We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Szolgáltatások - 264165-2019

07/06/2019    S109    Ügynökségek - Szolgáltatások - További információ - Nyílt eljárás 

Belgium-Brüsszel: EPALE (Elektronikus platform az európai felnőttoktatás céljaira): központi támogatási szolgáltatás

2019/S 109-264165

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2019/S 086-204753)

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
Postai cím: Avenue du Bourget 1
Város: Brussels
NUTS-kód: BE10
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: EACEA-TENDERS@ec.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en

A felhasználói oldal címe: https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/calls-for-tenders_en

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

EPALE (Elektronikus platform az európai felnőttoktatás céljaira): központi támogatási szolgáltatás

Hivatkozási szám: EACEA/2019/01
II.1.2)Fő CPV-kód
80400000 - FA01 - JA10 - QA11 - QA12 - QA04
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az ügynökség szolgáltatási szerződést kíván kötni egy, az európai felnőttoktatással kapcsolatos többnyelvű elektronikus platform (Electronic Platform for Adult Learning in Europe – EPALE) központi támogatási szolgálatának (central support service – CSS) átvételére és megvalósítására. A CSS lesz felelős azokért a közösségépítő tevékenységekért is, amelyek biztosítják, hogy az EPALE jól ismert legyen a célcsoportok számára, és hogy a felhasználók részt vegyenek az EPALE platform tevékenységeiben. Ez a következőket foglalja magában: promóciós, ösztönzési és tartalommal kapcsolatos tevékenységek, a közösségi média használata, konferenciák és rendezvények szervezése és támogatása, valamint a nemzeti támogatási szolgálatok hálózatának képzése és koordinációja.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/06/2019
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 086-204753

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.7)
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi kérelmek beérkezésének határideje
A következő helyett:

Dátum: 14.6.2019

Helyi idő szerint: 14:30

Helyszín:

EACEA, Room J-59 00/A077 (16p), Ground Floor, rue Joseph II 59, 1000 Brussels, BELGIUM.

Információk a felhatalmazott személyekkel és bontási eljárással kapcsolatban: lásd az I.3) pontban szereplő internetcímet.

Helyesen:

Dátum: 27.6.2019

Helyi idő szerint: 10:00

Helyszín:

EACEA, Room J-59 08/069 (16p), rue Joseph II 59, 1000 Brussels, BELGIUM.

Információk a felhatalmazott személyekkel és bontási eljárással kapcsolatban: lásd az I.3) pontban szereplő internetcímet.

Szakasz száma: IV.2.2)
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi kérelmek beérkezésének határideje
A következő helyett:
Dátum: 13/06/2019
Helyi idő: 23:59
Helyesen:
Dátum: 26/06/2019
Helyi idő: 23:59
VII.2)További információk: