14)Additional information

Produsele ce vor face obiectul acordurilor cadru se vor achizitiona si din alte surse de finantare bugetare cum ar fi: CASMB, Programele Nationale de Sanatate, Actiuni Prioritare in domeniul sanatatii, finantare MS – UPU, venituri proprii, proiecte de cercetare, studii clinice, etc.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dotari - obiecte inventar

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
42933100 Sanitary vending machines
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei, Nr. 169, Sector 5

II.2.4)Description of the procurement:

Dotari - obiecte inventar - conform caiet de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta calitativa / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 343 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„disCOVer – Protejarea sănătății populației prin consolidarea capacității de reacție a Spitalului Universitar de Urgență București la criza de sănătate publica cauzată de raspândirea virusului SARS”, cod SMIS 139226

II.2.14)Additional information

Produsele ce vor face obiectul acordurilor cadru se vor achizitiona si din alte surse de finantare bugetare cum ar fi: CASMB, Programele Nationale de Sanatate, Actiuni Prioritare in domeniul sanatatii, finantare MS – UPU, venituri proprii, proiecte de cercetare, studii clinice, etc.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Teste rapide

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141625 Diagnostic kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei, Nr. 169, Sector 5

II.2.4)Description of the procurement:

Teste rapide - conform caiet de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta calitativa / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 996 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„disCOVer – Protejarea sănătății populației prin consolidarea capacității de reacție a Spitalului Universitar de Urgență București la criza de sănătate public cauzată de raspândirea virusului SARS”, cod SMIS 139226.

II.2.14)Additional information

Produsele ce vor face obiectul acordurilor cadru se vor achizitiona si din alte surse de finantare bugetare cum ar fi: CASMB, Programele Nationale de Sanatate, Actiuni Prioritare in domeniul sanatatii, finantare MS – UPU, venituri proprii, proiecte de cercetare, studii clinice, etc.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Accesorii pentru protectie individuala

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Splaiul Independentei, Nr. 169, Sector 5

II.2.4)Description of the procurement:

Accesorii pentru protectie individuala - conform caiet de sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta calitativa / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 104 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„disCOVer – Protejarea sănătății populației prin consolidarea capacității de reacție a Spitalului Universitar de Urgență București la criza de sănătate publica cauzată de raspândirea virusului SARS”, cod SMIS 139226.

II.2.14)Additional information

Produsele ce vor face obiectul acordurilor cadru se vor achizitiona si din alte surse de finantare bugetare cum ar fi: CASMB, Programele Nationale de Sanatate, Actiuni Prioritare in domeniul sanatatii, finantare MS – UPU, venituri proprii, proiecte de cercetare, studii clinice, etc.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la Art. 59, 60, 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Cerinta 1 – Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitate de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

— se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Cerinta 2 – Informatii privind neincadrarea in prevederile Art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de atribuire: Prof. Univ. Dr. Catalin -Florin Cirstoiu – Manager Interimar; Prof. Dr. Silvia - Corina Pop – Director Medical; Ec. Georgeta Stan – Director Financiar – Contabil; Ing. ec. Madalin Necula – Sef Serviciu Achizitii Publice.

Modalitate de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

— se va prezenta odata cu DUAE o declaratie pe propria raspundere conform modelului atasat in SEAP.

Documentele justificative necesare pentru confirmarea cerintelor, vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantilor clasati pe primele 5 (cinci) locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acestea fiind urmatoarele:

— certificate constatatoare valabile la momentul prezentarii, privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) (art.196 din Legea 98/2016),

— cazierul judiciar al ofertantilor (operatorilor economici),

— cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente si edificatoare emise în conformitate cu legislatia tarii de origine (certificate fiscal, certificate judiciare, etc.) care sa confirme faptul ca sunt indeplinite cerintele in tara de rezidenta. Toate documentele solicitate trebuie sa fi valabile la data depunerii acestora.

Cerința nr.1.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea de exercitare a activității profesionale ce face obiectul contractului de achiziție publică/ sectorială.

Cerința se aplică inclusiv pentru documentația care trebuie prezentată de subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/inceheiere a acordului cadru cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertanții clasati pe primele 5 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Cerința nr.2.

Operatorii economici, (importatori, distribuitori) vor prezenta aviz de funcționare (însoțit de anexe) emis în temeiul Ordinului Ministerului Sănătății nr. 566/2020 de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) din Romania, valabil la momentul prezentării, din care să reiasă că producătorul/producătorii dispozitivelor medicale pe care le include în propunerea tehnică sunt înregistrați în aviz.

Note:

1. Cerința 2 este aplicabilă în cazul tuturor produselor clasificate ca dispozitive medicale conform definitiei acestora;

2. In cazul mastilor tip IIR, dacă producătorul este din România, in locul avizului de funcționare emis de ANMDM, se poate prezenta si certificatul de înregistrare sau avizul de la Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie.

