Servicios - 265518-2019

07/06/2019    S109

România-Timișoara: Servicii de întreţinere şi reparaţii de software

2019/S 109-265518

Anunț de intenție

Prezentul anunţ este doar un anunț de intenție

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Timișoara
Număr naţional de înregistrare: 14756536
Adresă: Bulevardul C.D. Loga nr. 1
Localitate: Timișoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300030
Țară: România
Persoană de contact: Lucreția Schipor
E-mail: lucretia.schipor@primariatm.ro
Telefon: +40 256408367
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariatm.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.primariatm.ro
I.3)Comunicare
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Mentenanță încărcător universal pe bază de energie solară și stație Wi-Fi în Parcul Copiilor Timișoara

Număr de referinţă: 14756536-2019-PAAPD1051165
II.1.2)Cod CPV principal
72267000 Servicii de întreţinere şi reparaţii de software
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul achizitiei este acela de a asigura functionarea la parametrii optimi a incarcatorului universal si a statiei Wi-Fi din Parcul Copiilor „Ion Creanga" Timisoara.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 24 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Parcul Copiilor „Ion Creanga" din Timisoara.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

In baza contractului care se va incheia, vor fi prestate servicii de mentenanta incarcator universal pe baza de energie solara si statie Wi-Fi in Parcul Copiilor „Ion Creanga" din Timisoara, in conformitate cu cerintele impuse in documentatia de atribuire.

II.2.14)Informații suplimentare
II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
10/06/2019

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
04/06/2019