Supplies - 265173-2021

26/05/2021    S100

Poland-Gdansk: Protective and safety clothing

2021/S 100-265173

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Lotos Petrobaltic S.A.
Postal address: ul. Stary Dwór 9
Town: Gdańsk
NUTS code: PL6 Makroregion północny
Postal code: 80-758
Country: Poland
E-mail: pp@lotospetrobaltic.pl
Internet address(es):
Main address: https://lotos-pzp.logintrade.net
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://lotos-pzp.logintrade.net
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://lotos-pzp.logintrade.net
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Extraction of gas and oil

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Postępowanie publiczne mające na celu zawarcie umowy ramowej na dostawy odzieży roboczej

Reference number: LPB/ZP-6/2021
II.1.2)Main CPV code
35113400 Protective and safety clothing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie na okres 12 miesięcy umowy ramowej na kompleksową obsługę w zakresie dostaw odzieży ochronnej, obuwia roboczego, wraz z usługami pośrednimi (pranie, czyszczenie) oraz prowadzeniem przez Wykonawcę elektronicznej ewidencji wydań towarów i rejestracji ruchu towarowego w kartotekach pracowniczych.

2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy ramowej, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
18100000 Occupational clothing, special workwear and accessories
18114000 Coveralls
18200000 Outerwear
18223200 Jackets
72319000 Data supply services
72322000 Data management services
98310000 Washing and dry-cleaning services
98311000 Laundry-collection services
98315000 Pressing services
18830000 Protective footwear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL6 Makroregion północny
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie na okres 12 miesięcy umowy ramowej na kompleksową obsługę w zakresie dostaw odzieży ochronnej, obuwia roboczego, wraz z usługami pośrednimi (pranie, czyszczenie) oraz prowadzeniem przez Wykonawcę elektronicznej ewidencji wydań towarów i rejestracji ruchu towarowego w kartotekach pracowniczych.

2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy ramowej, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie definiuje warunków w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie definiuje warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

1. Z zastrzeżeniem z art. 393 ust. 4 ustawy Zamawiający wykluczy obligatoryjnie z postępowania Wykonawców na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy.

3. Szczegółowy opis podstaw wykluczenia z postępowania znajduje się w pkt 7 SWZ.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

1. Zamawiający nie przewiduje wymogu zabezpieczenia oferty wadium.

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ramowej.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

1. W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie zastosowanie ma art. 58 ustawy.

2. Szczegółowe informacje zawarte są w SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zawarte we wzorze umowy ramowej stanowiącej załącznik do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/06/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/06/2021
Local time: 09:15
Place:

Platforma przetargowa Zamawiającego

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/05/2021