Iċċekkja l-paġna ddedikata għas-sejħiet għall-offerti tal-COVID-19 tagħna relatati mal-ħtiġijiet ta’ tagħmir mediku.

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija ċ-ċans tiegħek biex taqsam l-ideat tiegħek u ssawwar il-futur tal-Ewropa. Semma’ leħnek!

Servizzi - 264164-2019

07/06/2019    S109

il-Belġju-Brussell: Studju dwar Barrieri għall-Użu ta' Prodotti tal-Kostruzzjoni f'Servizzi tal-Kostruzzjoni

2019/S 109-264164

Tiswija

Avviż għal tibdiliet jew informazzjoni addizzjonali

Servizzi

(Suppliment ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, 2019/S 084-198226)

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità/entità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji, EASME.A.3.1 — Integrated maritime policy
Indirizz postali: Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: easme-procurement@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/easme/

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Studju dwar Barrieri għall-Użu ta' Prodotti tal-Kostruzzjoni f'Servizzi tal-Kostruzzjoni

Numru ta' referenza: EASME/2019/OP/0010
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
71000000 Servizzi ta' perizja, kostruzzjoni, inġinerija u spezzjoni
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-EASME qed tniedi din is-sejħa għall-offerti għal studju dwar barrieri għall-użu ta' prodotti tal-kostruzzjoni mqiegħda legalment fis-suq taħt ir-regolament dwar il-prodotti tal-kostruzzjoni.

L-għan ta' dan l-istudju hu li jidentifika u jinkwadra taħt il-liġi tal-UE applikabbli ftit mill-barrieri tal-liġi nazzjonali l-aktar rilevanti għall-provvista ta' servizzi ta' kostruzzjoni, partikolarment fil-livell transkonfinali, marbuta mal-użu ta' materjali tal-kostruzzjoni, bħala sors ta' prova għall-iżvilupp ta' politika tas-suq intern futur għal servizzi ta' kostruzzjoni.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
04/06/2019
VI.6)Referenza għall-avviż oriġinali
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2019/S 084-198226

Taqsima VII: Tibdiliet

VII.1)L-informazzjoni li se tinbidel jew tiżdied
VII.1.2)It-test li jrid jitranġa fl-avviż oriġinali
In-numru tat-taqsima: II.2.14)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Tagħrif addizzjonali
Minflok:

Il-parteċipazzjoni minn entitajiet stabbiliti f'pajjiż terz hija possibbli taħt il-kundizzjoni li l-pajjiż terz ikun imniżżel fl-Artikolu 6 tar-Regolament COSME u ffirma ftehim ta' parteċipazzjoni fil-parti rilevanti tal-programm COSME. Jekk jogħġbok ara l-Punt 3.1. Il-parteċipazzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti għall-aċċess għal din il-proċedura ta' ksib.

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

Aqra:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

VII.2)Informazzjoni addizzjonali oħra: