Lieferungen - 265215-2022

18/05/2022    S96

Ungarn-Budapest: Unbemannte Luftfahrzeuge

2022/S 096-265215

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 035-087525)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nationale Identifikationsnummer: 15722720251
Postanschrift: Mogyoródi Út 43
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1149
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Bancsi Tibor tű. alezredes
E-Mail: Bancsi.Tibor@katved.gov.hu
Telefon: +36 14694408
Fax: +36 14521297
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.katasztrofavedelem.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://www.katasztrofavedelem.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pilóta nélküli légijárművek

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001550692021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34711200 Unbemannte Luftfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Pilóta nélküli légijárművek

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 035-087525

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Anstatt:
Tag: 19/05/2022
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Anstatt:
Tag: 19/05/2022
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 13:00
Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: További információk:
Anstatt:

Részajánlat kizárásának indoka: Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja sem gazdaságilag, sem szakmailag észszerűnek, mivel az a közpénzek hatékony felhasználásával, valamint a gazdasági észszerűséggel ellentétes Az adott drón eszközöknek teljes mértékben kompatibilisnek kell lennie a műszaki leírásban felsorolt tartozékokkal, kellékekkel, térképező szoftverrel. A teljes mértékű kompatibilitás és hiba esetén az egyértelmű felelősség megállapítása csak úgy érhető el, ha egy Ajánlattevő szállítja le az összes eszközt.

1. A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek az EKR rendszerben.

2. Jelen eljárásban a Digitális Kormányzati Ügynökség a Kbt. 3. § 26. és a 3. § 14 pontjai alapján, központi beszerző szervként, járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot/igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. - 41/B. § rendelkezéseire.

4. AK kizárja a Kbt. 35. § (8) szerinti projekttársaság létrehozását.

5. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint biztosított azzal, hogy AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza.

6. AK az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

7. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.

8. A IV.2.6) pontban feltüntetett 1 hónap ajánlati kötöttség alatt AK 30 napot ért.

9. Üzleti titok: Kbt. 44. § (1)-(4) bek; az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.rend. 11. § (4).

10. Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az ajánlattevő nevében aláíró személy (továbbiakban: aláíró személy) vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz: (i) olyan okiratot (pld. alapító okirat, alapszabály), amelyből megállapítható az aláíró személy képviseletre való jogosultsága; valamint (ii) olyan közjegyző által készített aláírási címpéldányt vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot, melyből egyértelműen megállapítható az aláíró személy aláírásának mintája („az aláírás külalakjának igazolására csatolt dokumentum”). Részletes előírások a KD-ben.

11. Valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. AK AT általi fordítást fogad el; tartalmának helyességéért AT felel. AK kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja.

12. FAKSZ: dr. Katula Bence Ádám 01155. helyettes FAKSZ: dr. Hegedűs Fanni 01314

13. AT-nek, közös AT-nek az ajánlatában nyilatkozni szükséges a Kbt.66.§ (2) és (6) a) és b) szerint (nemleges nyilatkozat is csatolandó)

14. AK a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték értékelési szempontot alkalmazza.

15. AK fenntartja a jogot, hogy a nyertes AT visszalépése esetén a 2. legkedvezőbb AT-vel köthessen szerződést, ha azt az eljárást lezáró összegzésben megjelöli.

16. AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-ben foglaltakat.

17. Irányadó Jog: AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és a végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.

18. Részajánlat kizárásának indoka: Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja sem gazdaságilag, sem szakmailag észszerűnek, mivel az a közpénzek hatékony felhasználásával, valamint a gazdasági észszerűséggel ellentétes Az adott drón eszközöknek teljes mértékben kompatibilisnek kell lennie a műszaki leírásban felsorolt tartozékokkal, kellékekkel, térképező szoftverrel. A teljes mértékű kompatibilitás és hiba esetén az egyértelmű felelősség megállapítása csak úgy érhető el, ha egy Ajánlattevő szállítja le az összes eszközt.

19. Tájékoztatjuk a tisztelt gazdasági szereplőket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. adatkezelési tájékoztatója a https://dkuzrt.hu/wp-content/uploads/2020/11/DKU_adatkezelesi_tajekoztato.pdf oldalon érhető el.

20. Szakmai ajánlat:

Sz.1.1 Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell az általa megajánlott termék(ek) műszaki paramétereit tartalmazó műszaki leírást (termékleírást), valamint a gyártmány, a típus és a származási hely megnevezését.

Sz.1.2 Ajánlattevőnek továbbá szükséges nyilatkoznia arról, hogy a megajánlott termékek mindenben megfelelnek a műszaki leírásban foglaltaknak.

Sz.1.3 Ajánlattevő továbbá köteles csatolni az ártáblázatot cégszerűen aláírt pdf., illetve excel szerkeszthető formátumban.

