El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos desde el 2.11.2022. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas.

Suministros - 265510-2019

07/06/2019    S109

Magyarország-Budapest: Zsebszámítógépek

2019/S 109-265510

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Posta Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK04804
Postai cím: Dunavirág u. 2–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lőrincz-Sárkány Krisztina
E-mail: beszerzes@posta.hu
Telefon: +36 17678810
Fax: +36 12881589
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.posta.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Elektronikus Kézbesítési Rendszer kialakítása

II.1.2)Fő CPV-kód
30213500 Zsebszámítógépek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Elektronikus Kézbesítési Rendszer kialakítása

II.2.2)További CPV-kód(ok)
30232000 Perifériás eszközök
30231000 Számítógép-képernyők és -konzolok
48820000 Szerverek
48600000 Adatbázis-kezelő és operációsrendszer-szoftvercsomag
71310000 Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások
72212000 Alkalmazási szoftverek programozási szolgáltatásai
72212517 IT-szoftverfejlesztési szolgáltatások
72230000 Egyedi, ügyfélspecifikus szoftverekkel kapcsolatos fejlesztési szolgáltatások
72212515 Videókonferencia-szoftver fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72228000 Hardverintegrálási tanácsadó szolgáltatások
72250000 Rendszer-karbantartási és támogatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

MP Zrt. (1138 Bp., Dunavirág u. 2–6.)

MP Zrt. Informatikai raktár 1149 Bp., Egressy út 35–51.

1095 Bp., Dandár u. 23.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés keretében

Az Elektronikus Kézbesítési Rendszer (EKR) kialakítása keretében

— az EKR fejlesztése, szállítása a szükséges licencekkel (az ajánlott megoldástól függően dobozos szoftverkomponens karakterfelismeréshez és/vagy mobil fejlesztési keretrendszer licence), a postai rendszerekbe történő integráció, valamint a kialakított rendszer üzemeltetési támogatása; az eKR rendszernek képesnek kell lennie legalább 8 135 felhasználó kezelésére, valamint ebből 2 000 felhasználó részére egyidejű (konkurens) használatot kell biztosítania;

— az EKR-t kiszolgáló infrastruktúra (teszt, oktatási és éles környezetek) kialakítása a szüksé ges kiszolgáló infrastruktúra eszközeinek szállítása alapszoftverekkel (operációs rendszer, adatbázis);

— 8 135 db Kézbesítő mobileszközök (ipari mobiltelefon) és tartozékai vala mint 1 950 db mobil hőnyomtató és tartozékai szállítása és integrációja a működési környezetbe, felhasználásra készen a szállított alkalmazások telepítésével;

— a következő dokumentumok elkészítése és leszállítása: Rendszer követelmények, tesztelési terv és f orgatókönyv (tesztesetek egy Posta által megadott excel formátumban is) Oktatás (Oktatási kézikönyv, Kulcsfelhasználói- és üzemeltetői oktatásokról

Készült beszámoló), Rendszerterv, Implementációs terv (teszt-, oktatási-, és éles környezetekhez), Forráskód, Fejlesztői Kézikönyv, Verziólevél (minden átadott verzióhoz), Szoftvertermékek beszerzésével kapcsolatos információk dokumentum,

Fejlesztői tesztjegyzőkönyv, Tesztelés lezáró jegyzőkönyvek, Felhasználói kézikönyv, Üzemeltetői kézikönyv, Telepítőkészlet, HelpDesk segédlet, Próbaüzem záró dokumentum, TÜV vagy azzal egyenértékű tanúsítvány;

— kulcsfelhasználói és üzemeltetői oktatás,

— közreműködés az Integrációs Rendszerter v elkészítésében,

— közreműködés Katasztrófa Helyreállítási Terv (DRP) elkészít ésében,

— közreműködés a projektterv elkészítésében és a projektvezetési fela datokban.

A nyertes ajánlattevőnek az EKR fejlesztéséhez, a kiszolgáló infrastruktúra eszközeihez, továbbá a leszállított mobileszközökhöz

Az ajánlati dokumentációban részletesen meghatározott jótállást, és üzemeltetői -, fejlesztői támogatást kell nyújtani.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1658
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00026 sz.kiemelt projekt

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 213-442466

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
17/10/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Sagemcom Magyarország Kft.
Postai cím: Montevideo u. 16/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: tenderek@sagemcom.hu
Telefon: +36 13991020
Fax: +36 13992010
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3 253 600 150.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/06/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
30213500 Zsebszámítógépek
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
30231000 Számítógép-képernyők és -konzolok
48820000 Szerverek
48600000 Adatbázis-kezelő és operációsrendszer-szoftvercsomag
71310000 Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások
72212000 Alkalmazási szoftverek programozási szolgáltatásai
72212517 IT-szoftverfejlesztési szolgáltatások
72212515 Videókonferencia-szoftver fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72230000 Egyedi, ügyfélspecifikus szoftverekkel kapcsolatos fejlesztési szolgáltatások
72228000 Hardverintegrálási tanácsadó szolgáltatások
72250000 Rendszer-karbantartási és támogatási szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

MP Zrt. (1138 Bp., Dunavirág u. 2–6.)

MP Zrt. Informatikai raktár 1149 Bp., Egressy út 35–51.

1095 Bp., Dandár u. 23.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés keretében az Elektronikus Kézbesítési

Rendszer (EKR) kialakítása keretében

— az EKR fejlesztése, szállítása a szüks éges licencekkel (az ajánlott megoldástól függően dobozos szoftverkomponens karakterfelismeréshez és/vagy Mobil fejlesztési keretrendszer licence), a postai rendszerekbe történő integráció, valamint a kialakított rendszer üzemeltetési támogatása; az eKR rendszernek képesnek kell lennie legalább 8 135 felhasználó kezelésére, valamint ebből 2 000 felhasználó részére egyidejű (konkurens) használatot kell biztosítania;

— az EKR-t kiszolgáló infrastruktúra (teszt, oktatási és éles környezetek) kialakítása a szüksé ges kiszolgáló infrastruktúra eszközeinek szállítása alapszoftverekkel (operációs rendszer, adatbázis);

— 8 135 db Kézbesítő mobileszközök (ipari mobiltelefon) és tartozékai vala mint 1 950 db mobil hőnyomtató és tartozékai szállítása és integrációja a működési környezetbe, felhasználásra készen a szállított alkalmazások telepítésével;

— a következő dokumentumok elkészítése és leszállítása: Rendszer követelmények, Tesztelési terv és f orgatókönyv (tesztesetek egy Posta által megadott excel formátumban is) Oktatás (Oktatási kézikönyv, Kulcsfelhasználói- és üzemeltetői oktatásokról

Készült beszámoló), Rendszerterv, Implementációs terv (teszt-, oktatási-, és éles környezetekhez), Forráskód, Fejlesztői Kézikönyv, Verziólevél (minden átadott verzióhoz), Szoftvertermékek beszerzésével kapcsolatos információk dokumentum,

Fejlesztői tesztjegyzőkönyv, Tesztelés lezáró jegyzőkönyvek, Felhasználói kézikönyv, Üzemeltetői kézikönyv, Telepítőkészlet, HelpDesk segédlet, Próbaüzem záró dokumentum, TÜV vagy azzal egyenértékű tanúsítvány;

— kulcsfelhasználói és üzemeltetői oktatás,

— közreműködés az Integrációs Rendszerter v elkészítésében,

— közreműködés Katasztrófa Helyreállítási Terv (DRP) elkészít ésében,

— közreműködés a projektterv elkészítésében és a projektvezetési fela datokban.

A nyertes ajánlattevőnek az EKR fejlesztéséhez, a kiszolgáló infrastruktúra eszközeihez, továbbá a leszállított mobileszközökhöz

Az ajánlati dokumentációban részletesen meghatározott jótállást, és üzemeltetői -, fejlesztői támogatást kell nyújtani.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 17/10/2017
Befejezés: 31/08/2019
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3 253 600 150.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Sagemcom Magyarország Kft.
Postai cím: Montevideo u. 16/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: tenderek@sagemcom.hu
Telefon: +36 13991020
Fax: +36 13991020
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1. A jelen szerződés teljesítésének véghatáridejét 31.8.2019. napjára szükséges módosítani, valamint ehhez kapcsolódóan a Szerződés 2. sz. mellékletét (pénzügyi és teljesítési ütemterv) «Tesztelés, éles környezet kialakítása» megnevezésű mérföldkő dátumát 29.3.2019. napjáról 28.6.2019. napjára, míg a «Pilot üzem» megnevezésű mérföldkő dátumát 31.5.2019. napjáról 31.8.2019. napjára.

2. A fejlesztés megvalósítása Eladó visszajelzése alapján 250 óra többlet erőforrásigényt jelent, amely az opcionális tételként szereplő fejlesztés támogatási szolgáltatás megrendelésével biztosítható, aminek óradíjával számítva nettó 2 500 000 HUF költséget jelent. Tekintettel arra, hogy az opcionális tételek között szereplő fejlesztés támogatási szolgáltatás a Projekthez kapcsolódik — melynek finanszírozására az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából, valamint Vevő saját forrásából kerül sor —, így annak pénzügyi finanszírozási módját módosítani szükséges. A finanszírozás módját minden esetben a Szerződés 4.5. pontjában hivatkozott megrendelőben köteles Vevő rögzíteni.

3. A teljesítési véghatáridő meghosszabbítása miatt szükséges a szerződés 9.13. pontját is módosítani az alábbiról:

„A mérés szabályai, kártérítési átalány számítása:

— kezdete: 1.6.2019. (a megvalósítási szakasz lezárását követő nap)

Az alábbira:

„A mérés szabályai, kártérítési átalány számítása:

— kezdete: 1.6.2019. (a megvalósítási szakasz lezárását követő nap)

4. A szerződés 1. számú függelékben szereplő kapcsolattartók nevét, és a support kezdeti dátumát is módosítani szükséges.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A 31.12.2018.-én hatályba lépő,292/2018. (XII. 21.) Korm.rend-ben megjelenő) 335/2012.(XII. 4.)Korm.rend mód-ban a hivatalos irat papír alapú tértik megszüntetése és az e-kézbesítési visszaigazolásra történő áttérés időpontja 1.9.2019.-ről 1.1.2020.-re módosult. A TSZ-ben vállalt kötelezettség — 31.8.2019.-i projekt fizikai zárási határidővel — a papíralapú tértivevény kivezetése. A 2 eltérő dátum miatt a Vevő vegyes technológiai és IT megoldást kell, hogy alkalmazzon, amely azonban az eKR fejlesztés vonatkozásában jelentős változáskezeléssel jár. Fentiekre tekintettel szükséges a 2. fejlesztési fázis élesítésének átütemezése a 2019. júliusi release-re, ami a szállítási határidők 3 hónappal történő tolódását eredményezi.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3 253 600 150.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3 253 600 150.00 HUF