Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicii - 264164-2019

07/06/2019    S109

Belgia-Bruxelles: Studiu privind obstacolele în utilizarea produselor de construcție în serviciile de construcții

2019/S 109-264164

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 084-198226)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, EASME.A.3.1 — Integrated maritime policy
Adresă: Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/easme/

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Studiu privind obstacolele în utilizarea produselor de construcție în serviciile de construcții

Număr de referinţă: EASME/2019/OP/0010
II.1.2)Cod CPV principal
71000000 Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

EASME lansează prezenta licitație pentru studierea obstacolelor în utilizarea produselor de construcție plasate legal pe piață în temeiul regulamentului privind produsele din domeniul construcțiilor.

Obiectivul acestui studiu este de a identifica unele dintre cele mai importante obstacole juridice naționale în furnizarea de servicii în domeniul construcțiilor și de a se conforma legislației UE aplicabile, în special la nivel transfrontalier, în ceea ce privește utilizarea materialelor de construcție, ca dovadă în dezvoltarea viitoarei politicii a pieței interne pentru serviciile în domeniul construcțiilor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
04/06/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 084-198226

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: II.2.14)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Informații suplimentare
În loc de:

Participarea entităților stabilite într-o țară terță este posibilă, cu condiția ca țara terță să fie menționată la articolul 6 din regulamentul COSME și a semnat un acord de participare la partea relevantă a programului COSME. A se citi punctul 3.1. Participarea la caietul de sarcini al licitației pentru accesul la această procedură de achiziții.

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

A se citi:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3).

VII.2)Alte informații suplimentare: