Tjänster - 264165-2019

07/06/2019    S109

Belgien-Bryssel: Epale (webbplattform för vuxenutbildning i Europa): Centrala stödtjänsten

2019/S 109-264165

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 086-204753)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea)
Postadress: Avenue du Bourget 1
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: EACEA-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en
Upphandlarprofil: https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/calls-for-tenders_en

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Epale (webbplattform för vuxenutbildning i Europa): Centrala stödtjänsten

Referensnummer: EACEA/2019/01
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
80400000 Vuxen- och annan undervisning - FA01 - JA10 - QA11 - QA12 - QA04
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Eacea vill sluta ett tjänsteavtal för övertagande och genomförande av den centrala stödtjänsten (CSS – central support service) för en flerspråkig webbplattform för vuxenutbildning i Europa (Epale). CSS kommer också att ansvara för samhällsbyggande verksamheter och därigenom säkerställa att Epale är välkänd för målgrupperna, samt att användarna är engagerade i Epale-plattformens verksamhet. I detta ingår verksamheter såsom marknadsföring, animering och innehållsrelaterade aktiviteter, användning av sociala medier, anordnande av konferenser och evenemang, samt stöd, utbildning och samordning gällande ett nätverk av nationella stödtjänster.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
04/06/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 086-204753

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:

Datum: 14.6.2019

Lokal tid: 14:30

Plats:

Eacea, Room J-59 00/A077 (16p), Ground Floor, Rue Joseph II 59, 1000 Brussels, BELGIEN.

För information om bemyndigade personer och öppningsförfarande, se internetadressen som anges i punkt I.3).

Ska det stå:

Datum: 27.6.2019

Lokal tid: 10:00

Plats:

Eacea, Room J-59 08/069 (16p), rue Joseph II 59, 1000 Brussels, BELGIEN.

För information om bemyndigade personer och öppningsförfarande, se internetadressen som anges i punkt I.3).

Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
Datum: 13/06/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 26/06/2019
Lokal tid: 23:59
VII.2)Övriga upplysningar: