Árubeszerzések - 264128-2016

30/07/2016    S146

Magyarország-Budapest: Buszok és távolsági buszok

2016/S 146-264128

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Volán Buszpark Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK24003
Postai cím: Üllői út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bernula István Bertold
E-mail: volanbuszpark@gmail.com
Telefon: +36 206147880
Fax: +36 14557901
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.volanbusz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.volanbusz.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://ratkynet.com/kozbeszerzes
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
Postai cím: Ady Endre utca 19. A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Miklós Katalin
E-mail: kozbeszerzes@ratkynet.hu
Telefon: +36 13363390
Fax: +36 13363399
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ratkynet.com
A felhasználói oldal címe: http://www.ratkynet.com
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
Postai cím: Ady Endre utca 19. A.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Miklós Katalin
Telefon: +36 13363390
E-mail: kozbeszerzes@ratkynet.hu
Fax: +36 13363399
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ratkynet.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ratkynet.hu
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Használt, közösségi közlekedésre alkalmas, helyi-elővárosi, (M3/I. osztályú) alacsonypadlós szóló és csuklós,- valamint M3/I osztályú, helyközi, alacsony belépésű szóló két,- illetve háromtengelyes.

II.1.2)Fő CPV-kód
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

35 db használt, közösségi közlekedésre alkalmas, helyi-elővárosi, (M3/I. osztályú) alacsonypadlós szóló és csuklós, valamint 125 db használt, közösségi közlekedésre alkalmas (M3/I. osztályú), helyközi, alacsony belépésű, szóló, két- illetve háromtengelyes autóbuszok beszerzése. Árubeszerzés pénzügyi lízingkonstrukcióban, két részben.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

35 db használt, közösségi közlekedésre alkalmas, helyi-elővárosi, (M3/I. osztályú) alacsonypadlós szóló,- és csuklós autóbusz beszerzése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Elsődlegesen az AK 1091. Budapest, Üllő út 131. telephelye, vagy ajánlattevő – műszaki átadás-átvételre alkalmas telephelye, amennyiben az a telephelytől legfeljebb 50 km-n belül helyezkedik el.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

20 db használt, közösségi közlekedésre alkalmas helyi-elővárosi (M3/I. osztályú) alacsonypadlós szóló autóbusz, valamint 15 db használt, közösségi közlekedésre alkalmas helyi-elővárosi (M3/I. osztályú) alacsonypadlós csuklós autóbusz beszerzése pénzügyi lízingkonstrukcióban.

Lízing konstrukció: – finanszírozás: zárt végű pénzügyi lízing, annuitásos törlesztési móddal,

futamidő: szerződéskötés minimum első, de legfeljebb 5. hónapjától számított 48 hónap, mely az értékelési szempontot jelentő, minimum 1 hónapos (30 napos) legfeljebb 4 hónapos (120 napos) szállítási határidőt követően kezdődik meg,

finanszírozás devizaneme: HUF,

kamatozás: változó, 3 havi Bubor alapkamaton számítva, az ügyleti kamat kamatfelár komponense nem változhat a futamidő alatt, az értékelési szempontot jelentő ügyleti kamat mértéke nem haladhatja meg a 3 havi Bubor + 5 % értéket.

Ajánlatkérő az autóbuszok ellenértékét forint alapú, zárt végű pénzügyi lízing keretében, havonta, lízingtárgyanként is és összesítetten is kiállított pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bek.-ben és a Ptk. 6:130 § (1)–(2) bek.-ben meghatározott feltételek szerint.

Jótállás (Garancia): Ajánlatkérő az autóbuszok főalkatrészeire az átadás-átvételtől számított, kilométer-korlátozás nélküli-, kötelezően minimum 3 havi jótállás vállalását írja elő. A kötelező jótálláson felüli vállalás értékelési részszempont.

A számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind az Ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

20 db használt, közösségi közlekedésre alkalmas helyi-elővárosi (M3/I. osztályú) alacsonypadlós szóló autóbusz:

— azonos gyártmányú és típusú, helyi-elővárosi kivitelű szóló autóbuszok,

— alacsonypadlós kialakítás (LF-Low Floor),

— M3/I. osztály,

— max. 7 éves életkor,

— max. 500 ekm futásteljesítmény,

— min. EURO-V emissziójú dízelmotor,

— automatikus nyomatékváltó,

— elektronikus útvonalkijelző.

15 db használt, közösségi közlekedésre alkalmas helyi-elővárosi (M3/I. osztályú) alacsonypadlós csuklós autóbusz

— azonos gyártmányú és típusú, helyi-elővárosi kivitelű csuklós autóbuszok,

— alacsonypadlós kialakítás (LF-Low Floor),

— M3/I. osztály,

— max. 9 éves életkor,

— max. 650 ekm futásteljesítmény,

— min. EURO-IV emissziójú dízelmotor,

— automatikus nyomatékváltó,

— elektronikus útvonalkijelző.

A beszerzendő autóbuszok részletes leírását a dokumentációban található „Műszaki specifikáció” tartalmazza.

Ajánlatkérő célja az üzemeltetés gazdaságossága, a vállalati arculat egységesítése, továbbá a karbantartási és javítási feladatok egyszerűsítése. E célok érdekében azonos gyártmányú autóbuszokat kíván beszerezni.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Lízing futamidő kezdőnapja (azaz a teljes mennyiségből utolsóként átadott autóbusz átadás-átvételének napja a szerződéskötés napjától számítva (minimum 30, maximum 120 nap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlattevő által – a 3 hónap kötelező jótálláson felül-, vállalt jótállás mértéke hónapban megadva (minimum: 3 hónap, maximum 6 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Lízing ügyleti kamat (maximum a 3 havi Bubor plusz 5 % kamatfelár) (%-ban megadva ) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A teljes élettartamra vetített energiafelhasználási és szennyezőanyag kibocsátási költség (EUR-ban megadva) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 45
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 52
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlatkérő az eljárás jelen szakaszában a tényleges becsült értéket nem kívánja ismertetni. A II.1.5) és a II.2.6) pontokban közölt érték technikai jellegű.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

125 db használt, közösségi közlekedésre alkalmas (M3/I. osztályú), helyközi alacsony belépésű szóló két,- illetve háromtengelyes autóbusz beszerzése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Elsődlegesen az AK 1091. Budapest, Üllő út 131. telephelye, vagy ajánlattevő – műszaki átadás-átvételre alkalmas telephelye, amennyiben az a telephelytől legfeljebb 50 km-n belül helyezkedik el.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

55 db használt, közösségi közlekedésre alkalmas helyközi (M3/I. osztályú) alacsony belépésű, kéttengelyes szóló,- valamint 70 db használt, közösségi közlekedésre alkalmas helyközi (M3/I. osztályú), alacsony belépésű, háromtengelyes, hosszú szóló autóbusz beszerzése pénzügyi lízingkonstrukcióban a következők szerint:

— azonos gyártmányú és típusú, helyközi kivitelű szóló autóbuszok,

— alacsony belépésű kialakítás (LE-Low Entry),

— M3/I. osztály,

— max. 9 éves életkor,

— max. 650 ekm futásteljesítmény,

— min. EURO-IV emissziójú dízelmotor,

— automatikus nyomatékváltó,

— elektronikus útvonalkijelző.

70 db használt, közösségi közlekedésre alkalmas helyközi (M3/I. osztályú), háromtengelyes, alacsonypadlós hosszú szóló autóbusz a következők szerint:

— azonos gyártmányú és típusú, helyközi kivitelű, háromtengelyes, hosszú szóló autóbuszok,

— alacsony belépésű kialakítás (LE-Low Entry),

— M3/I. osztály,

— max. 9 éves életkor,

— max. 700 ekm futásteljesítmény,

— min. EURO-IV emissziójú dízelmotor,

— automatikus nyomatékváltó,

— elektronikus útvonalkijelző.

A beszerzendő autóbuszok részletes leírását a dokumentációban található „Műszaki specifikáció” tartalmazza.

Ajánlatkérő célja az üzemeltetés gazdaságossága, a vállalati arculat egységesítése, továbbá a karbantartási és javítási feladatok egyszerűsítése. E célok érdekében azonos gyártmányú autóbuszokat kíván beszerezni.

Lízing konstrukció: – finanszírozás: zárt végű pénzügyi lízing, annuitásos törlesztési móddal,

— futamidő: szerződéskötés minimum első, de legfeljebb 5. hónapjától számított 48 hónap, mely az értékelési szempontot jelentő, minimum 1 hónapos (30 napos) legfeljebb 4 hónapos (120 napos) szállítási határidőt követően kezdődik meg,

— finanszírozás devizaneme: HUF,

— kamatozás: változó, 3 havi Bubor alapkamaton számítva, az ügyleti kamat kamatfelár komponense nem változhat a futamidő alatt, az értékelési szempontot jelentő ügyleti kamat mértéke nem haladhatja meg a 3 havi Bubor + 5 % értéket.

Ajánlatkérő az autóbuszok ellenértékét forint alapú, zárt végű pénzügyi lízing keretében, havonta, lízingtárgyanként is és összesítetten is kiállított pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bek.-ben és a Ptk. 6:130 § (1)–(2) bek.-ben meghatározott feltételek szerint.

Jótállás (Garancia): Ajánlatkérő az autóbuszok főalkatrészeire az átadás-átvételtől számított, kilométer-korlátozás nélküli-, kötelezően minimum 3 havi jótállás vállalását írja elő. A kötelező jótálláson felüli vállalás értékelési részszempont.

A számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind az Ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Lízing futamidő kezdőnapja (azaz a teljes mennyiségből utolsóként átadott autóbusz átadás-átvételének napja a szerződéskötés napjától számítva (minimum 30, maximum 120 nap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlattevő által – a 3 hónap kötelező jótálláson felül-, vállalt jótállás mértéke hónapban megadva (minimum: 3 hónap, maximum 6 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Lízing ügyleti kamat (maximum a 3 havi Bubor plusz 5 % kamatfelár) (%-ban megadva ) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A teljes élettartamra vetített energiafelhasználási és szennyezőanyag kibocsátási költség (EUR-ban megadva) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 45
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 52
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlatkérő az eljárás jelen szakaszában a tényleges becsült értéket nem kívánja ismertetni. A II.1.5) és a II.2.6) pontokban közölt érték technikai jellegű.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Igazolási mód:

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §–16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.

Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)–(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie.

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet VI. Fejezetének 45. §-át.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia a pénzügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelését.

A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

P1) ajánlattevő valamennyi – cégkivonatában szereplő- számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat az alábbi tartalommal: – mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját, – a vezetett bankszámlaszám(ok) megjelölése,- az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafele számított 12 hónapos időtartamban volt-e 30 napot meghaladó, 1 000 000 HUF-nál nagyobb összegű sorban állás valamelyik vezetett számláján.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására;

P2) ajánlattevő nyilatkozata az előző két lezárt üzleti évben összesen általános forgalmi adó nélkül számított, a beszerzés tárgyából ( autóbusz értékesítése szállítási vagy adásvételi szerződéssel és/vagy gépjármű tartós bérlete (operatív lízingje) és/vagy pénzügyi lízingje) származó nettó árbevételéről, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a P2.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését,- az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó legalább nettó 150 000 000 HUF árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni (NFM-NFÜ (Miniszterelnökség)-EUTAF 6.2 2014-án kelt közös álláspontjának IX. pontja).

Ebben az esetben az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja az alábbi értékeket: 150 000 000 (százötven millió) HUF.

Ha az ajánlattevő a P2.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amelyben az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amelyben az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,- és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő valamennyi rész vonatkozásában alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:

P1) bármelyik, cégkivonatában szereplő pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatban foglaltak alapján, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapra vonatkozóan számláján 30 napot meghaladóan 1 000 000 HUF-nál nagyobb összegű sorban állás fordult elő.

Ajánlatkérő sorban álláson a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában foglaltakat érti;

P2) az előző két lezárt üzleti évben összesen, általános forgalmi adó nélkül számított, a beszerzés tárgyából (autóbusz értékesítése szállítási vagy adásvételi szerződéssel és/vagy gépjármű tartós bérlete (operatív lízingje) és/vagy pénzügyi lízingje) származó nettó árbevétele nem éri el az 400 000 000 HUF (négyszáz millió forint) értéket, illetve – az NFM-NFÜ (Miniszterelnökség)-H-EUTAF 6.2 2014-án kelt közös álláspontjának IX. pontját figyelembe véve- , ha a vállalkozás 2 évnél rövidebb ideje jött létre és kezdte meg a tevékenységét, a működés ideje alatt nem rendelkezik legalább 150 000 000 HUF (százötven millió forint), a beszerzés tárgyából (új autóbusz értékesítése szállítási vagy adásvételi szerződéssel és/vagy gépjármű tartós bérlete (operatív lízingje) és/vagy pénzügyi lízingje ) származó nettó árbevétellel.

Közös ajánlat esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdés figyelembe vételével, a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők közül a P2 pont vonatkozásában együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint.

A Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolás módja:

Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia a műszaki alkalmassági követelményeknek való megfelelését.

M1) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt.65.§(1)bek. b)pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, autóbusz értékesítése szállítási vagy adásvételi szerződéssel és/vagy gépjármű tartós bérlete (operatív lízingje) és/vagy pénzügyi lízingje tárgyú ügyleteiről, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)–(2) bekezdésének megfelelő módon.

A 321/2015.(X.30.)Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)–b) pont szerinti igazolás vagy nyilatkozat minimális tartalma:

— a teljesítés ideje; – a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely, képviselő neve, telefonszáma, fax-száma, elektronikus levélcíme);- a referencia tárgya, mennyisége,

— az ellenszolgáltatás összege, – nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Közös ajánlattevők az M1) pontban foglalt követelménynek együttesen is megfelelhetnek. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni.

Valamennyi alkalmassági feltétel igazolásához:

A csatolt dokumentumokat olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, hogy egyértelműen megállapítható legyen az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelés.

A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésre tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bek. figyelembe vételével, a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére ha:

M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben egy, vagy több szerződő féltől származó,

az 1. rész vonatkozásában összesen legalább 26 darab;

a 2. rész vonatkozásában összesen legalább 75 darab.

autóbusz értékesítése szállítási vagy adásvételi szerződéssel és/vagy gépjármű tartós bérletére (operatív lízingjére) és/vagy pénzügyi lízingjére, mint a beszerzés tárgyára vonatkozó,- az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő teljesítésről szóló igazolással, vagy nyilatkozattal alátámasztott referenciával, amelynek értéke összesen elérte legalább az általános forgalmi adó nélkül számított.

az 1. rész vonatkozásában 1 300 000 000 HUF-ot (azaz egymilliárd-háromszázmillió forintot);

a 2. rész vonatkozásában 1 600 000 000 HUF-ot (azaz egymilliárd-hatszázmillió forintot).

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Valamennyi rész vonatkozásában.

Késedelmi kötbér: a késedelem minden napjára számítva a késedelmesen átadott autóbusz nettó havi lízing díjának 30-ad része.

Hibás teljesítési kötbér a hibásan átadott lízingtárgy esetében naponta és lízingtárgyanként 30 000 HUF.

Meghiúsulási kötbér: a nettó gépérték 10 %-a.

Jótállás: 3 hónap kötelező a fődarabokra (motor, sebességváltó, futóművek, kormánymű, nyomatékváltó, csuklós buszok esetén a csuklószerkezet).

A mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Ajánlatkérő által vállalt biztosítékok: a hátralékos lízingdíj beszedésére adott felhatalmazó levél, valamint maga a lízingtárgy a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Mindkét részben: Az autóbuszok ellenértékét Ft alapú, zárt végű pénzügyi lízing keretében, havonta, lízingtárgyanként is és összesítetten is kiállított pénzügyi értesítő levél alapján, a lízingszerződésben meghatározott havi lízingdíj megfizetésével teljesíti a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bek. és a Ptk. 6:130 § (1)–(2) bek. szerint.

Lízing konstrukció:

— zárt végű pénzügyi lízing, annuitásos törlesztési móddal,- futamidő: szerződéskötés min. első, de legfeljebb 5. hónapjától számított 48 hónap, mely a lízingtárgy leszállítását követően kezdődik meg,

— finanszírozás devizaneme: HUF,

— kamatozás: változó, 3 havi Bubor-n számítva, az ügyleti kamat kamatfelár komponense nem változhat a futamidő alatt, az ügyleti kamat mértéke nem haladhatja meg a 3 havi Bubor + 5 %-t,

— lízingbevevő az adott lízingtárgyra vonatkozó teljes ÁFA összegét a lízingszerződés aláírását követően a Lízingbeadó által átadott számla kézhezvételétől számított 8 napon belül utalja át.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az autóbuszoknak meg kell felelniük az 5/1990 (IV.12.) KöHÉM és a 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendeletben rögzített előírásoknak, valamint az üzemeltetés helyén és az üzembe helyezésekor hatályos jogszabályi előírásoknak, az érvényes műszaki szabványoknak, a vonatkozó európai közösségi irányelveknek, rendeleteknek, és egyéb előírásoknak. Valamennyi – a 6/1990. KÖHÉM rendeletben rögzített/hivatkozott – jóváhagyási kötelezettség alá tartozó járműalkatrész, tartozékok és tulajdonság rendelkezzen ENSZ-EGB előírás szerinti jóváhagyással.

További joganyag:

— 77/2009 (XII.15.) KHEM-ÍRM-KHVM együttes rendelet a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól,

— 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről,

— 2012. évi XLI törvény a személyszállítási szolgáltatásokról,

— 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,

— 48/2011. (III.30.) Kormányrendelet, a környezetkímélő és energia hatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/09/2016
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 04/10/2016
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/09/2016
Helyi idő: 10:00
Hely:

Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, H-1024 Budapest, Ady Endre u. 19. A.

Felhívjuk a figyelmet a környéken tapasztalható parkolási nehézségekre.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek jelen lehetnek a bontáson. Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésre álló fedezet összege is. A bontásról készített jegyzőkönyvet a bontástól számított 5 napon belül küldi meg ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőnek. További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) pontja szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 6. § (1) bekezdés alapján közszolgáltatói tevékenységének biztosítása céljából folytatja le.

2. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentumot legalább egy ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse, és a kitöltött, aláírt átvételi elismervény visszaküldésével a letöltést igazolja az ajánlattételi határidő lejártáig. Az átvételi elismervényt elektronikus úton – figyelemmel a Kbt. 41. § (4) bekezdésére- a kozbeszerzes@ratkynet.hu és a volanbuszpark@gmail.com címekre kell megküldeni.

3. Az ajánlatokat munkanapokon (H-CS) 9:00–16:00 óráig, (P) 9:00–12:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00, az ajánlattételi határidő lejártáig lehet benyújtani.

4. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt mindkét részben ajánlati biztosíték adásához (az 1. részben 3 000 0000 HUF, a 2. részben 6 000 000 HUF) köti a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

5. Ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:

— ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozata eredetiben, vagy hiteles másolatban,

— ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bek. szerint,

— felolvasólap, a Kbt. 68. § (4) bek. szerint,

— ajánlattevőnek meg kell adnia a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti adatokat,

— ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő) szükség esetén a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) által kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot,

— azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében – ha aláírási címpéldány nem ismert – közjegyző által hitelesített aláírási minta,

— adott esetben a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást,

— közös ajánlattevők megállapodását a Kbt. 35. § szerint.

6. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

7. Az ajánlatban szereplő – leszámítva a 4.értékelési szempont szerinti adatot -,valamennyi adatot forintban kell megadni. Az átszámítás kapcsán lásd a közbeszerzési dokumentum szabályozását.

8. A részszempontok értékelése során adható pontszám 1–100, ahol az 1. pont a legrosszabb, a 100 pont a legjobb érték. Az értékelés módszere az ár, valamint a 1. ,3., 4. és az ár értékelési szempont esetében fordított arányosítás, a 2. értékelési szempont esetében egyenes arányosítás a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.

9. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6)bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.

10. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bek.; kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat)], továbbá a Kbt.66.§(2)bek. szerinti nyilatkozat.

11. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az ajánlattevő viseli.

12. Ajánlati felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.

13. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók.

14. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

15. Ajánlatkérő a P1), P2) és M1)alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)–(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u.5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/07/2016