Szolgáltatások - 264893-2021

26/05/2021    S100

Magyarország-Budapest I. kerület: Építészeti tervezési szolgáltatások

2021/S 100-264893

Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Mathias Corvinus Collegium Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_23901537
Postai cím: Somlói út 49–53.
Város: Budapest I. kerület
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tervpályázati Iroda Tervpályázati Iroda
E-mail: tervpalyazat@mcc.hu
Telefon: +36 13720191
Fax: +36 13720191
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mcc.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

MCC Somlói úti új főépület - tervpályázat

Hivatkozási szám: EKR001364402020
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány a természetben a 1016 Budapest, Somlói út 49–53. szám alatt található, az ingatlan nyilvántartásban hrsz. 5177/1 alatt nyilvántartott telken kollégiumot, oktatási termeket és rendezvényközpontot, valamint irodákat magában foglaló új főépület fejlesztését határozta el, 11 010 m2 területű telken, cca. 20 370 m2 bruttó szintterülettel.

Ajánlatkérő a tervezési munkákat megelőzően nyílt tervpályázati eljárást indít a tervező kiválasztása céljából. A tervpályázati eljárást követően az Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (5) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kíván lefolytatni.

A tervpályázati eljárás, illetőleg a későbbi tervezés célja az előbbiek szerinti többfunkciós épület létrehozása (szállás funkció, oktatási funkció, iroda funkció, közösségi terek, további kiegészítő funkciók (sport, gépjárművek tárolása, gépészeti helyiségek)). A tervezéskor figyelembe kell venni, hogy a telken található két épület elbontásra kerül.

A beruházás keretében az alábbi elemek kerülnek kialakításra, illetőleg bontásra.

Meglévő épületek bontása: a telken lévő 2 db, összesen cca. 19 410 m2-es épületek bontása.

Új építés (cca. bruttó 20 370 m2):

* Szállás funkció

– 200 db szoba kialakítása fürdőszobával

– 15 db 1 fős apartman

– 1 db közösségi konyha, központi elhelyezéssel

– Szinti teasarkok

– Mosókonyha és közös vizesblokk

– Közlekedő területek

– Kiszolgáló helyiségek

– Raktárak

* Oktatás funkció

– 20 db 10 fős terem projekt munkákra

– 8 db 30-40 fős terem

– 1 db 100 fős nagy előadóterem

– 2 db speciális oktató terem

– Vizes blokkok

– Közlekedő területek

– Kiszolgáló helyiségek

* Iroda funkció

– 17 db 20 fős „open office” blokk + 10 fő

– Vizes blokkok

– Közlekedő területek

– Kiszolgáló helyiségek

* Közösségi terek

– Lobby, legalább 500 fő befogadására

– Konferencia tér, mobil falakkal szekcionálható

– Catering, előkészítő, raktár

– Könyvtár

– Ruhatár

– Konyha, fogyasztótér, főzőkonyha, étkező helyiség, büfé, kávézó

– Vizes blokkok

– Közlekedő területek

– Kiszolgáló helyiségek

* További kiegészítő funkciók

– Sportfunkciók (fitnesz, konditerem; tornacsarnok; rekreáció; öltözők, vizesblokkok; közlekedő területek; kiszolgáló helyiségek)

– Parkolás 80 db gépkocsi részére pinceszinten, teremgarázsként kialakítva

– Gépészeti helyiségek a tervpályázati dokumentációban foglaltak szerint

Az épület mérete (cca. 20 370 m2 bruttó szintterület) alulról és felülről is korlátos, legfeljebb a megjelölt mérettől +/- 15 % mértékben térhet el.

A tervezés megvalósítható egyetlen épületben, megfelelő átjárást biztosítva az egyes funkciók között, vagy több épületből álló épületegyüttesben, ahol szintén elvárás a megfelelő átjárhatóság az épületek között.

A beruházásra irányadó és sajátos szabályokat határoz meg a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási központjának kivitelezési munkálataival kapcsolatos kiemelten közérdekű beruházásról és az azzal összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekről szóló 370/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

1. A tervezési koncepció illeszkedése a tervezési program elveihez

(i) az MCC szellemiségéhez való kapcsolódás

(ii) a térszervezési elvekhez való kapcsolódás

(iii) az oktatási tevékenységhez való építészeti kapcsolódás

2. Az ingatlan megközelítési módjának értékelése

(i) gyalogos és közúti megközelíthetőség

(ii) a tervezett útvonalak illeszkedése a tájépítészeti és kertépítészeti koncepcióba

3. A szomszédos ingatlanokkal való kapcsolat értékelése

4. Az épület építészeti összhatása

(i) az oktatási funkció tömegalakítása (nyitottság)

(ii) a szállás funkció tömegalakítása (intimitás)

(iii) a tervezett homlokzati megjelenés értékelése

(iv) a tetőszint kialakításának értékelése

5. Az épület(együttes) megjelenése, reprezentatív jelleg megítélése

6. Térszervezés

(i) A fő funkciócsoportok közötti kapcsolat értékelése

(ii) Reprezentatív terek elhelyezése

(iii) Panoráma kilátás biztosítása

7. Fenntarthatóság értékelése

8. A kertépítészeti és tájépítészeti megoldások illeszkedése az építészeti koncepcióba

9. A tervezett növényállomány értékelése

A Bírálóbizottság a pályaművek sorrendjének megállapítása során a fenti szempontokat összességében érvényesíti (a számozás nem fejez ki értéksorrendet). A tervpályázati dokumentáció az egyes értékelési szempontokhoz kontrollkérdéseket, illetőleg további szempontokat határoz meg.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 002-003213

V. szakasz: A tervpályázati eljárás eredménye

A versenyt odaítélés és díjkiosztás nélkül megszüntették: nem
V.3)Odaítélés és díjak
V.3.1)A bírálóbizottság döntésének dátuma:
31/03/2021
V.3.2)Információ a résztvevőkről
Résztvevők száma: 11
A résztvevő kkv-k száma: 11
Külföldi résztvevők száma: 0
V.3.3)A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
Hivatalos név: Egyheted Studio Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_68559236
Postai cím: Vas Mór Utca 6
Város: Aszód
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 2170
Ország: Magyarország
E-mail: bollamartin@me.com
Telefon: +36 304429521
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.3.3)A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
Hivatalos név: ZIP Architects Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_92084616
Postai cím: Bajcsy-Zsilinzsky Utca 44
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
E-mail: georgina.josa@olla.hu
Telefon: +36 301609919
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.3.3)A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
Hivatalos név: Napur Architect Korlátolt Fellősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_86000673
Postai cím: Laktanya Utca 33/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: fikoviktor@napur.hu
Telefon: +36 705670358
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.3.3)A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
Hivatalos név: Archi-kon Építészeti Tervező-Szervező Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_77533496
Postai cím: Bartók Béla Út 61
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail: office@archikon.hu
Telefon: +36 12099376
Fax: +36 12099376
Internetcím: http://www.archikon.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.3.3)A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
Hivatalos név: STUDIO IN-EX Építészeti és Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_59253844
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: peter.kramer@in-ex.hu
Telefon: +36 309528901
Internetcím: https://www.in-ex.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.3.3)A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
Hivatalos név: ZDA-Zoboki Építésziroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_75125657
Postai cím: Andrássy Út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
E-mail: zda@zda.hu
Telefon: +36 13213006
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.3.3)A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
Hivatalos név: Hello Wood Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_20758280
Postai cím: Kisfaludy Utca 19. 3/9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1082
Ország: Magyarország
E-mail: szilvi@hellowood.eu
Telefon: +36 703145345
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.3.4)A díj(ak) értéke
Az odaítélt díj(ak) értéke áfa nélkül: 9 448 819.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A bírálóbizottság döntése alapján:

Megosztott I. Díjban Részesül a

4. bírálati sorszámú pályamű (Napur Architect Kft., 1033 Budapest, Laktanya Utca 33/A.)

A megosztott első helyezéshez tartozó díj: bruttó 4 500 000 Ft

Megosztott I. Díjban Részesül a

28. bírálati sorszámú pályamű (Hello Wood Zrt., 1082 Budapest, Kisfaludy Utca 19. 3/9 – ZDA-Zoboki Építésziroda Kft., 1061 Budapest, Andrássy Út 45.)

A megosztott első helyezéshez tartozó díj: bruttó 4 500 000 Ft

Megvételben Részesül az

1. bírálati sorszámú pályamű (ZIP Architects Kft., 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinzsky Utca 44. – Egyheted Studió Kft., 2170 Aszód, Vas Mór utca 6.)

A megvételhez tartozó díj: bruttó 1 000 000 Ft

Megvételben Részesül a

8. bírálati sorszámú pályamű (Archi-kon Építészeti Tervező-Szervező Kft., 1114 Budapest, Bartók Béla Út 61.)

A megvételhez tartozó díj: bruttó 1 000 000 Ft

Megvételben Részesül a

10. bírálati sorszámú pályamű (Studio In-Ex Építészeti és Mérnöki Zrt., 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 11.)

A megvételhez tartozó díj: bruttó 1 000 000 Ft

A bírálóbizottság a tervpályázatot követő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra vonatkozóan a következő ajánlásokat fogalmazta meg:

1. a bírálóbizottság javasolja, hogy az építési engedélyezési tervek megrendelése érdekében az Ajánlatkérő folytasson le hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást,

2. a bírálóbizottság javasolja, hogy az Ajánlatkérő kizárólag a megosztott I. díjat kapott 4. pályamű szerzőjét hívja meg az általa lefolytatásra kerülő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásba.

Ajánlatkérő a díjazott és megvételben részesített pályaművek szerzőivel a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdése szerinti szerződéseket 2021. május 17. napján kötötte meg (az utolsó szerződés megkötésének napja), a jelen tájékoztató feladására ezen körülményre figyelemmel került sor. [Kbt. 37. § (2)]

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem a Kbt. 148. §. § (3)-(8) bekezdéseiben foglaltak alapján megállapított határidőn belül, legkésőbb azonban a jogsértés megtörténtétől számított 90 napig nyújtható be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/05/2021