Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 263678-2019

06/06/2019    S108

Magyarország-Budapest: Busz és távolsági busz kölcsönzése vezetővel

2019/S 108-263678

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter dandártábornok
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Személyszállítás autóbuszokkal 2019–2021 (Eseti)

Hivatkozási szám: EKR000548342018
II.1.2)Fő CPV-kód
60172000 Busz és távolsági busz kölcsönzése vezetővel
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretszerződés / Személyszállítás autóbuszokkal 2019–2021. évekre

I. Ajánlatkérő eseti igénye alapján személyszállítási feladatok végrehajtása Magyarország területén belül (1–4. részajánlati körök).

A részajánlati körök a II.2.1. pontban, szükség szerinti számban ismételve kerülnek meghatározásra.

II. Ajánlatkérő eseti igénye alapján nemzetközi személyszállítási feladatok ellátása Európa területén belül minimum 50 fős, «C» kategóriájú autóbuszokkal, eseti megrendelés alapján. (5. részajánlati kör).

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 111 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

BP-Pest megyehatár-MH BHD «A» és «B» típusú autóbusz

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
60172000 Busz és távolsági busz kölcsönzése vezetővel
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területén belül Budapest — Pest megyehatár — országhatár által határolt terület.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási keretszerződés / Ajánlatkérő eseti igénye alapján személyszállítási feladatok végrehajtása Magyarország területén belül Budapest — Pest megyehatár — országhatár által határolt területen telephellyel rendelkező, 2 db «A» kategóriájú és 4 db «B» kategóriájú autóbusszal, eseti megrendelés alapján.

A keretösszeg: nettó 60 000 000 HUF

Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott szerződéses keretösszeg 70 %-a tekintetében vállal felhasználási (lehívási) kötelezettséget. Ajánlattevő a keretösszeg felhasználási kötelezettséggel nem terhelt része lehívásának elmaradása esetén ebből eredő kárigényt nem támaszthat.

A szerződés teljesítése során az ajánlati szakaszban feltüntetett területeket figyelmen kívül hagyva a konkrét igények sajátosságainak megfelelően a kiállási helyhez legközelebb eső telephelyről kerülnek megrendelésre az adott szállítási feladathoz szükséges autóbuszok.

Ajánlattevő egy időben egy telephelyről minimum 2 db, maximum 20 fő szállítására alkalmas, «A» kategóriájú, valamint minimum 4 db minimum 50 fő (az idegenvezető(k)ülését figyelmen kívül hagyva) szállítására alkalmas, «B» kategóriájú autóbusz kiállítására legyen képes.

A részletes műszaki követelményeket KKD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítésre megajánlott autóbusz minimum gyártási éve / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7. pont vonatkozásában: amennyiben a szerződéskötésre 1.1.2019.-jét megelőzően kerül sor, úgy a szerződés 1.1.2019.-jén lép hatályba. Amennyiben a szerződéskötésre 1.1.2019.-jét követően kerül sor, úgy a szerződés a szerződéskötés napján lép hatályba.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

BP-Pest megyehatár-MH KKK «B» típusú autóbusz

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
60172000 Busz és távolsági busz kölcsönzése vezetővel
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területén belül Budapest — Pest megyehatár — országhatár által határolt terület.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási keretszerződés / Ajánlatkérő eseti igénye alapján személyszállítási feladatok végrehajtása Magyarország területén belül Budapest — Pest megyehatár — országhatár által határolt területen telephellyel rendelkező, 4 db «B» kategóriájú autóbusszal, eseti megrendelés alapján.

A keretösszeg: nettó 30 000 000 HUF

Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott szerződéses keretösszeg 70 %-a tekintetében vállal felhasználási (lehívási) kötelezettséget. Ajánlattevő a keretösszeg felhasználási kötelezettséggel nem terhelt része lehívásának elmaradása esetén ebből eredő kárigényt nem támaszthat.

A szerződés teljesítése során az Ajánlati szakaszban feltüntetett területeket figyelmen kívül hagyva a konkrét igények sajátosságainak megfelelően a kiállási helyhez legközelebb eső telephelyről kerülnek megrendelésre az adott szállítási feladathoz szükséges autóbuszok.

Ajánlattevő egy időben egy telephelyről minimum 4 db minimum 50 fő (az idegenvezető(k)ülését figyelmen kívül hagyva) szállítására alkalmas, «B» kategóriájú autóbusz kiállítására legyen képes.

