Dodávky - 265225-2022

18/05/2022    S96

Česko-Praha: Přepravní zařízení a pomocné výrobky pro přepravu

2022/S 096-265225

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 091-249654)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Národní identifikační číslo: 00005886
Poštovní adresa: Sokolovská 42/217
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 19000
Země: Česko
Kontaktní osoba: Houšková Jana
E-mail: zakazky@dpp.cz
Tel.: +420 296193084
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.dpp.cz
Adresa profilu zadavatele: www.tenderarena.cz/profily/dpp

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Nákup a dodání železničních výhybek a náhradních dílů

II.1.2)Hlavní kód CPV
34000000 Přepravní zařízení a pomocné výrobky pro přepravu
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky železničních výhybek a náhradních dílů pro železniční výhybky dle bližší technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
13/05/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 091-249654

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 07/06/2022
Místní čas: 10:10
Má být:
Datum: 14/06/2022
Místní čas: 10:10
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 07/06/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 14/06/2022
Místní čas: 10:10
VII.2)Další dodatečné informace: