Tjänster - 263518-2020

08/06/2020    S109

Luxemburg-Luxemburg: EIF - Tillhandahållande och förvaltning av nödvändiga övergripande tjänster för molnsäkerhet och integration (Luxemburg)

2020/S 109-263518

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2020/S 100-238639)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska investeringsfonden
Postadress: 37B, avenue J.F. Kennedy
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU00 Luxembourg
Postnummer: L-2968
Land: Luxemburg
Kontaktperson: SPA-Procurement
E-post: eif-procurement@eif.org
Internetadress(er):
Allmän adress: www.eif.org
Upphandlarprofil: http://www.eif.org/who_we_are/governance/procurement/index.htm?lang=-en

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande och förvaltning av nödvändiga övergripande tjänster för molnsäkerhet och integration

Referensnummer: 2020-OIM-ISM-API-005
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

EIF söker ett partnerskap som ska bidra till hanteringen av specifika säkerhetskontroller och efterlevnadsaspekter för molnrelaterade tjänster samt integrationstjänster och kommer att arbeta i nära samarbete med befintliga EIF-tjänsteleverantörer som är verksamma i molnet.

Denna anbudsinfordran syftar till att tillhandahålla redan identifierade molntjänster avseende säkerhet och integration. Med tanke på anbudsinfordrans löptid, i enlighet med den nya teknikens livscykel, kan vissa tekniska säkerhetstjänster (enligt omfattningen av denna anbudsinfordran) förnyas, dras tillbaka eller läggas till.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
03/06/2020
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 100-238639

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
Datum: 30/06/2020
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 07/07/2020
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 02/07/2020
Lokal tid: 14:00
Ska det stå:
Datum: 09/07/2020
Lokal tid: 14:00
VII.2)Övriga upplysningar: