Услуги - 26536-2021

TIЗаглавиеБeлгия-Брюксел: Осигуряване на нанотехнологии за данни за пазара за подобряване на прозрачността
NDНомер на публикацията на обявлението26536-2021
PDДата на публикуване20/01/2021
OJНомер на броя на ОВ S13
TWГрад/населено място на купувачаБРЮКСЕЛ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска комисия, RTD — Research and Innovation, RTD.F.4 — Materials for Tomorrow
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаBE
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен15/01/2021
DTКраен срок за подаване22/02/2021
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението2 - Допълнителна информация
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)73200000 - Консултантски услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)00
IAИнтернет адрес (URL)http://ec.europa.eu/info/departments/research-and-innovation_en
DIПравно основаниеРегламент (ЕС, Евратом) № 2018/1048