Supplies - 263850-2021

26/05/2021    S100

Poland-Katowice: Pharmaceutical products

2021/S 100-263850

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 092-237666)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postal address: ul. Ziołowa 45/47
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-635
Country: Poland
Contact person: Mateusz Karpiński
E-mail: mkarpinski@gcm.pl
Telephone: +48 323598955
Fax: +48 322029501
Internet address(es):
Main address: www.bip.gcm.pl
Address of the buyer profile: https://gcm.logintrade.net/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa leków

Reference number: DZ.3321.44.2021
II.1.2)Main CPV code
33600000 Pharmaceutical products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków:

— zad. 1 – pieluchomajtki,

— zad. 2 – podkład higieniczny.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do 2.

Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę do maksymalnie 2 zadań (bez ograniczania ilości zadań na jednego Wykonawcę).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b do SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/05/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 092-237666

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Miejsce:
Instead of:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej najpóźniej do dnia 27 maja 2021 r. do godz. 11.00.

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 maja 2021 r. o godz. 11.15 za pośrednictwem platformy zakupowej.

Read:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej najpóźniej do dnia 7 czerwca 2021 r. do godz. 11.00.

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 czerwca 2021 r. o godz. 11.15 za pośrednictwem platformy zakupowej.

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 27/05/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 07/06/2021
Local time: 11:00
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 24/08/2021
Read:
Date: 04/09/2021
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 27/05/2021
Local time: 11:15
Read:
Date: 07/06/2021
Local time: 11:15
VII.2)Other additional information: