Bygge og anlæg - 264332-2019

07/06/2019    S109    - - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Hjørring: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 109-264332

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Hjørring kommune - Vrå skole og børnehus
29189382
Springvandspladsen 5
Hjørring
9800
Danmark
Kontaktperson: Henrik Bøgeskov Lolholm
Telefon: +45 41937676
E-mail: Henrik.boegeskov.lolholm@hjorring.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.hjorring.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
AART Architects A/S
Aarhus
8000
Danmark
Kontaktperson: Martin Gertsen
Telefon: +45 41963511
E-mail: mge@aart.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aart.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.com
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Vrå skole og børnehus fagentrepriser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af Vrå Skole og Børnehus omhandler nybygning af skole, børnehus, idrætshal og bibliotek.

Opgaven udbydes som et begrænset udbud med prækvalifikation og tilbudsgivning, hvorefter der en entrepriseaftale på fagentreprisen.

I udbuddet indgår følgende entrepriser:

- Y521 Tømrer og Snedker entreprisen,

- Y560 El-entreprisen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Y521 Tømrer og snedker entreprisen

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

Stadionvej 17

9760 Vrå

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven udbydes som et begrænset udbud med prækvalifikation og tilbudsgivning hvorefter der indgås en entrepriseaftale.

Entrepriseaftalen omhandler udførelse af indvendige vægge, lofter, etageadskillelser og trapper, døre og glasvægge, beklædninger monteret og gulve.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 03/09/2019
Slut: 01/11/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Økonomisk og finansiel kapacitet

— Omsætning,

— Egenkapital,

— Soliditetsgrad.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

El-entreprisen

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

Stationsvej 17

9760 Vrå

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omhandler opførelse af ny skole, børnehus, idrætshal og bibliotek.

Opgaven udbydes som begrænset udbud med prækvalifikation og tilbudsgivning hvorefter der indgås entrepriseaftale.

Entrepriseaftalen omhandler udførelse af kablingsarbejder, El arbejder, ADK, CTS, ABA og varsling mm.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 02/09/2019
Slut: 01/11/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/07/2019
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 12/07/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Der er fri og offentlig adgang til udbudsmaterialet, som ligger på 'iBinder' med udbudsnavnet.

For tømrer snedkerentreprisnen 'Hjørring Kommune- Vrå Skole og Børnehus - Tømrer snedkerentreprisen

Benyt dette link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=sgetncsbaq

For Elentreprsien'Hjørring Kommune- Vrå Skole og Børnehus - El-entreprisen

Benyt dette link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=oyunnwklgb

Generelt henvises der til 'VSB_B01.04_C08.01_Udbudsbetingelser - fagentrepriser.

Der henvises til 'VSB_B05.xx_C08.02_Byggesagsbeskrivelse' for detaljer om elektronisk fakturering og betaling.

Ansøgning om prækvalifikation kan KUN afleveres via 'iBinder'.

Spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles via 'iBinder'.

Detaljerede oplysninger om ansøgning om prækvalifikation og afgivelse af tilbud findes i udbudsmaterialetsdokument 'VSB_B01.04_C08.01_Udbudsbetingelser - fagentrepriser.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Nævnenes hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevnenedhus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Nævnenes hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevnenedhus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/06/2019