Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Lieferungen - 264875-2019

Submission deadline has been amended by:  186145-2023
07/06/2019    S109

Suomi-Helsinki: Rakennustarvikkeet ja vastaavat tuotteet

2019/S 109-264875

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Hansel Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0988084-1
Postiosoite: PL 1386
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00101
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutus@hansel.fi
Puhelin: +358 294444200
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.hansel.fi
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/hanki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=235120&tpk=d78300ab-4efc-4d93-af49-23a76422bb68
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: yhteishankintayksikkö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Rakentamis- ja LVISA-tarvikkeet 2019–2023 (DPS)

Viitenumero: 10294
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
44100000 Rakennustarvikkeet ja vastaavat tuotteet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat seuraavat tavarat ja palvelut ammattikäyttöön esimerkiksi korjausrakentamisen, kiinteistöjen, talotekniikan ja tekniikan ylläpidon, huollon ja hoidon tarpeisiin:

– R – rakentamis- ja rautakauppatuotteet

– LVI – lämmitys-, vesijohto- ja ilmanvaihtotuotteet (LVI-tekniset tuotteet)

– S – sähkötekniset tuotteet

– A – rakennuksen teknisiin järjestelmiin liittyvät ohjaus- ja automaatiotuotteet

– Rakentamis- ja LVISA -varaosat ja lisätarvikkeet

– Henkilöturvallisuustarvikkeet ja -asusteet, turvajalkineet

– Yleistarvikkeet. Esimerkiksi maalarin teippi, suojaus- ja pakkausteipit

– Päivittäistavarat. Esimerkiksi pehmopaperit (WC-, käsi ym.), imeytysliinat, puhdistusliinat ja -pyyhkeet, - rullat

– Ensiaputarvikkeet

– Asiakaskohtaisesti räätälöidyt tuotteet / tuotepaketit

– Yllä oleviin tavaroihin liittyvät palvelut.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
31000000 Sähkökoneet, -kojeet, -laitteet ja -kulutustarvikkeet; valaistus
42500000 Jäähdytys- ja ilmanvaihtolaitteet
42650000 Pneumaattiset tai moottoroidut käsityökalut
42990000 Erilaiset erikoiskoneet
35113100 Rakennustyömaan turvalaitteet
44200000 Rakennetuotteet
44320000 Kaapelit ja niihin liittyvät tuotteet
44300000 Vaijerit, metallilangat ja vastaavat tuotteet
44500000 Työkalut, lukot, avaimet, saranat, kiinnittimet, ketjut ja jouset
44600000 Säiliöt, altaat ja astiat; keskuslämmityspatterit ja -kattilat
44800000 Maalit, lakat ja mastiksit
48921000 Automaatiojärjestelmä
50000000 Korjaus- ja huoltopalvelut
51000000 Asennuspalvelut (ohjelmistoja lukuun ottamatta)
60000000 Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta)
63100000 Rahdinkäsittely- ja -varastointipalvelut
64100000 Posti- ja pikalähettipalvelut
71600000 Tekniset testaus-, analysointi- ja neuvontapalvelut
35113000 Turvavarusteet
33141623 Ensiapupakkaukset
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Katso kohta II.1.4). Hansel Oy:n (jäljempänä Hansel) valtion asiakkaat toteuttavat hankinnat dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla. Asiakkaiden kilpailutukset voivat ajoittua koko dynaamisen hankintajärjestelmän hankintavaiheen voimassaoloajalle. Hanselilla on oikeus keskeyttää dynaaminen hankintajärjestelmä. Mikäli dynaaminen hankintajärjestelmä keskeytetään ennen sen ilmoitettua päättymistä, kaikki tehdyt sopimukset dynaamiseen hankintajärjestelmään osallistumisesta päättyvät ilman erillistä irtisanomista. Hankintasopimuksia voidaan tehdä vain DPS:n voimassaoloaikana. Hankintasopimuksen kesto voi olla enintään kuusi (6) vuotta ja se voi olla voimassa enintään 30.6.2026 saakka. Hankintasopimukseen perustuvia hankintoja (tilauksia) voidaan tehdä hankintasopimuksen voimassaoloaikana. Tilatut tuotteet ja palvelut tulee toimittaa viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa hankintasopimuksen päättymisestä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 50 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 08/07/2019
päättymispäivä: 07/07/2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso hankinta-asiakirjat.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen
Lisähankkijat voivat käyttää dynaamista hankintajärjestelmää
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 047-107110
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 07/07/2023
Paikallinen aika: 00:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa osallistumishakemusten jättämiselle on varattu aikaa 7.7.2019 saakka. Tänä aikana dynaamisessa hankintajärjestelmässä ei julkaista tarjouspyyntöjä. Osallistumishakemuksia voi kuitenkin jättää 31.3.2023 saakka ja asiakkaat voivat julkaista tarjouspyyntöjä koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan. Asiakas voi käyttää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaista sähköistä huutokauppaa hankkiessaan tässä DPS:ssä tarkoitettuja tuotteita ja palveluja.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Hansel Oy
Postiosoite: PL 1386
Postitoimipaikka: Helsinki
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutus@hansel.fi
Internetosoite: https://www.hansel.fi/
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
06/06/2019