Works - 263632-2022

17/05/2022    S95

Lithuania-Kaunas: Pipeline relaying works

2022/S 095-263632

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Akcinė bendrovė „Kauno energija“
National registration number: 235014830
Postal address: Raudondvario pl. 84
Town: Kaunas
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 47179
Country: Lithuania
Contact person: Jolita Buškevičienė
E-mail: j.buskeviciene@kaunoenergija.lt
Telephone: +370 65815571
Internet address(es):
Main address: http://www.kaunoenergija.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/7923
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=637768
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=637768&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Šilumos tiekimo tinklų tarp ŠK 6Ž-6 ir ŠK 1T-43 Sukilėlių pr., Kauno m. rekonstravimo darbų pirkimas

II.1.2)Main CPV code
45231113 Pipeline relaying works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Šilumos tiekimo tinklų tarp ŠK 6Ž-6 ir ŠK 1T-43 Sukilėlių pr., Kauno m. rekonstravimo darbų pirkimas

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45231113 Pipeline relaying works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Perkantysis subjektas numato pirkti šilumos tiekimo tinklų tarp ŠK 6Ž-6 ir ŠK 1T-43 Sukilėlių pr., Kauno m. rekonstravimo darbus

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Vamzdynų demontavimo ir montavimo darbų atlikimo termino trumpinimas dienomis / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 931 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Abiejų Šalių sutikimu, pagal Sutartyje nurodytas sąlygas, Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęsiamas vieną kartą 6 (šešiems) mėnesiams.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

iekėjai, ketinantys dalyvauti pirkime, privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo dokumentuose. Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams įrodančius dokumentus bus prašoma pateikti tik to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu.

Tiekėjas turi teisę verstis šilumos tinklų, kurių sąlyginis skersmuo iki 500 mm DN, remonto ir bandymo darbais. Pateikiamas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos ar Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotas galiojantis atestatas arba teisės pripažinimo dokumentas.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma

Minimum level(s) of standards possibly required:

Netaikoma

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.6)Deposits and guarantees required:

Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas pateikiant banko garantiją, kredito unijos ar draudimo bendrovės laidavimo raštą – 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų) sumai.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Faktiškai atliktus rangovo darbus užsakovas priims kiekvieną mėnesį, Rangovui Sutarties 3.2.4 punkte nustatytu terminu pateikus pažymą apie atliktų darbų vertę (toliau – pažyma) ir Atliktų darbų aktus. PVM sąskaitą faktūrą, kurią užsakovas apmokės per 45 (keturiasdešimt penkias) dienas, rangovas užsakovui turi pateikti iki kito mėnesio 8 (aštuntos) darbo dienos. PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos per E. sąskaitą. Jeigu PVM sąskaitos faktūros bus pateiktos ne per E. sąskaitą, užsakovas laikys, kad PVM sąskaitos faktūros nėra gautos, o apmokėjimo terminai bus skaičiuojami tik nuo to momento, kai jos bus gautos per E. sąskaitą.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo sutarties pasirašymo dienos pateikti užsakovui besąlyginė ir neatšaukiama banko ar kitos kredito įstaigos išduota sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą (toliau - Užtikrinimas) sumai, kuri sudaro 10 proc. nuo bendros sutarties kainos su PVM, galiojantį nepertraukiamai iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne trumpiau nei galioja sutartis.

Rangovui ne dėl užsakovo kaltės numatytais terminais neparengus projekto ir (ar) neatlikus darbų (įskaitant atvejus, kai darbų vykdymas yra suskirstytas etapais ir atskiri darbai turi būti atlikti pagal grafiką), užsakovas turi teisę be atskiro įspėjimo pradėti skaičiuoti rangovui delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, kurių dydis nurodomas sutarties specialiojoje dalyje. Visos sutarties sąlygos nurodytos pirkimo dokumentuose (sutarties bendrojoje ir specialiojoje dalyse).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/06/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/06/2022
Local time: 09:45
Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai susipažinimo su pasiūlymais procedūroje nedalyvauja.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Vykdomas elektroninis pirkimas. Pasiūlymus pirkimui gali teikti tik Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje registruoti tiekėjai.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Kauno apygardos teismas
Postal address: A. Mickevičiaus g. 18
Town: Kaunas
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/05/2022