A részletes műszaki követelményeket KKD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítésre megajánlott autóbusz minimum gyártási éve / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7. pont vonatkozásában: amennyiben a szerződéskötésre 1.1.2019.-jét megelőzően kerül sor, úgy a szerződés 1.1.2019.-jén lép hatályba. Amennyiben a szerződéskötésre 1.1.2019.-jét követően kerül sor, úgy a szerződés a szerződéskötés napján lép hatályba.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Nyugat-Magyarország — «B» típusú autóbusz

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
60172000 Busz és távolsági busz kölcsönzése vezetővel
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területén belül Nyugat-Magyarország területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási keretszerződés / Ajánlatkérő eseti igénye alapján személyszállítási feladatok végrehajtása Magyarország területén belül Nyugat-Magyarország területen telephellyel rendelkező, 4 db «B» kategóriájú autóbusszal, eseti megrendelés alapján.

A keretösszeg: nettó 6 000 000 HUF

Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott szerződéses keretösszeg 70 %-a tekintetében vállal felhasználási (lehívási) kötelezettséget. Ajánlattevő a keretösszeg felhasználási kötelezettséggel nem terhelt része lehívásának elmaradása esetén ebből eredő kárigényt nem támaszthat.

A szerződés teljesítése során az ajánlati szakaszban feltüntetett területeket figyelmen kívül hagyva a konkrét igények sajátosságainak megfelelően a kiállási helyhez legközelebb eső telephelyről kerülnek megrendelésre az adott szállítási feladathoz szükséges autóbuszok.

Ajánlattevő egy időben egy telephelyről minimum 4 db minimum 50 fő (az idegenvezető(k)ülését figyelmen kívül hagyva) szállítására alkalmas, «B» kategóriájú autóbusz kiállítására legyen képes.

A részletes műszaki követelményeket KKD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítésre megajánlott autóbusz minimum gyártási éve / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7. pont vonatkozásában: amennyiben a szerződéskötésre 1.12019.-jét megelőzően kerül sor, úgy a szerződés 1.1.2019.-jén lép hatályba. Amennyiben a szerződéskötésre 1.1.2019.-jét követően kerül sor, úgy a szerződés a szerződéskötés napján lép hatályba.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Kelet-Magyarország — «B» típusú autóbusz

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
60172000 Busz és távolsági busz kölcsönzése vezetővel
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területén belül Kelet-Magyarország területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási keretszerződés / Ajánlatkérő eseti igénye alapján személyszállítási feladatok végrehajtása Magyarország területén belül Kelet-Magyarország területen telephellyel rendelkező, 4 db «B» kategóriájú autóbusszal, eseti megrendelés alapján.

A keretösszeg: nettó 6 000 000 HUF

Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott szerződéses keretösszeg 70 %-a tekintetében vállal felhasználási (lehívási) kötelezettséget. Ajánlattevő a keretösszeg felhasználási kötelezettséggel nem terhelt része lehívásának elmaradása esetén ebből eredő kárigényt nem támaszthat.

A szerződés teljesítése során az Ajánlati szakaszban feltüntetett területeket figyelmen kívül hagyva a konkrét igények sajátosságainak megfelelően a kiállási helyhez legközelebb eső telephelyről kerülnek megrendelésre az adott szállítási feladathoz szükséges autóbuszok.

Ajánlattevő egy időben egy telephelyről minimum 4 db minimum 50 fő (az idegenvezető(k)ülését figyelmen kívül hagyva) szállítására alkalmas, «B» kategóriájú autóbusz kiállítására legyen képes.

A részletes műszaki követelményeket KKD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítésre megajánlott autóbusz minimum gyártási éve / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7. pont vonatkozásában: amennyiben a szerződéskötésre 1.1.2019.-jét megelőzően kerül sor, úgy a szerződés 1.1.2019.-jén lép hatályba. Amennyiben a szerződéskötésre 1.1.2019.-jét követően kerül sor, úgy a szerződés a szerződéskötés napján lép hatályba.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Eseti szem.száll. EU területén belül «C» típ. autóbusz

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
60172000 Busz és távolsági busz kölcsönzése vezetővel
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Európa területén belül

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási keretszerződés / Ajánlatkérő eseti igénye alapján nemzetközi személyszállítási feladatok ellátása Európa területén belül min. 50 fős (az idegenvezető(k)ülését figyelmen kívül hagyva) «C» autóbuszokkal, eseti megrendelés alapján.

A keretösszeg: nettó 15 000 000 HUF

Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott szerződéses keretösszeg 70 %-a tekintetében vállal felhasználási (lehívási) kötelezettséget. Ajánlattevő a keretösszeg felhasználási kötelezettséggel nem terhelt része lehívásának elmaradása esetén ebből eredő kárigényt nem támaszthat.

Ajánlattevő egy időben minimum kettő db, minimum 50 fő (az idegenvezető(k)ülését figyelmen kívül hagyva) szállítására alkalmas, «C» kategóriájú autóbusz kiállítására legyen képes.

A részletes műszaki követelményeket KKD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítésre megajánlott autóbusz minimum gyártási éve / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7. pont vonatkozásában: amennyiben a szerződéskötésre 1.1.2019.-jét megelőzően kerül sor, úgy a szerződés 1.1.2019.-jén lép hatályba. Amennyiben a szerződéskötésre 2019.01.01-jét követően kerül sor, úgy a szerződés a szerződéskötés napján lép hatályba.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 220-503678
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 6-28/LK/KBT/508/2018-01-1HA
Rész száma: 1
Elnevezés:

BP-Pest megyehatár-MH BHD «A» és «B» típusú autóbusz

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/05/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kloki-Trans Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56223150
Postai cím: Külterület
Város: Elek
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5742
Ország: Magyarország
E-mail: klokitrans@freemail.hu
Telefon: +36 709491775
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 60 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 60 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 6-28/LK/KBT/508/2018-02-1HA
Rész száma: 2
Elnevezés:

BP-Pest megyehatár-MH KKK «B» típusú autóbusz

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/05/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Five Stars Bt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_33889595
Postai cím: Szállás utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
E-mail: ajanlat@fivestars.hu
Telefon: +36 12142488
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 30 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 3
Elnevezés:

Nyugat-Magyarország — «B» típusú autóbusz

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 6-28/LK/KBT/508/2018-04-1HA
Rész száma: 4
Elnevezés:

Kelet-Magyarország — «B» típusú autóbusz

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/05/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SZALAI-BUSZ Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_37414241
Postai cím: Béla király utca 7.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
E-mail: szalaibusz@szalaibusz.hu
Telefon: +36 76430318
Fax: +36 76430318
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 6 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 6-28/LK/KBT/508/2018-05-1HA
Rész száma: 5
Elnevezés:

Eseti szem.száll. EU területén belül «C» típ. autóbusz

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/05/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kloki-Trans Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56223150
Postai cím: Külterület
Város: Elek
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5742
Ország: Magyarország
E-mail: klokitrans@freemail.hu
Telefon: +36 709491775
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 15 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlatok adatai részajánlati körönként:

1. részajánlati kör:

Ajánlattevők:

Kloki-Trans Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 5742 Elek, külterület hrsz. 030/25., adószám: 11059888-2-04)

Five Stars Bt. (cím: 1107 Budapest, Szállás utca 20., adószám: 28083269-2-42)

SZALAI-BUSZ Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Béla király utca 7., adószám: 11423216-2-03)

Nyertes ajánlat:

Az 1. részajánlati körben a Kloki-Trans Korlátolt Felelősségű Társaság tette a legkedvezőbb ajánlatot.

Ajánlati ár (kereskedelmi ajánlat alapján összesített): 341 500 HUF/nap A kategória = 81 500 HUF/km A kategória = 250 HUF/nap B kategória = 111 000 HUF/km B kategória = 350 HUF; Teljesítésre megajánlott

Autóbusz minimum gyártási éve (A kategória): 2016, 2015; Teljesítésre megajánlott autóbusz minimum gyártási

Éve (B kategória): 2017, 2017, 2016, 2014;

2. részajánlati kör:

Ajánlattevők:

Five Stars Bt. (cím: 1107 Budapest, Szállás utca 20., adószám: 28083269-2-42)

SZALAI-BUSZ Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Béla király utca 7., adószám: 11423216-2-03)

Nyertes ajánlat:

A 2. részajánlati körben a Five Stars Bt. tette a legkedvezőbb ajánlatot.

Ajánlati ár (kereskedelmi ajánlat alapján összesített): 211 250 HUF/nap B kategória = 99 000 HUF/km B kategória = 449 HUF; Teljesítésre megajánlott autóbusz minimum gyártási éve (B kategória): 2012, 2012, 2014, 2014;

4. részajánlati kör:

Ajánlattevők:

SZALAI-BUSZ Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Béla király utca 7., adószám: 11423216-2-03)

Nyertes ajánlat:

A 4. részajánlati körben a SZALAI-BUSZ Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság tette a legkedvezőbb ajánlatot.

Ajánlati ár (kereskedelmi ajánlat alapján összesített): 275 000 HUF/nap B kategória = 137 500 HUF/km B kategória = 550 HUF; Teljesítésre megajánlott autóbusz minimum gyártási éve (B kategória): 2003, 2006, 2006, 2007;

5. részajánlati kör:

Ajánlattevők:

Kloki-Trans Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 5742 Elek, külterület hrsz. 030/25., adószám: 11059888-2-04)

Five Stars Bt. (cím: 1107 Budapest, Szállás utca 20., adószám: 28083269-2-42)

Nyertes ajánlat:

Az 5. részajánlati körben a Kloki-Trans Korlátolt Felelősségű Társaság tette a legkedvezőbb ajánlatot.

Ajánlati ár (kereskedelmi ajánlat alapján összesített): 242 500 HUF Teljesítésre megajánlott autóbusz minimum

Gyártási éve (C kategória): 2014, 2014 HUF/nap C kategória = 120 000 HUF/km C kategória = 490 HUF;

A 3. részajánlati körben nem került ajánlat benyújtásra.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/06/2019