Servicii - 264165-2019

07/06/2019    S109

Belgia-Bruxelles: EPALE (Platformă electronică pentru educația adulților în Europa): Servicii centrale de asistență

2019/S 109-264165

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 086-204753)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA)
Adresă: Avenue du Bourget 1
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: EACEA-TENDERS@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en
Adresa profilului cumpărătorului: https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/calls-for-tenders_en

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

EPALE (Platformă electronică pentru educația adulților în Europa): Servicii centrale de asistență

Număr de referinţă: EACEA/2019/01
II.1.2)Cod CPV principal
80400000 Servicii de educare a adulţilor şi alte servicii de învăţământ - FA01 - JA10 - QA11 - QA12 - QA04
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Agenția dorește să încheie un contract de servicii pentru preluarea și implementarea serviciului central de asistență ("CSS") al unei platforme electronice multilingve privind învățarea adulților în Europa (EPALE). CSS va fi, de asemenea, responsabil pentru activitățile de consolidare a comunității, asigurându-se că EPALE este bine cunoscut grupurilor țintă și că utilizatorii sunt implicați în activitățile platformei EPALE. Aceasta implică activități de promovare, animație și conținut, utilizarea mijloacelor sociale, organizarea de conferințe și evenimente și sprijinirea, instruirea și coordonarea unei rețele de servicii naționale de asistență.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
04/06/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 086-204753

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:

Data: 14.6.2019

Ora locală: 14:30

Locul:

EACEA, Room J-59 00/A077 (16p), Ground Floor, rue Joseph II 59, 1000 Brussels, BELGIA.

Pentru informații despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: accesați adresa de internet de la Punctul I.3).

A se citi:

Data: 27.6.2019

Ora locală: 10:00

Locul:

EACEA, Room J-59 08/069 (16p), rue Joseph II 59, 1000 Brussels, BELGIA.

Pentru informații despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: accesați adresa de internet de la Punctul I.3).

Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 13/06/2019
Ora locală: 23:59
A se citi:
Data: 26/06/2019
Ora locală: 23:59
VII.2)Alte informații suplimentare: