Supplies - 264878-2022

Submission deadline has been amended by:  321386-2022
18/05/2022    S96

Lithuania-Vilnius: Cloaks

2022/S 096-264878

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos
National registration number: 304740061
Postal address: Šv. Ignoto g. 6
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 01144
Country: Lithuania
Contact person: Jūratė Žėkienė
E-mail: jurate.zekiene@mil.lt
Telephone: +370 37307712
Internet address(es):
Main address: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66779
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=637949
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=637949&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ekipuotės prekės

II.1.2)Main CPV code
18212000 Cloaks
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Perkamos įvairios ekipuotės prekės

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 8
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 8
II.2)Description
II.2.1)Title:

Palapinsiaustė (B modelio) samanų sp.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18212000 Cloaks
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba, Savanorių pr. 8, Vilnius.

II.2.4)Description of the procurement:

12958 vienetai.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Diržas lauko uniformos kelnių

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18425000 Belts
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba, Savanorių pr. 8, Vilnius

II.2.4)Description of the procurement:

12018 vienetų.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Planšetė lauko

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18939000 Handbags
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba, Savanorių pr. 8, Vilnius

II.2.4)Description of the procurement:

4348 vienetai.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Antkeliai

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba, Savanorių pr. 8, Vilnius

II.2.4)Description of the procurement:

20174 vienetai.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Gertuvė

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
39221140 Water canteens
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba, Savanorių pr. 8, Vilnius

II.2.4)Description of the procurement:

7264 vienetai.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kastuvėlis kareiviškas

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
44511110 Spades
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba, Savanorių pr. 8, Vilnius

II.2.4)Description of the procurement:

5565 vienetai.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Komplektas slepiamųjų dažų

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba, Savanorių pr. 8, Vilnius

II.2.4)Description of the procurement:

67957 vienetai.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Diržas kelnių

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
18425000 Belts
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba, Savanorių pr. 8, Vilnius

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjai kartu su pasiūlymu turie pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) (Pirkimo sąlygų 6 priedas).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Tiekėjas per pastaruosius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, o jeigu tiekėjas įregistruotas vėliau, per laiką nuo tiekėjo registracijos dienos, turi būti pristatęs (nurodyta prekių rūšis ir vertė kiekvienoje pirkimo dalyje atskirai).

Galutinį rezultatą tiekėjas gali būti pasiekęs pagal vieną ar kelias sutartis, sudarytas dėl to paties objekto.

Pateikiama:

1) Įvykdytos(-ų) ir (arba) vykdomos(-ų) sutarties(-čių) aprašymas, nurodant sutarties vertę, sutarties (jos dalies) pabaigos (įvykdymo) datą, sutarties objektą, užsakovą bei jo kontaktus, neatsižvelgiant į tai, ar užsakovas yra perkančioji organizacija, ar ne;

(Užpildomas Pirkimo sąlygų 4 priedas „Sutarčių sąrašas“)

2) Įrodymui apie tinkamą sutarties (jos dalies) įvykdymą tiekėjas pateikia užsakovo pažymos arba sutarties šalių pasirašyto perdavimo - priėmimo akto kopijas arba kitą lygiavertį dokumentą.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas (Šis punktas taikomas, jei maksimali sutarties vertė didesnė arba lygi 58 tūkst. Eur be PVM) Banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo raštu užtikrinama suma (7 (septyni) procentai nuo maksimalios Sutarties vertės be PVM) ir galiojimo terminas – ne trumpesnis kaip 38 (trisdešimt aštuoni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2. Pardavėjas turi teisę pateikti banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, kurio galiojimo terminas trumpesnis už nurodytą 1 punkte, bet ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai. Tokiu atveju, kartu su Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentais, Pardavėjas pateikia patvirtinimą, kad banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas bus pratęstas iki jo galiojimo termino pabaigos, likus ne mažiau kaip 60 dienų, ne trumpesniam kaip 14 (keturiolikos) mėnesių galiojimo laikotarpiui (skaičiuojant nuo jo pasibaigimo dienos).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/06/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/06/2022
Local time: 10:45
Place:

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos, Vilnius.

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai ar jų įgalioti asmenys susipažinimo su pasiūlymais procedūroje nedalyvauja.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/05/2022