Tjenesteydelser - 264165-2019

07/06/2019    S109    Agenturer - Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Belgien-Bruxelles: EPALE (Elektronisk platform for voksenuddannelse i Europa): Central supporttjeneste

2019/S 109-264165

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 086-204753)

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)
Postadresse: Avenue du Bourget 1
By: Brussels
NUTS-kode: BE10
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: EACEA-TENDERS@ec.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en

Internetadresse for køberprofilen: https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/calls-for-tenders_en

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EPALE (Elektronisk platform for voksenuddannelse i Europa): Central supporttjeneste

Sagsnr.: EACEA/2019/01
II.1.2)Hoved-CPV-kode
80400000 - FA01 - JA10 - QA11 - QA12 - QA04
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Agenturet ønsker at indgå en tjenesteydelseskontrakt om overtagelse og implementering af den centrale supporttjeneste (»CSS«, Central Support Service) til en flersproget elektronisk platform for voksenuddannelse i Europa (EPALE). CSS vil desuden være ansvarlig for fællesskabsopbyggende aktiviteter, som skal sikre, at EPALE er kendt af målgrupperne, og at brugerne engageres i aktiviteterne på EPALE-platformen. Dette involverer pr-, animations- og indholdsrelaterede aktiviteter, brug af sociale medier, tilrettelæggelse af konferencer og arrangementer, samt støtte, undervisning og koordinering af et netværk af nationale supporttjenester.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/06/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 086-204753

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse
I stedet for:

Dato: 14.6.2019

Lokal tid: 14.30

Sted:

EACEA, Room J-59 00/A077 (16p), Ground Floor, Rue Joseph II 59, 1000 Brussels, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Se internetadressen i punkt I.3).

Læses:

Dato: 27.6.2019

Lokal tid: 10.00

Sted:

EACEA, Room J-59 08/069 (16p), rue Joseph II 59, 1000 Brussels, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Se internetadressen i punkt I.3).

Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 13/06/2019
Tidspunkt: 23:59
Læses:
Dato: 26/06/2019
Tidspunkt: 23:59
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: