Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 263850-2021

26/05/2021    S100

Poland-Katowice: Pharmaceutical products

2021/S 100-263850

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 092-237666)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postal address: ul. Ziołowa 45/47
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-635
Country: Poland
Contact person: Mateusz Karpiński
E-mail: mkarpinski@gcm.pl
Telephone: +48 323598955
Fax: +48 322029501
Internet address(es):
Main address: www.bip.gcm.pl
Address of the buyer profile: https://gcm.logintrade.net/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa leków

Reference number: DZ.3321.44.2021
II.1.2)Main CPV code
33600000 Pharmaceutical products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków:

— zad. 1 – pieluchomajtki,

— zad. 2 – podkład higieniczny.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do 2.

Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę do maksymalnie 2 zadań (bez ograniczania ilości zadań na jednego Wykonawcę).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b do SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/05/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 092-237666

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Miejsce:
Instead of:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej najpóźniej do dnia 27 maja 2021 r. do godz. 11.00.

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 maja 2021 r. o godz. 11.15 za pośrednictwem platformy zakupowej.

Read:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej najpóźniej do dnia 7 czerwca 2021 r. do godz. 11.00.

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 czerwca 2021 r. o godz. 11.15 za pośrednictwem platformy zakupowej.

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 27/05/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 07/06/2021
Local time: 11:00
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 24/08/2021
Read:
Date: 04/09/2021
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 27/05/2021
Local time: 11:15
Read:
Date: 07/06/2021
Local time: 11:15
VII.2)Other additional information: