Pakalpojumi - 265078-2015

29/07/2015    S144    Eiropas Savienības Tiesa - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: Xerox digitālo printeru, ietverot perifērijas un saistītās ierīces, un Océ, Ricoh un Toshiba kopētāju vispārēja uzturēšana Eiropas Savienības Tiesas vajadzībām

2015/S 144-265078

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Eiropas Savienības Tiesa
Oficiālais pasta dienests
Kontaktpersona(-as): Eva Anglessy
2925 Luksemburga
Luksemburga
E-pasts: dl-achats-logistique@curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-2650

Papildu informāciju var saņemt: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Xerox digitālo printeru, ietverot perifērijas un saistītās ierīces, un Océ, Ricoh un Toshiba kopētāju vispārēja uzturēšana Eiropas Savienības Tiesas vajadzībām.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija Nr. 1: Apkopes un remonta pakalpojumi
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: Luksemburga.

NUTS kods LU

II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz publiskā iepirkuma līgumu
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Xerox digitālo printeru, ietverot perifērijas un saistītās ierīces, un Océ, Ricoh un Toshiba kopētāju vispārēja uzturēšana Eiropas Savienības Tiesas vajadzībām.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

50313200

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): nē
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par vienu vai vairākām daļām
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
1. daļa: 3 Xerox "Docutech 6180" digitālie printeri, ietverot perifērijas un saistītās ierīces;
2. daļa: 2 Océ "Varioprint 2110" digitālie printeri;
3. daļa: 1 "ISC 4560 Color" digitālais printeris;
4. daļa: 2 "e-Studio 6520c" digitālie printeri.
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: nē
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Ilgums mēnešos: 48 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)

Informācija par daļām

Daļa Nr.: 1 Nosaukums: Xerox digitālo printeru, ietverot perifērijas un saistītās ierīces, vispārēja uzturēšana
1)Īss apraksts
Xerox digitālo printeru, ietverot perifērijas un saistītās ierīces, vispārēja uzturēšana.
2)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

50313200

3)Daudzums vai apjoms
3 Xerox digitālie printeri.
4)Norāde par atšķirīgu līguma darbības laiku vai atšķirīgu uzsākšanas/pabeigšanas datumu
Ilgums mēnešos: 48 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)
5)Papildu informācija par daļām
Daļa Nr.: 2 Nosaukums: Océ kopētāju vispārēja uzturēšana
1)Īss apraksts
Océ kopētāju vispārēja uzturēšana.
2)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

50313200

3)Daudzums vai apjoms
2 Océ digitālie printeri.
4)Norāde par atšķirīgu līguma darbības laiku vai atšķirīgu uzsākšanas/pabeigšanas datumu
Ilgums mēnešos: 48 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)
5)Papildu informācija par daļām
Daļa Nr.: 3 Nosaukums: Ricoh kopētāju vispārēja uzturēšana
1)Īss apraksts
Ricoh kopētāju vispārēja uzturēšana.
2)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

50313200

3)Daudzums vai apjoms
1 Ricoh digitālais printeris.
4)Norāde par atšķirīgu līguma darbības laiku vai atšķirīgu uzsākšanas/pabeigšanas datumu
Ilgums mēnešos: 48 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)
5)Papildu informācija par daļām
Daļa Nr.: 4 Nosaukums: Toshiba kopētāju vispārēja uzturēšana
1)Īss apraksts
Toshiba kopētāju vispārēja uzturēšana.
2)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

50313200

3)Daudzums vai apjoms
2 Toshiba digitālie printeri.
4)Norāde par atšķirīgu līguma darbības laiku vai atšķirīgu uzsākšanas/pabeigšanas datumu
Ilgums mēnešos: 48 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)
5)Papildu informācija par daļām

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
Skatīt specifikācijas.
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: jā
Konkrētu nosacījumu apraksts: darbuzņēmējam jāreaģē pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas (pa e-pastu vai faksu) no Tiesas; šā paziņojuma laiks būs reaģēšanas laika aprēķināšanas pamatā.
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: skatīt specifikācijas.
III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: attiecībā uz šajā uzaicinājumā uz konkursu minēto līgumu Eiropas Savienības Tiesa no pretendentiem pieprasa pietiekamas finansiālās spējas, lai garantētu nepārtrauktu un apmierinošu sniegumu visā līguma darbības laikā; tās tiks novērtētas, ņemot vērā turpmāk minēto:
— pēdējo 3 finanšu gadu bilanču vai to izrakstu un peļņas un zaudējumu aprēķinu kopija, kā arī direktoru valdes un ārējo revidentu sagatavotu jebkādu ziņojumu (ja ir) kopija attiecībā uz minētajiem finanšu gadiem. Ja attaisnojoša iemesla dēļ, ko pierāda apliecinoši dokumenti, kandidāts nevar iesniegt iepriekš minēto, viņam ir jāpievieno svinīgs apliecinājums, kurā attiecībā uz pēdējiem 3 finanšu gadiem apliecināta gada peļņa pēc nodokļu nomaksas.
Ja kāda ārkārtēja iemesla dēļ, ko līgumslēdzēja iestāde uzskata par attaisnojošu, pretendents nevar iesniegt kādu no iepriekš minētajiem dokumentiem, viņš savas saimnieciskās un finansiālās spējas var pierādīt, iesniedzot jebkuru citu dokumentu, kuru līgumslēdzēja iestāde uzskata par piemērotu. Jebkurā gadījumā piedāvājumā vismaz jāpaziņo līgumslēdzējai iestādei par ārkārtējo iemeslu un tā pamatojumu.
Līgumslēdzēja iestāde saglabā tiesības pieprasīt jebkuru citu dokumentu, kas tai ļauj pārbaudīt pretendenta saimnieciskās un finansiālās spējas.
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
attiecībā uz šajā uzaicinājumā uz konkursu minēto līgumu Eiropas Savienības Tiesa pieprasa, lai pretendentiem būtu šādas tehniskās un profesionālās spējas:
— vismaz 3 gadu pieredze tādu pakalpojumu sniegšanā, kas ir līdzīgi šajā līgumā pieprasītajiem.
Pretendentiem jāiesniedz dokumenti, kas apliecina to tehniskās un profesionālās spējas, ietverot sarakstu ar galvenajiem uzturēšanas pakalpojumiem, kuri pēdējos 3 gados veikti digitālo printeru jomā – sarakstā jānorāda to vērtība, datumi un iesaistītie publiskie vai privātie saņēmēji.
Tiesa saglabā tiesības pieprasīt papildu informāciju, lai novērtētu pretendentu tehniskās un profesionālās spējas.
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrētās profesijas pārstāvjiem: nē
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi
Juridiskām vienībām jānorāda par pakalpojuma izpildi atbildīgo darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: nē

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Viszemākā cena
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
COJ-PROC-15/004.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
Termiņš dokumentu pieprasījumu saņemšanai vai piekļuvei dokumentiem: 2.9.2015 - 17:00
Dokumenti ir par samaksu: nē
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
18.9.2015 - 17:00
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
Jebkura ES oficiālā valoda
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 25.9.2015 - 11:00

Vieta:

Eiropas Savienības Tiesa, plateau de Kirchberg, Luksemburga, LUKSEMBURGA.

Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: jā
Papildu informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanu: piedāvājumu atvēršanā var piedalīties 1 katra pretendenta pārstāvis.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējais iepirkums: nē
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.3)Papildu informācija
VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luksemburga
Luksemburga

VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis.
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
17.7.2015