21. Ajánlatkérő fokozottan felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a szakmai ajánlat teljes hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után tekintettel a Kbt. 71. § (8) bekezdés a) pontja szerinti alapelvi rendelkezésekre (Kbt. 2. § (1)-(2) bekezdései) valamint a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pont szerinti korlátokra.

muss es heißen:

Részajánlat kizárásának indoka: Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja sem gazdaságilag, sem szakmailag észszerűnek, mivel az a közpénzek hatékony felhasználásával, valamint a gazdasági észszerűséggel ellentétes Az adott drón eszközöknek teljes mértékben kompatibilisnek kell lennie a műszaki leírásban felsorolt tartozékokkal, kellékekkel, térképező szoftverrel. A teljes mértékű kompatibilitás és hiba esetén az egyértelmű felelősség megállapítása csak úgy érhető el, ha egy Ajánlattevő szállítja le az összes eszközt.

1. A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek az EKR rendszerben.

2. Jelen eljárásban a Digitális Kormányzati Ügynökség a Kbt. 3. § 26. és a 3. § 14 pontjai alapján, központi beszerző szervként, járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot/igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. - 41/B. § rendelkezéseire.

4. AK kizárja a Kbt. 35. § (8) szerinti projekttársaság létrehozását.

5. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint biztosított azzal, hogy AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza.

6. AK az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

7. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.

8. A IV.2.6) pontban feltüntetett 1 hónap ajánlati kötöttség alatt AK 30 napot ért.

9. Üzleti titok: Kbt. 44. § (1)-(4) bek; az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.rend. 11. § (4).

10. Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az ajánlattevő nevében aláíró személy (továbbiakban: aláíró személy) vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz: (i) olyan okiratot (pld. alapító okirat, alapszabály), amelyből megállapítható az aláíró személy képviseletre való jogosultsága; valamint (ii) olyan közjegyző által készített aláírási címpéldányt vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot, melyből egyértelműen megállapítható az aláíró személy aláírásának mintája („az aláírás külalakjának igazolására csatolt dokumentum”). Részletes előírások a KD-ben.

11. Valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. AK AT általi fordítást fogad el; tartalmának helyességéért AT felel. AK kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja.

12. FAKSZ: dr. Katula Bence Ádám 01155. helyettes FAKSZ: dr. Hegedűs Fanni 01314

13. AT-nek, közös AT-nek az ajánlatában nyilatkozni szükséges a Kbt.66.§ (2) és (6) a) és b) szerint (nemleges nyilatkozat is csatolandó)

14. AK a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték értékelési szempontot alkalmazza.

15. AK fenntartja a jogot, hogy a nyertes AT visszalépése esetén a 2. legkedvezőbb AT-vel köthessen szerződést, ha azt az eljárást lezáró összegzésben megjelöli.

16. AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-ben foglaltakat.

17. Irányadó Jog: AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és a végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.

18. Részajánlat kizárásának indoka: Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja sem gazdaságilag, sem szakmailag észszerűnek, mivel az a közpénzek hatékony felhasználásával, valamint a gazdasági észszerűséggel ellentétes Az adott drón eszközöknek teljes mértékben kompatibilisnek kell lennie a műszaki leírásban felsorolt tartozékokkal, kellékekkel, térképező szoftverrel. A teljes mértékű kompatibilitás és hiba esetén az egyértelmű felelősség megállapítása csak úgy érhető el, ha egy Ajánlattevő szállítja le az összes eszközt.

19. Tájékoztatjuk a tisztelt gazdasági szereplőket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. adatkezelési tájékoztatója a https://dkuzrt.hu/wp-content/uploads/2020/11/DKU_adatkezelesi_tajekoztato.pdf oldalon érhető el.

20. Szakmai ajánlat:

Sz.1.1 Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell az általa megajánlott termék(ek) műszaki paramétereit tartalmazó műszaki leírást (termékleírást), valamint a gyártmány, a típus és a származási hely megnevezését.

Sz.1.2 Ajánlattevőnek továbbá szükséges nyilatkoznia arról, hogy a megajánlott termékek mindenben megfelelnek a műszaki leírásban foglaltaknak.

Sz.1.3 Ajánlattevő továbbá köteles csatolni az ártáblázatot cégszerűen aláírt pdf., illetve excel szerkeszthető formátumban.

21. Ajánlatkérő fokozottan felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a szakmai ajánlat teljes hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után tekintettel a Kbt. 71. § (8) bekezdés a) pontja szerinti alapelvi rendelkezésekre (Kbt. 2. § (1)-(2) bekezdései) valamint a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pont szerinti korlátokra.

22. Figyelemmel a Tanácsnak (EU) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosítása tárgyában hozott 2022/576 Rendeletére az Ajánlattevőnek (adott esetben közös ajánlattevőknek) az ajánlat részeként nyilatkozni szükséges, miszerint Ajánlattevő (adott esetben közös ajánlattevők mindegyike), az ajánlatban már ismert és a szerződés értékének több mint 10 %-át teljesítő alvállalkozó, szállító vagy kapacitást biztosító szervezet a tilalom személyi hatálya alá tartozik-e vagy sem. A jelen nyilatkozatot a Közbeszerzési Dokumentumok 5. sz. mellékletének kitöltésével tehetik meg Ajánlattevők (közös ajánlattétel esetében ajánlattevők külön-külön).

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

A közbeszerzési dokumentumban (KD_BM_OKF-Pilóta nélküli légijárművek_MÓD) is történt módosítás. A dokumentum az 5.sz. melléklettel bővült.