Palvelut - 264164-2019

07/06/2019    S109

Belgia-Bryssel: Selvitys rakennusalan tuotteiden käytön esteistä rakennusalan palveluissa

2019/S 109-264164

Korjausilmoitus

Muutoksia tai lisätietoja koskeva ilmoitus

Palvelut

(Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 2019/S 084-198226)

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto, EASME.A.3.1 — Integrated maritime policy
Postiosoite: Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/easme/

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Selvitys rakennusalan tuotteiden käytön esteistä rakennusalan palveluissa

Viitenumero: EASME/2019/OP/0010
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

EASME käynnistää tämän tarjouspyynnön laillisesti markkinoille tuotujen ja rakennusalan tuotteiden sääntelyn ehdot täyttävien rakennusalan tuotteiden käytön esteiden selvittämiseksi.

Tämän selvityksen tavoitteena on tunnistaa tärkeimpiä rakennuspalveluiden – erityisesti rajat ylittävän tarjoamisen – kansallisia lainsäädäntöesteitä, jotka liittyvät rakennusmateriaalien käyttöön, ja sijoittaa ne sovellettavaan EU:n lain mukaiseen kehykseen rakennuspalveluiden tulevan sisämarkkinapolitiikan kehittämisen edellyttämänä näyttönä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
04/06/2019
VI.6)Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 084-198226

VII kohta: Muutokset

VII.1)Korjattavat tai lisättävät tiedot
VII.1.2)Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan
Osan numero: II.2.14)
Muutettava kohta: Lisätiedot
Oikaistava tieto:

Kolmansiin maihin sijoittuneiden tahojen osallistuminen on mahdollista, mikäli kyseinen kolmas maa on luetteloitu COSME-asetuksen artiklassa 6 ja mikäli se on allekirjoittanut COSME-ohjelmaan osallistumissopimuksen tällä alalla. Tutustu tarjouseritelmien kohtaan 3.1. ”osallistuminen hakumenettelyyn” (participation) tarkempien tietojen saamiseksi hankintamenettelyyn osallistumiseksi.

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

Oikaisu:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VII.2)Muut täydentävät tiedot: