Servicios - 263775-2019

06/06/2019    S108

Países Bajos-La Haya: Servicios de instalación de equipo informático

2019/S 108-263775

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 089-213366)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Onderzoeksraad voor Veiligheid
Número de identificación fiscal: 8636600
Dirección postal: Lange Voorhout 9
Localidad: Den Haag
Código NUTS: NL NEDERLAND
Código postal: 2414 EA
País: Países Bajos
Persona de contacto: Thea Smid-Verheul
Correo electrónico: inkoop@onderzoeksraad.nl
Teléfono: +31 703337000
Fax: +31 703337077
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.onderzoeksraad.nl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Hardware, Software en IT beheer

II.1.2)Código CPV principal
51611100 Servicios de instalación de equipo informático
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

De opdracht omvat in hoofdzaak de volgende werkzaamheden:

(a) werkplekdiensten, waarbij de voorkeur uitgaat naar een eerste en tweedelijns helpdesk op locatie bij de Onderzoeksraad;

(b) het meedenken en adviseren over innovaties en nieuwe ontwikkelingen binnen de ICT die relevant kunnen zijn voor de uitvoering van de primaire en secundaire bedrijfsfuncties van de Onderzoeksraad en de uitvoering van de Informatievisie 2020;

(c) het in overleg met de Onderzoeksraad periodiek vaststellen van (merk, type, configuraties, versies) van de benodigde ICT hard- en software; de inkoop ervan en de eventueel daarbij bestaande advies- en onderhoudsbehoefte en de afhandeling en beheer van de garantie;

(d) LAN-, WAN en internetdiensten.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/06/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 089-213366

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
En lugar de:
Fecha: 06/06/2019
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 14/06/2019
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.3)
Localización del texto que se va a modificar: Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
En lugar de:
Fecha: 28/06/2019
Léase:
Fecha: 05/07/2019
VII.2)Otras informaciones adicionales:

De deadline voor aanmelden is als gevolg van de rectificatie verschoven naar 14 juni, 9:00 uur.

De dialooggesprekken van 1, 9 en 15 juli komen hierdoor ook te vervallen. Deze zullen worden gehouden in week 29 en 30.