Servicii - 264164-2019

07/06/2019    S109

Belgia-Bruxelles: Studiu privind obstacolele în utilizarea produselor de construcție în serviciile de construcții

2019/S 109-264164

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 084-198226)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, EASME.A.3.1 — Integrated maritime policy
Adresă: Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/easme/

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Studiu privind obstacolele în utilizarea produselor de construcție în serviciile de construcții

Număr de referinţă: EASME/2019/OP/0010
II.1.2)Cod CPV principal
71000000 Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

EASME lansează prezenta licitație pentru studierea obstacolelor în utilizarea produselor de construcție plasate legal pe piață în temeiul regulamentului privind produsele din domeniul construcțiilor.

Obiectivul acestui studiu este de a identifica unele dintre cele mai importante obstacole juridice naționale în furnizarea de servicii în domeniul construcțiilor și de a se conforma legislației UE aplicabile, în special la nivel transfrontalier, în ceea ce privește utilizarea materialelor de construcție, ca dovadă în dezvoltarea viitoarei politicii a pieței interne pentru serviciile în domeniul construcțiilor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
04/06/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 084-198226

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: II.2.14)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Informații suplimentare
În loc de:

Participarea entităților stabilite într-o țară terță este posibilă, cu condiția ca țara terță să fie menționată la articolul 6 din regulamentul COSME și a semnat un acord de participare la partea relevantă a programului COSME. A se citi punctul 3.1. Participarea la caietul de sarcini al licitației pentru accesul la această procedură de achiziții.

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

A se citi:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

VII.2)Alte informații suplimentare: