Pomognite nam poboljšati internetske stranice TED-a ispunjavanjem kratke ankete!

Usluge - 264162-2019

07/06/2019    S109    Agencije - Usluge - Prethodna informativna obavijest bez poziva na nadmetanje - Ne primjenjuje se 

Italija-Parma: Pružanje usluga vrtića/skrbi za djecu za EFSA-u

2019/S 109-264162

Prethodna informacijska obavijest

Ova je obavijest isključivo za prethodne informacije

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)
Poštanska adresa: Via Carlo Magno 1A
Mjesto: Parma
NUTS kod: ITH52
Poštanski broj: 43126
Država: Italija
E-pošta: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje usluga vrtića/skrbi za djecu za EFSA-u

II.1.2)Glavna CPV oznaka
80110000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) u Parmi (Italija) planira pokrenuti poziv na nadmetanje kako bi odabrala više vrtića/ustanova za skrb o djeci koje su spremne smjestiti djecu EFSA-ina osoblja od školske godine 2020.–2021.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ITH52
II.2.4)Opis nabave:

Precizan opis usluga objavit će se u uputama za nadmetanje otvorenog poziva na nadmetanje.

Sve informacije objavljene u ovoj prethodnoj informacijskoj obavijesti smatrat će se procjenom koja se može revidirati.

II.2.14)Dodatni podaci

EFSA namjerava provesti analizu tržišta prije pokretanja ovog poziva. U slučaju da ste zainteresirani za uključivanje u bilo koju analizu tržišta/pitanja o ovom pozivu, molimo pošaljite naziv vašeg poduzeća i kontaktnu adresu e-pošte na adresu na EFSAProcurement@efsa.europa.eu prije 14.6.2019. U poruci e-pošte navedite poseban broj prethodne informacijske obavijesti ili naslov poziva.

II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
30/06/2019

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Sve informacije objavljene u ovoj prethodnoj informacijskoj obavijesti smatrat će se procjenom koja se može revidirati.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
31/05/2019