Modalitatea de îndeplinire

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/inceheiere a acordului cadru cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv avizul insotit de anexe, urmează să fie prezentat, la solicitarea autorității, doar de către ofertanții clasați pe primele 5 locuri (în cazul acordului-cadru semnat cu mai mulți operatori economici) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,10,11,2,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare sau superioare din punct de vedere al complexitatii si/sau scopului, în valoare cumulată cel putin egala cu valoarea maxima estimata fara TVA a contractului subsecvent, pentru fiecare lot in parte. Prin produse similare se intelege: pentru lotul 1 si 2 orice produs care intra in categoria mobilierului medical, pentru lotul 4, 6, 7, 8 si 9 orice produs care intra in categoria echipamentelor de protectie si pentru loturile 3, 5, 10 si 11 orice produs care intra in categoria dispozitivelor medicale. Ultimii 3 ani vor fi calculați prin raportare la data-limită de depunere a ofertelor stabilită de autoritatea în anunţul de participare (dacă se decalează termenul-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, publicându-se în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării furnizărilor de produse similare în intervalul de timp nou rezultat).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului/achiziției invocat/invocate drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, perioada de livrare, data și numărul documentului de recepție sau de confirmare a indeplinirii obligatiilor contractuale. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitare, ofertantilor clasați pe primele 5 locuri, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: certificate sau documente emise de beneficiar / procese verbale de recepție / părți relevante ale contractului / achiziției, din care să reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței privind experiența similară. Dacă un grup de operatori economici depune o Ofertă comuna, atunci capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. Capacitatea tehnică și/sau profesională a Ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea Acordului-cadru si a Contractelor Subsecvente, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între Ofertant și persoana respectivă. In cazul în care Ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională prin prezentarea unui ANGAJAMENT FERM de susținere, prin care confirmă faptul că va pune la dispoziție Ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate din partea unui/unor terț/terți, atunci acesta ARE OBLIGAȚIA să prezinte documentele transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care SĂ REZULTE MODUL EFECTIV prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui ANEXE la respectivul angajament. Se vor depune odată cu DUAE următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Persoana care asigură susţinerea capacității tehnice nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 177, art. 178 şi art. 180 din Legea nr. 99/2016; în acest sens se va completa un DUAE distinct.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 5
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/06/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/06/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Membrii comisiei de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Documentatia de atribuire este afisata in SICAP, www.e-licitatie.ro. Toate raspunsurile la clarificari cerute de catre operatorii economici sau formulate de catre autoritatea contractanta vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro. INSTRUCTIUNI PRIVIND DUAE - A se vedea documentul "Instrucțiuni pentru ofertanți" atasat prezentei documentatii de atribuire, punct 1 - INSTRUCȚIUNI PRIVIND DUAE. Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic VA PRECIZA IN OFERTA DEPUSA acele informatii cuprinse in propunerea tehnica pe care le declară ca fiind confidențiale. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă. In lipsa documentelor care demonstreaza caracterul confidential, documentele vor fi considerate ca neconfidentiale. În cazul în care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primele 5 locuri, cu punctaje egale, departajarea se va face conform art. 139, alin (3) din H.G. 395 / 2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente cu operatorul economic clasat pe locul I pe o perioada de maxim 3 luni, dupa care se va relua competitia intre operatorii economici. In cazul in care operator economic declarat castigator in urma reluarii competitiei isi declara incapacitatea de a-si indeplinii obligatiile contractuale inainte de o noua reluare a competitiei, atunci devin incidente prevederile art. 111, alin. (3) din HG 395 / 2016 cu modificarile si completarile ulterioare iar autoritatea contractanta va relua competitia pentru lotul respectiv conform art. 110, alin. (1) din acelasi act normativ.

3. Valoare maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent se regaseste in caietul de sarcini la punctul 3.4.1.1

4. Informatii suplimentare privind criteriul de atribuire si algoritmul de calcul valabil pentru toate loturile (1-11)

La baza alegerii criteriului de atribuire propus a stat tipul institutiei noastre (unitate sanitara de urgenta) si necesitatea introducerii cat mai rapide in circuitul functional al spitalului a produselor achizitionate.

Factori de evaluare propusi:

I. Componenta financiara: „pretul ofertei”

Avand in vedere fondurile disponibile ce sunt limitate, propunem alocarea unui punctaj de 90 de puncte

II. Componenta calitativa

Termen de livrare

Acest factor de evaluare a fost ales tinand cont de faptul ca termenul de livrare influenteaza momentul de la care pacientii vor beneficia de serviciile oferite la care contribuie produsele achizitionate. Astfel, cu cat furnizorul acorda un termen de livrare mai mic, cu atat pacientii vor beneficia mai repede fie de servicii sigure si de calitate fie direct de produsele achizitionate, motiv pentru care propunem alocarea a 10 puncte

Punctaj total ce poate fi obtinut (PT): 100 de puncte

I.ALGORITMUL DE CALCUL PENTRU COMPONENTA FINANCIARA:

Punctajul pentru factorul de evaluare “pretul ofertei” (PPO) se acorda astfel:

a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;

b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:

P(n) = (Pret minim ofertat / Pret (n)) x punctaj maxim alocat.

Punctajul maxim alocat = 90 puncte

II.ALGORITMUL DE CALCUL PENTRU COMPONENTA CALITATIVA:

1. Punctajul pentru factorul de evaluare “termenul de livrare” (PTL) se acorda astfel:

— pentru cel mai mic termen de livrare ofertat se acorda punctajul maxim alocat,

— pentru alt termen decat cel minim, punctajul se acorda astfel:

Punctaj termen livrare = (Tmin / T “n”) x Punctajul maxim alocat

Unde:

Tmin = cel mai mic termen de livrare ofertat

T “n” = Termenul de livrare ofertat

Punctajul maxim alocat = 10 puncte

Calculul punctajului total: PT = PPO + PTL

Note:

1. Pentru componenta financiara, operatorii economici vor prezenta oferta exprimata in lei fara TVA cu maxim 2 zecimale / u.m.;

2. Pentru componenta calitativa “ter... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. (a) din Legea 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/05/2021