Fournitures - 26482-2022

Niezweryfikowane tłumaczenie maszynowe

18/01/2022    S12

Francja-Brive: Pojazdy silnikowe

2022/S 012-026482

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: mairie de brive la gaillarde
Krajowy numer identyfikacyjny: 21190310900018
Adres pocztowy: place Jean Charbonnel
Miejscowość: Brive
Kod NUTS: FRI21 Corrèze
Kod pocztowy: 19312
Państwo: Francja
E-mail: marchespublics@agglodebrive.fr
Tel.: +33 555923939
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.marches-publics.info/
Adres profilu nabywcy: https://www.marches-publics.info/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

zakup materiałów i innych pojazdów Gros – rok 2021

Numer referencyjny: 2021 05 31 1210
II.1.2)Główny kod CPV
34100000 Pojazdy silnikowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

zakup materiałów De Gros i innych pojazdów – część 1,4 i 6 za rok 2021 obejmuje stałą i opcjonalną transzę

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 661 965.52 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

partia 1 – Zakup samochodów dostawczych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34136200 Półciężarówki z usztywnieniem
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR France
II.2.4)Opis zamówienia:

partia 1 – plaster twardy: Zakup De Two Fourgons.Opcjonalnie pętli: Zakup dwóch samochodów dostawczych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Waga: 1
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

partia 2 – Zakup trzech małych pojazdów, Plateau Benne Hydraulic Urbain Vehicle

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34134200 Wywrotnice
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR France
II.2.4)Opis zamówienia:

partia 2 – Zakup trzech małych pojazdów, Plateau Benne Hydraulic Urbain Vehicle

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Waga: 1
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

część 3 – Zakup dwóch pojazdów

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34144700 Pojazdy użyteczności publicznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR France
II.2.4)Opis zamówienia:

część 3 – Zakup dwóch pojazdów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Waga: 1
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

partia 4 – Zakup kasamionu Polybenne Simple Cabine

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34134200 Wywrotnice
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR France
II.2.4)Opis zamówienia:

partia 4 – Stałe stawy biodrowe: Zakup Camion Poly Benne Simple Cabine.Opcional Tranche: Zakup kalabiny chamionowej pospolitej benne

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Waga: 1
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

część 5 – zakup Nacelle Elevatrice 17 m metrów

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34142100 Pojazdy ciężarowe z ruchomą platformą
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR France
II.2.4)Opis zamówienia:

część 5 – zakup Nacelle Elevatrice 17 m metrów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Waga: 1
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

część 6 – Zakup kosiarek

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
16311100 Kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR France
II.2.4)Opis zamówienia:

plaster twardy: Zakup kosiarki 180 górnictwa i zakup kosiarki od 180 Mulching.Opcjonalny cykl nr 1 Zakup miednicy radiowej Fortes Pentes Et Zakup Oddziałów Broyeur De

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Waga: 1
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

partia 7 – zakup piaszczystego

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42924200 Maszyny do czyszczenia parą i piaskowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR France
II.2.4)Opis zamówienia:

partia 7 – zakup piaszczystego

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Waga: 1
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

część 8 – zakup rejestratora

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
16100000 Maszyny używane w rolnictwie i leśnictwie do przygotowywania lub uprawy gleby
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR France
II.2.4)Opis zamówienia:

część 8 – zakup rejestratora

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Waga: 1
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

partia 9 – Zakup poli-Benneowego Brasa A Installera na portorze Pl 8 t

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42416210 Wyciągarki do kontenerów na odpady
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR France
II.2.4)Opis zamówienia:

partia 9 – Zakup poli-Benneowego Brasa A Installera na portorze Pl 8 t

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Waga: 1
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

partia 10 – zakup kosiarki spiralnej

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
16311100 Kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR France
II.2.4)Opis zamówienia:

partia 10 – zakup kosiarki spiralnej

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Waga: 1
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

partia 11 – zakup makucha A Bunker

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44511340 Grabie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR France
II.2.4)Opis zamówienia:

partia 11 – zakup makucha A Bunker

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Waga: 1
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

partia 12 – Zakup Engin de Transport Avec Benne pour Le Golf

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34223370 Przyczepy z wywrotnicami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR France
II.2.4)Opis zamówienia:

partia 12 – Zakup Engin de Transport Avec Benne pour Le Golf

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Waga: 1
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

partia 13 – zakup zastosowania nawozów

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
16140000 Maszyny do rozrzucania obornika
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR France
II.2.4)Opis zamówienia:

partia 13 – zakup zastosowania nawozów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché. / Waga: 1
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 119-312675
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2021-111
Część nr: 1
Nazwa:

partia 1 – Zakup samochodów dostawczych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/12/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: garage Beauregard
Adres pocztowy: avenue Cyprien Faurie
Miejscowość: Brive-la-Gaillarde
Kod NUTS: FRI21 Corrèze
Kod pocztowy: 19100
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 90 677.24 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2021-112
Część nr: 2
Nazwa:

partia 2 – Zakup trzech małych pojazdów, Plateau Benne Hydraulic Urbain Vehicle

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/12/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: concepts Et Collectivites
Adres pocztowy: 4 Rue Niepce
Miejscowość: Les Mureaux
Kod NUTS: FR103 Yvelines
Kod pocztowy: 78130
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 62 400.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2021-113
Część nr: 3
Nazwa:

część 3 – Zakup dwóch pojazdów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/12/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: parot Vi
Adres pocztowy: route De Perigueux
Miejscowość: La Feuillade
Kod NUTS: FRI21 Corrèze
Kod pocztowy: 19600
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 29 705.52 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2021-114
Część nr: 4
Nazwa:

partia 4 – Zakup kasamionu Polybenne Simple Cabine

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/12/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: sas Segarp
Adres pocztowy: rd 813 route de Bordeaux
Miejscowość: Marmande
Kod NUTS: FRI14 Lot-et-Garonne
Kod pocztowy: 47200
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 40 475.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2021-115
Część nr: 5
Nazwa:

część 5 – zakup Nacelle Elevatrice 17 m metrów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/12/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: france Elevateur
Adres pocztowy: zac Du Plateau
Miejscowość: Flavigny-sur-Moselle
Kod NUTS: FRF31 Meurthe-et-Moselle
Kod pocztowy: 54630
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 147 677.76 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2021-116
Część nr: 6
Nazwa:

część 6 – Zakup kosiarek

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/12/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: doussaud equipjardin
Adres pocztowy: 2 rue jean mermoz
Miejscowość: Feytiat
Kod NUTS: FRI23 Haute-Vienne
Kod pocztowy: 87220
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 191 810.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2021-117
Część nr: 7
Nazwa:

partia 7 – zakup piaszczystego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/12/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: doussaud equipjardin
Adres pocztowy: 2 rue jean mermoz
Miejscowość: Feytiat
Kod NUTS: FRI23 Haute-Vienne
Kod pocztowy: 87220
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 16 500.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2021-118
Część nr: 8
Nazwa:

część 8 – zakup rejestratora

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/12/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: doussaud equipjardin
Adres pocztowy: 2 rue jean mermoz
Miejscowość: Feytiat
Kod NUTS: FRI23 Haute-Vienne
Kod pocztowy: 87220
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 11 200.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 9
Nazwa:

partia 9 – Zakup poli-Benneowego Brasa A Installera na portorze Pl 8 t

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2021-119
Część nr: 10
Nazwa:

partia 10 – zakup kosiarki spiralnej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/12/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: doussaud equipjardin
Adres pocztowy: 2 rue jean mermoz
Miejscowość: Feytiat
Kod NUTS: FRI23 Haute-Vienne
Kod pocztowy: 87220
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 34 800.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2021-120
Część nr: 11
Nazwa:

partia 11 – zakup makucha A Bunker

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/12/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: doussaud equipjardin
Adres pocztowy: 2 rue jean mermoz
Miejscowość: Feytiat
Kod NUTS: FRI23 Haute-Vienne
Kod pocztowy: 87220
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 14 190.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2021-121
Część nr: 12
Nazwa:

partia 12 – Zakup Engin de Transport Avec Benne pour Le Golf

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/12/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: doussaud equipjardin
Adres pocztowy: 2 rue jean mermoz
Miejscowość: Feytiat
Kod NUTS: FRI23 Haute-Vienne
Kod pocztowy: 87220
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 18 940.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2021-122
Część nr: 13
Nazwa:

partia 13 – zakup zastosowania nawozów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/12/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: doussaud equipjardin
Adres pocztowy: 2 rue jean mermoz
Miejscowość: Feytiat
Kod NUTS: FRI23 Haute-Vienne
Kod pocztowy: 87220
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 590.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: tribunal administratif de Limoges
Adres pocztowy: 1, cours Vergniaud
Miejscowość: Limoges
Kod pocztowy: 87000
Państwo: Francja
E-mail: greffe.ta-limoges@juradm.fr
Tel.: +33 555339155
Faks: +33 555339160
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/01/2022