Tjänster - 264187-2019

07/06/2019    S109

Belgien-Bryssel: Anordnande av evenemang

2019/S 109-264187

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 079-188857)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and financial management
Postadress: Office MO59 04/21
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: JUST-04-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/newsroom/just/news.cfm

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Anordnande av evenemang

Referensnummer: JUST/2019/PR/01/0014
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79000000 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Anordnande av events och sidokommunikationstjänster.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
04/06/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 079-188857

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
Datum: 11/06/2019
Lokal tid: 12:00
Ska det stå:
Datum: 25/06/2019
Lokal tid: 12:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 13/06/2019
Lokal tid: 11:00
Ska det stå:
Datum: 27/06/2019
Lokal tid: 12:00
VII.2)Övriga upplysningar: