Tīmekļvietne TED būs gatava darbam ar elektroniskajām veidlapām 2022. gada 2. novembrī. Meklēšanas funkcija mainīsies: pielāgojiet savus iepriekš noteiktos ekspertu līmeņa vaicājumus. Iepazīstieties ar izmaiņām vietnes jaunumos un atjauninātajās palīdzības lapās

Pakalpojumi - 265395-2014

Rādīt kompakto skatījumu

05/08/2014    S148

Beļģija-Brisele: Tehniski ekonomiskais pamatojums par savstarpēji saistītām datubāzēm, formātu un pamata lietojumprogrammu, lai sekmētu informācijas apmaiņu starp toksikoloģijas centriem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (CLP regula) 45. panta 4. punktu

2014/S 148-265395

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts, F direktorāts: Pamata, pārstrādes un patēriņa preču rūpniecības nozares, F.2 daļa: Ķīmijas rūpniecība
Pasta adrese: BREY 12/088
Pilsēta: Brisele
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://ec.europa.eu/enterprise/dgs/index_en

Pircēja profila adrese: http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Elektroniska piekļuve informācijai: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=516

Papildu informāciju var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta:
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts, F direktorāts, F.2 daļa: Ķīmijas rūpniecība
Pasta adrese: skatīt uzaicinājumu uz konkursu
Pilsēta: Brisele
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona(-as): skatīt uzaicinājumu uz konkursu

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Tehniski ekonomiskais pamatojums par savstarpēji saistītām datubāzēm, formātu un pamata lietojumprogrammu, lai sekmētu informācijas apmaiņu starp toksikoloģijas centriem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (CLP regula) 45. panta 4. punktu.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija Nr. 11: Vadības konsultāciju pakalpojumi [6] un saistītie pakalpojumi
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: uzdevumu izpildes vieta ir darbuzņēmēja telpas vai jebkura cita piedāvājumā norādīta vieta, izņemot Komisijas telpas.
NUTS kods
II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz publiskā iepirkuma līgumu
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Pakalpojumu līguma mērķis ir nodrošināt Eiropas Komisijai (turpmāk – Komisija) atbalsta rīkus informācijas par maisījumu ķīmisko sastāvu elektroniskai iesniegšanai. Šie rīki paredzēti 3 veidu mērķiem:
i) saskaņota datu iesniegšana XML formātā;
ii) pamata lietojumprogramma datu ievadei noteiktajā formātā;
iii) iespēju analīze attiecībā uz drošu datu apmaiņu.
Pētījums tiks īstenots Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (turpmāk – CLP regula) 45. panta 4. punkta ietvaros.
Pētījumā tiks arī novērtētas un piedāvātas iespējas datu apmaiņas mehānisma izveidei starp vairākām lokālām dalībvalstu datubāzēm, kuru pamatā ir atšķirīgas sistēmas. Ar ārkārtas veselības aprūpi saistītās informācijas iesniegšana šobrīd tiek pārvaldīta valsts/reģionālā līmenī, un tieša informācijas apmaiņa starp dažādām norīkotajām iestādēm sekmētu profilaktiskus un ārstnieciskus pasākumus. Piemērojot ierosināto labo praksi, tiks ņemta vērā apmainītās informācijas konfidencialitāte.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

79410000 Uzņēmējdarbības un vadības konsultāciju pakalpojumi

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): jā
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
Pakalpojumu līgums par pētījumu: 192 000 EUR (bez PVN).
Paredzamā vērtība bez PVN: 192 000 EUR
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: nē
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Ilgums mēnešos: 11 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
Skatīt konkursa specifikācijas.
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
Skatīt konkursa specifikācijas.
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
Skatīt konkursa specifikācijas.
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: nē
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: skatīt konkursa specifikācijas.
III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: skatīt konkursa specifikācijas.
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
skatīt konkursa specifikācijas.
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrētās profesijas pārstāvjiem: nē
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi
Juridiskām vienībām jānorāda par pakalpojuma izpildi atbildīgo darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: jā

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti specifikācijās, uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus vai uzsākt sarunas vai aprakstošā dokumentā
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
377/PP/ENT/IMA/14/11918.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

Iepriekšējs informatīvs paziņojums

Paziņojuma numurs ES OV: 2014/S 65-110042, 2.4.2014
IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
Termiņš dokumentu pieprasījumu saņemšanai vai piekļuvei dokumentiem: 12.9.2014
Dokumenti ir par samaksu: nē
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
12.9.2014
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
Jebkura ES oficiālā valoda
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 9 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 22.9.2014 - 14:30

Vieta:

Eiropas Komisija, Uzņēmējdarbības un rūpniecības ĢD, telpa BREY 12/ST01, avenue d'Auderghem 45, 1049 Brisele, BEĻĢIJA.

Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: jā
Papildu informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanu: piedāvājumu atvēršanu var apmeklēt 1 katra pretendenta pilnvarots pārstāvis. Uzņēmumiem, kas vēlas piedalīties, jāinformē par to, nosūtot e-pastu uz konkursa specifikāciju 3.1. iedaļā norādīto e-pasta adresi vismaz 48 stundas iepriekš. Šis paziņojums jāparaksta pilnvarotam pārstāvim vai pretendentam, un tajā jānorāda tās personas vārds, kas piedalīsies piedāvājumu atvēršanā pretendenta vārdā.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējais iepirkums: nē
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.3)Papildu informācija
Paredzamā vērtība, kas norādīta II.2. iedaļā, ir maksimālā paredzamā vērtība.
VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
24.7.2014