Storitve - 264164-2019

07/06/2019    S109

Belgija-Bruselj: Študija o ovirah pri uporabi gradbenih proizvodov v gradbenih storitvah

2019/S 109-264164

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Storitve

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2019/S 084-198226)

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja, EASME.A.3.1 — Integrated maritime policy
Poštni naslov: Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/easme/

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Študija o ovirah pri uporabi gradbenih proizvodov v gradbenih storitvah

Referenčna številka dokumenta: EASME/2019/OP/0010
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

EASME objavlja javni razpis za študijo o ovirah pri uporabi gradbenih proizvodov, ki so zakonito dani na trg v okviru uredbe o gradbenih proizvodih.

Cilj te študije je, da v skladu z veljavno zakonodajo EU opredeli nekatere najpomembnejše nacionalne ovire pri zagotavljanju gradbenih storitev, zlasti na čezmejni ravni, povezane z uporabo gradbenih materialov, kot vir dokazov za razvoj prihodnje politike notranjega trga za gradbene storitve.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
04/06/2019
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2019/S 084-198226

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: II.2.14)
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Dodatne informacije
Besedilo:

Sodelovanje subjektov s sedežem v tretji državi je možno pod pogojem, da je tretja država navedena v členu 6 Uredbe COSME in je podpisala sporazum o sodelovanju v ustreznem delu programa COSME. Preberite točko 3.1. Sodelovanje v razpisnih specifikacijah za dostop do tega postopka javnega naročila.

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Se glasi:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VII.2)Druge dodatne informacije: