Szolgáltatások - 265395-2014

Normál nézet megjelenítése

05/08/2014    S148

Belgium-Brüsszel: Megvalósíthatósági tanulmány összekapcsolt adatbázisokról, formátumról és alapalkalmazásról a toxikológiai központok közötti információcsere elősegítése céljából, az 1272/2008/EK rendelet (CLP-rendelet) 45. cikkének (4) bekezdésével összhangban

2014/S 148-265395

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Bizottság, Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság, F. Igazgatóság: Alapanyag-iparágak, feldolgozóipar és a fogyasztásicikkeket előállító ipar, F2-es Egység: Vegyipar
Postai cím: BREY 12/088
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/enterprise/dgs/index_en

A felhasználói oldal címe: http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=516

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Hivatalos név: Európai Bizottság, Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság, F. Igazgatóság, F.2-es Egység: Vegyipar
Postai cím: Lásd az ajánlattételi felhívást
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Címzett: Lásd az ajánlattételi felhívást

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Megvalósíthatósági tanulmány összekapcsolt adatbázisokról, formátumról és alapalkalmazásról a toxikológiai központok közötti információcsere elősegítése céljából, az 1272/2008/EK rendelet (CLP-rendelet) 45. cikkének (4) bekezdésével összhangban.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 11: Vezetési tanácsadó szolgáltatások [6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
A teljesítés helye: A teljesítés helyszíne a nyertes ajánlattevő hivatali helyiségei vagy bármely egyéb, a pályázatban megjelölt helyszín a Bizottság irodáinak kivételével.
NUTS-kód
II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
A szolgáltatási szerződés célja olyan eszközök biztosítása az Európai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) számára, amelyek a keverékek kémiai összetételével kapcsolatos információk elektronikus benyújtását támogatják. Ezek az eszközök három célt szolgálnak:
i) harmonizált adatbenyújtás XML-formátumban;
ii) az adatok meghatározott formátumban történő bevitelére szolgáló alapalkalmazás; valamint
iii) a biztonságos adatcsere opcióinak elemzése.
A tanulmányt az 1272/2008/EK rendelet (a továbbiakban: CLP-rendelet) 45. cikkének (4) bekezdése értelmében kell elkészíteni.
A tanulmányban továbbá értékelni kell a több helyi, az adott tagállamtól függően különböző rendszerekkel rendelkező adatbázis közötti adatcsere létrehozására szolgáló lehetőségeket, illetve javaslatokat kell tenni azokra. Az egészséget érintő vészhelyzettel kapcsolatos információk benyújtását jelenleg nemzeti/regionális szinten kezelik és a különböző kijelölt szervek közötti közvetlen információcsere elősegítené a megelőzési és gyógyítási intézkedéseket. A javasolt helyes gyakorlatoknak tekintettel kell lenniük az információcserében érintett információk bizalmas kezelésére.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79410000 Üzleti és vezetői tanácsadói szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
Tanulmánykészítésre irányuló szolgáltatási szerződés: 192 000 EUR (héa nélkül).
Becsült érték áfa nélkül: 192 000 EUR
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 11 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a pályázati dokumentációt.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a pályázati dokumentációt.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
377/PP/ENT/IMA/14/11918.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Előzetes tájékoztató

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014/S 65-110042 2.4.2014

IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 12.9.2014
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
12.9.2014
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 22.9.2014 - 14:30

Hely:

Európai Bizottság, Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság, BREY 12/ST01-es szoba, avenue d'Auderghem 45, 1049 Brüsszel, BELGIUM.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A tenderbontáson minden ajánlattevő egy-egy felhatalmazott képviselője lehet jelen. A részt venni kívánó vállalatoknak erre vonatkozó szándékukat legalább 48 órával előre e-mailben jelezniük kell a pályázati dokumentáció 3.1. pontjában megadott e-mail címen. Az e-mailt meghatalmazott tisztviselőnek vagy az ajánlattevőnek kell aláírnia, és közölnie kell annak a személynek a nevét, aki az ajánlattevő megbízásából részt vesz a tenderbontáson.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
A II.2. pontban feltüntetett becsült érték a maximális becsült érték.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A vesztes fél értesítését, illetve, ennek hiányában, az eredmény ismertté válását követően 2 hónapon belül. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
24.7.2014