Servicios - 263750-2019

06/06/2019    S108

Países Bajos-Heemstede: Servicios comerciales diversos

2019/S 108-263750

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2017/S 188-385112)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Stichting RIJK
Número de identificación fiscal: 34319806
Dirección postal: Raadhuisplein 1
Localidad: Heemstede
Código NUTS: NL NEDERLAND
Código postal: 2101 HA
País: Países Bajos
Persona de contacto: Gert Jan van der Kamp
Correo electrónico: gertjan.vanderkamp@stichtingrijk.nl
Teléfono: +31 626314762
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.stichtingrijk.nl
Dirección del perfil de comprador: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=70107

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Gemeenten huren in

II.1.2)Código CPV principal
79990000 Servicios comerciales diversos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Deze DAS wordt begeleid door RIJK namens Werkorganisatie De BUCH (Bergen,Uitgeest,Castricum en Heiloo), gemeente Diemen, gemeente Landsmeer, OVER-gemeenten (Oostzaan en Wormerland) en de gemeente Waterland.

Binnen het DAS worden de volgende vakgebieden onderscheiden:

• Administratief / secretarieel

• Automatisering / ICT

• Binnendienst / algemene dienst

• Ingenieursdiensten

• Buitendienst & groenvoorziening

• Grondzaken, vastgoed en planeconomie

• Burger- en publiekszaken

• Dienstverlening & Facilitair

• Financieel / economisch / control

• Gezondheidszorg

• Inkoop

• Juridisch en verzekeringen

• Management en management ondersteuning

• Projectmanagement en projectondersteuning

• Openbare Orde & Veiligheid

• Personeel & Organisatie

• Ruimtelijke ordening / planologie

• Sociale zaken & Werkgelegenheid

• Onderwijs

• Sport & Recreatie

• Vergunning & Handhaving

• Voorlichting & Communicatie

• Welzijn & Cultuur

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 188-385112

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: I.1
Localización del texto que se va a modificar: Contactpersoon
En lugar de:

Gert Jan van der Kamp

Léase:

Ewout de Vries

Número de apartado: I.1
Localización del texto que se va a modificar: Telefoon
En lugar de:

+31 626314762

Léase:

+31 652774819

Número de apartado: I.1
Localización del texto que se va a modificar: E-mail
En lugar de:
Léase:
Número de apartado: II.1.4
Localización del texto que se va a modificar: Korte beschrijving
En lugar de:

Deze DAS wordt begeleid door RIJK namens Werkorganisatie De BUCH, gemeente Diemen en OVER-gemeenten.

Binnen het DAS worden de volgende vakgebieden onderscheiden:

• Administratief / secretarieel

• Automatisering / ICT

• Binnendienst / algemene dienst

• Ingenieursdiensten (civiel, groen/cultuur, bouw, installatie, verkeer en milieu)

• Buitendienst & groenvoorziening

• Grondzaken, vastgoed en planeconomie

• Burger- en publiekszaken

• Dienstverlening & Facilitair

• Financieel / economisch / control

• Gezondheidszorg

• Inkoop

• Juridisch en verzekeringen

• Management en management ondersteuning

• Projectmanagement en projectondersteuning

• Openbare Orde & Veiligheid

• Personeel & Organisatie

• Ruimtelijke ordening / planologie

• Sociale zaken & Werkgelegenheid

• Onderwijs

• Sport & Recreatie

• Vergunning & Handhaving

• Voorlichting & Communicatie

• Welzijn & Cultuur

Léase:

Deze DAS wordt begeleid door RIJK namens Werkorganisatie De BUCH (Bergen,Uitgeest,Castricum en Heiloo), gemeente Diemen, gemeente Landsmeer, OVER-gemeenten (Oostzaan en Wormerland) en de gemeente Waterland.

Binnen het DAS worden de volgende vakgebieden onderscheiden:

• Administratief / secretarieel

• Automatisering / ICT

• Binnendienst / algemene dienst

• Ingenieursdiensten

• Buitendienst & groenvoorziening

• Grondzaken, vastgoed en planeconomie

• Burger- en publiekszaken

• Dienstverlening & Facilitair

• Financieel / economisch / control

• Gezondheidszorg

• Inkoop

• Juridisch en verzekeringen

• Management en management ondersteuning

• Projectmanagement en projectondersteuning

• Openbare Orde & Veiligheid

• Personeel & Organisatie

• Ruimtelijke ordening / planologie

• Sociale zaken & Werkgelegenheid

• Onderwijs

• Sport & Recreatie

• Vergunning & Handhaving

• Voorlichting & Communicatie

• Welzijn & Cultuur

Número de apartado: II.2.2
Localización del texto que se va a modificar: (1) Aanvullende CPV-code(s)
En lugar de:
Léase:
79990000 Servicios comerciales diversos
Número de apartado: II.2.3
Localización del texto que se va a modificar: (1) Voornaamste plaats van uitvoering
En lugar de:

Léase:

Divers

Número de apartado: II.2.4
Localización del texto que se va a modificar: (1) Beschrijving van de aanbesteding
En lugar de:

Deze DAS wordt begeleid door RIJK namens Werkorganisatie De BUCH, gemeente Diemen en OVER-gemeenten, hierna te noemen gemeente, conform de Aanbestedingswet 2012, gewijzigd 2016.

Voor inhuuropdrachten van de Gemeente wordt een dynamisch aankoopsysteem (DAS) ingesteld.

Iedere aanbieder kan zich aanmelden voor deze DAS.

Binnen 10 dagen worden nieuwe aanmeldingen gecontroleerd.

Indien de aanmelding voldoet aan de minimaal gestelde eisen en u akkoord gaat met de gestelde voorwaarden dan volgt een toelating tot het DAS.

Na de toelating tot het DAS krijgt u automatisch een bericht zodra er in het vakgebied waarvoor u zich heeft aangemeld een offerteaanvraag wordt uitgezet.

Binnen het DAS worden de volgende vakgebieden onderscheiden:

• Administratief / secretarieel

• Automatisering / ICT

• Binnendienst / algemene dienst

• Ingenieursdiensten (civiel, groen/cultuur, bouw, installatie, verkeer en milieu)

• Buitendienst & groenvoorziening

• Grondzaken, vastgoed en planeconomie

• Burger- en publiekszaken

• Dienstverlening & Facilitair

• Financieel / economisch / control

• Gezondheidszorg

• Inkoop

• Juridisch en verzekeringen

• Management en management ondersteuning

• Projectmanagement en projectondersteuning

• Openbare Orde & Veiligheid

• Personeel & Organisatie

• Ruimtelijke ordening / planologie

• Sociale zaken & Werkgelegenheid

• Onderwijs

• Sport & Recreatie

• Vergunning & Handhaving

• Voorlichting & Communicatie

• Welzijn & Cultuur

Léase:

Deze DAS wordt begeleid door RIJK namens Werkorganisatie De BUCH (Bergen,Uitgeest,Castricum en Heiloo) en de gemeente Diemen, Landsmeer, de OVER-gemeenten (Oostzaan en Wormerland) en de gemeente Waterland, hierna te noemen gemeente, conform de Aanbestedingswet 2012, gewijzigd 2016.

Voor inhuuropdrachten van de Gemeente wordt een dynamisch aankoopsysteem (DAS) ingesteld.

Iedere aanbieder kan zich aanmelden voor deze DAS.

Binnen 10 dagen worden nieuwe aanmeldingen gecontroleerd.

Indien de aanmelding voldoet aan de minimaal gestelde eisen en u akkoord gaat met de gestelde voorwaarden dan volgt een toelating tot het DAS.

Na de toelating tot het DAS krijgt u automatisch een bericht zodra er in het vakgebied waarvoor u zich heeft aangemeld een offerteaanvraag wordt uitgezet.

Binnen het DAS worden de volgende vakgebieden onderscheiden:

• Administratief / secretarieel

• Automatisering / ICT

• Binnendienst / algemene dienst

• Ingenieursdiensten (civiel, groen/cultuur, bouw, installatie, verkeer en milieu)

• Buitendienst & groenvoorziening

• Grondzaken, vastgoed en planeconomie

• Burger- en publiekszaken

• Dienstverlening & Facilitair

• Financieel / economisch / control

• Gezondheidszorg

• Inkoop

• Juridisch en verzekeringen

• Management en management ondersteuning

• Projectmanagement en projectondersteuning

• Openbare Orde & Veiligheid

• Personeel & Organisatie

• Ruimtelijke ordening / planologie

• Sociale zaken & Werkgelegenheid

• Onderwijs

• Sport & Recreatie

• Vergunning & Handhaving

• Voorlichting & Communicatie

• Welzijn & Cultuur

Número de apartado: IV.1.8
Localización del texto que se va a modificar: De opdracht valt onder de GPA
En lugar de:

Neen

Léase:

Ja

Número de apartado: IV.2.3
Localización del texto que se va a modificar: Geraamde datum van verzending datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
En lugar de:
Léase:
Fecha: 07/11/2021
VII.2)Otras informaciones adicionales: