Suministros - 264685-2019

07/06/2019    S109

Sverige-Uppsala: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)

2019/S 109-264685

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Varuförsörjningen
Nationellt registreringsnummer: 232100-0024
Postadress: Virdings Allé 32 B, hus 13 plan 3
Ort: Uppsala
Nuts-kod: SE1 ÖSTRA SVERIGE
Postnummer: 754 50
Land: Sverige
Kontaktperson: Kent Ström
E-post: kent.strom@varuforsorjningen.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.varuforsorjningen.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afbavczjqw&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afbavczjqw&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

P-Glukos

Referensnummer: VF2019-0014
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
38000000 Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen

Upphandlingens referensnummer och benämning är: VF2019-0014 P-Glukos

Upphandlingen avser ramavtal och omfattar följande produktgrupper:50 "P-Glukos"

Upphandlingens värde för 12 månader uppskattas till:4 000 000 SEK, dock kan inga volymer garanteras.

Avtalsperiod

Avtalets beräknade startdatum: 1.11.2019

Avtalets beräknade slutdatum: 31.10.2021

Avtalslängden är 24 månader med möjlighet till 2 st. förlängningsoptioner à 12 månader.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE1 ÖSTRA SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen

Upphandlingens referensnummer och benämning är: VF2019-0014 P-Glukos

Upphandlingen avser ramavtal och omfattar följande produktgrupper:50 "P-Glukos"

Upphandlingens värde för 12 månader uppskattas till:4 000 000 SEK, dock kan inga volymer garanteras.

Avtalsperiod

Avtalets beräknade startdatum: 1.11.2019

Avtalets beräknade slutdatum: 31.30.2021

Avtalslängden är 24 månader med möjlighet till 2 st. förlängningsoptioner à 12 månader.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/11/2019
Slut: 31/10/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängningar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 05/07/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/01/2020
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 08/07/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Uppsala
Ort: Uppsala
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
04/06/2019