Servizi - 263780-2019

06/06/2019    S108

Polonia-Gorlice: Servizi di raccolta di rifiuti

2019/S 108-263780

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2019/S 103-249878)

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Miasto Gorlice
Indirizzo postale: Rynek 2
Città: Gorlice
Codice NUTS: PL218 Nowosądecki
Codice postale: 38-300
Paese: Polonia
Persona di contatto: Mirosław Łopata, Marta Ziaja
E-mail: zampub@um.gorlice.pl
Tel.: +48 183551252
Fax: +48 183551212
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gorlice.pl
Indirizzo del profilo di committente: https://platformazakupowa.pl/transakcja/222499

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Numero di riferimento: OR-III.271.2.10.2019
II.1.2)Codice CPV principale
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Gorlice, zbieranych przez nich zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorlice oraz zorganizowaniu Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorlicach (zwanego dalej: PSZOK) i świadczeniu usług przyjmowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta Gorlice oraz ich zagospodarowaniu - zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gorlice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Gorlice i zagospodarowaniu tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegółowy opis przedmiotowego zamówienia określa SIWZ.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
04/06/2019
VI.6)Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 103-249878

Sezione VII: Modifiche

VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
anziché:
Data: 10/07/2019
Ora locale: 13:00
leggi:
Data: 11/07/2019
Ora locale: 13:00
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Warunki otwarcia ofert
anziché:
Data: 10/07/2019
Ora locale: 13:30
leggi:
Data: 11/07/2019
Ora locale: 13:30
VII.2)Altre informazioni complementari: