Internetske stranice TED-a spremne su za e-obrasce od danas, 2. 11. 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć

Usluge - 265470-2016

TINazivItalija-Parma: Primjena ispitanog postupka za utvrđivanje potencijalnih kemijskih rizika u nastajanju u prehrambenom lancu za tvari registrirane u okviru REACH-a — REACH 2
NDBroj objave obavijesti265470-2016
PDDatum objave02/08/2016
OJBroj izdanja SL S-a147
TWMjesto/grad kupcaPARMA
AUSlužbeno ime kupcaEuropska agencija za sigurnost hrane (EFSA)
OLIzvorni jezikEN
CYZemlja kupcaIT
AAVrsta kupca5 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
HAInstitucija/agencija EU-aAgencije
DSDokument je poslan21/07/2016
DTRok za podnošenje19/09/2016
NCVrsta ugovora4 - Usluge
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba3 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)73210000 - Usluge savjetovanja na području istraživanja
RCMjesto izvršenja (NUTS)ITD52
IAInternetska adresa (URL)http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU